Úvod > bydlení > Co nás čeká v důsledku důchodové reformy…

Co nás čeká v důsledku důchodové reformy…

Rubrika: Souvislosti    Vyšlo:
Autor:    Foto: SXC, hiwtc.com
Co nás čeká v důsledku důchodové reformy…

Důchodová reforma v posledních měsících představuje jeden z významných námětů politických šarvátek a mediálních disputací. O novém systému penzí bylo již mnoho řečeno i napsáno, před několika týdny dokonce vláda České republiky schválila první část důchodové reformy týkající se druhého a třetího pilíře systému. Pojďme si vysvětlit, proč je vlastně nutné současný stav měnit a jaký dopad bude důchodová reforma mít na nás, běžné občany.

 

 

Důvodů pro návrh a realizaci důchodové reformy existuje několik, nicméně základní podnět, z nějž pramení všechny ostatní důsledky, představuje celkové stárnutí české populace. Neustálé zvyšování výdajů na penze přitěžuje už tak nepříliš zářné státní ekonomické situaci, což by mohlo postupem času zapříčinit snížení poměru důchodů k předchozím mzdám obyvatel. Pokud tak dnes důchodce dostává přibližně polovinu průměrné mzdy (něco přes 10 000 Kč), v budoucnu by se tento poměr mohl změnit výrazně k horšímu. S tím souvisí i současná závislost ekonomicky neaktivních obyvatel na mladších generacích, jejichž platy by v budoucnu již nemusely stačit na pokrytí penzí všech seniorů.
 
Navrhované řešení nového důchodového systému bude představovat změnu oproti dosavadní situaci, kdy část výdělku ekonomicky aktivních občanů pokrývala důchody penzistů.  Díky novému systému by si totiž měl každý obyvatel částečně spořit na svůj vlastní důchod formou příspěvků do penzijních fondů.
 
V rámci stávajícího takzvaného třípilířového modelu dnes občané odvádějí sociální pojištění, jež spadá pod první pilíř a stát je vyplácí ekonomicky neaktivním obyvatelům, dále si mohou zřídit připojištění představující druhý pilíř systému a nakonec zde existuje možnost zcela dobrovolného vlastního spoření, jež zastává funkci pilíře třetího. Podle návrhu důchodové reformy by však mělo dojít k úpravě třetího pilíře, který vznikne transformací stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem, a stejně tak část sociálního pojištění by se měla převést z prvního do druhého pilíře.

 

 

Mluvíme-li o ,,části" sociálního pojištění, vězte, že konkrétně se bude jednat o tři procentní body, jež budete moci dobrovolně přesměrovat ze státních fondů na individuální fondy soukromé. Pakliže se však pro tuto možnost rozhodnete, bude nutné příspěvky doplnit o další dvě procenta ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Volitelně budou moci občané odvádět další jedno procento na účet rodičů.

 

 

Ke spuštění celého systému zahrnujícímu nový druhý pilíř a transformovaný třetí pilíř by podle Ministerstva financí České republiky mělo dojít k 1. lednu roku 2013. Pro zapojení do druhého pilíře se mohou rozhodnout občané ve věku do 35 let, přičemž osoby starší dostanou lhůtu dvanácti měsíců, v rámci níž budou moci stejný krok učinit také.
 
Jedním z rizikových faktorů, jež se k důchodové reformě pojí, je důvěryhodnost soukromých společností, jež budou fondy spravovat. Nikde není psáno, že se právě vámi vybraná společnost nepustí do příliš rizikových investicí (což je možné i přesto, že v této oblasti existuje silná regulace) a nezkrachuje, podobně jako kterákoliv jiná finanční organizace. Další nepříjemnost, již veřejnost i někteří politici otevřeně kritizují, představuje navýšení standardního věku odchodu do penze pro muže i ženy.
 
Původní plány počítaly s věkem 65 let, nicméně podle aktuálního trendu se má věk postupně navyšovat, přičemž není určen limitní strop. Aktuální věková hranice platná pro ženy počítala také s počtem dětí v rodině. Tento fakt by se měl nicméně stát irelevantním, neboť bude věk pro odchod do důchodu sjednocen pro všechny občany bez rozdílu pohlaví a počtu dětí.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Koupelny ERBES - rekonstrukce koupelen
Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Grafický návrh ZDARMA, kompletní servis, garantovaná kvalita a příznivé ceny! Nová koupelna za několik dní.reklama