Úvod > bydlení > Daňové přiznání za rok 2O11: Nedejte státu ani korunu navíc!

Daňové přiznání za rok 2O11: Nedejte státu ani korunu navíc!

Rubrika: Souvislosti    Vyšlo:
Autor:    Foto:SXC
Daňové přiznání za rok 2O11: Nedejte státu ani korunu navíc!

Termín pro podání daňového přiznání (podle nového daňového řádu se mu říká daňové tvrzení) k dani z příjmů za rok 2011 se nezadržitelně blíží – pro běžné zaměstnance a OSVČ je to již 31. března. Pokud byste využívali služeb daňového poradce, získáte další tři měsíce času k dobru, na druhou stranu za tuto službu zaplatíte řádově několik tisíc korun.
 
O odkladu podání daňového přiznání může na základě vaší odůvodněné žádosti rozhodnout také finanční úřad. Připravte si však peníze na související poplatky.
Většina z nás není příliš spokojena s tím, jak stát s penězi, které na daních vybere, následně hospodaří. V následujícím článku si proto ukážeme, jak na daních v rámci zákonných regulí zaplatit co nejméně.

 

 

Objem zaplacených daní lze snížit v zásadě dvěma legálními způsoby: pomocí odečitatelných položek a slev na dani. Rozdíl mezi oběma variantami si ukážeme na zjednodušeném příkladu:
 
1) Pan František pracuje jako instalatér – OSVČ a má daňový základ po odečtení výdajů 500 000 Kč za rok. Při sazbě daně z příjmu 15 % by tedy měl státu odvést 75 000 Kč. Pan František si však může odečíst základní slevu na poplatníka, pro rok 2011 se jedná o částku 23 640 Kč. Jelikož má dvě malé děti, získává dále slevu 2 x 10 000 Kč = 20 000 Kč. Za manželku, která je v domácnosti s dětmi a nemá stálý příjem, si odečte dalších 20 000 Kč. Na základě slev tak pan František nakonec zaplatí pouze 5 000 Kč namísto 75 000 Kč.
 
2) Paní Alžběta se živí jako švadlena. Její příjmy za rok 2011 dosáhly hodnoty 400 000 Kč po odečtení nákladů. Bydlí v domě, na který si vzala hypotéku – na úrocích zaplatila za daný rok celkem 88 000 Kč. Platí si také životní pojištění ve výši 1000 Kč měsíčně, daňový základ si tedy sníží o 12 000 Kč. Základ daně se tedy snižuje na 400 000 Kč – 88 000 Kč – 12 0000 Kč = 300 000 Kč. Po aplikaci sazby daně 15 % by tak paní Alžběta měla zaplatit daň 45 000 Kč, může si však odečíst také slevy, takže to ve výsledku bude ještě méně, podobně jako u pana Františka.
 
Pro většinu z nás nejsou výše uvedené výpočty příliš důležité, většinou je za nás totiž provádí pracovnice mzdového oddělení nebo daňový poradce. Co bychom si však měli pohlídat je, aby tito „cifršpioni“ měli dostatečné informace a mohli nám tak jednotlivé slevy a odpočty správně aplikovat. Z tohoto důvodu nyní uvedeme stručný přehled způsobů, jak lze ušetřit na daních. Pokud bude zjištěn přeplatek, dostanete jej od státu zpět již v průběhu dubna.

 

 

Slevy na dani:
 
Sleva na poplatníka:  Na tuto slevu má nárok každý, kdo podává daňové přiznání nebo za něj tuto povinnost plní jeho zaměstnavatel. Sleva činí 23 640 Kč. Základní sleva na poplatníka se oproti přiznání za rok 2010 snížila o 1 200 Kč kvůli tzv. „povodňové stokoruně“, kterou zavedla vláda premiéra Nečase.
 
Sleva na vyživovaného manžela či manželku: Jestliže jeden z manželů vydělal za rok méně než 68 000 korun, může si druhý z páru odečíst snížit daně o 24 840 korun.
 
Sleva pro studenty: Každý, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, si může snížit daň o 4 020 korun ročně.
 
Sleva na vyživované děti:  Za každé nezaopatřené dítě (až do 26 let věku, pokud studuje) si lze odečíst z daní 11 604 korun ročně. Je-li dítě zdravotně postižené, je možné daň snížit o 23 208 korun ročně. Dostanete-li se po odečtení slevy na vyživované děti se svou daní do mínusu, stát vám dokonce vyplatí tzv. daňový bonus.
 
Sleva pro zdravotně postižené: Lidé pobírající invalidní důchod pro invaliditu 1. a 2. stupně si mají možnost snížit daně o 2 520 korun ročně. U třetího stupně postižení činí sleva 5 040 korun ročně. Držitelé průkazu ZTP/P smějí od výše své daně odečíst dokonce 16 140 korun ročně.

 

 

Daňové odpočty:
 
Dary na veřejně prospěšné účely - vedle klasické charity mezi ně patří také kultura, školství, ekologie či tělovýchova. Na odpočet máte nárok, pokud souhrnná hodnota těchto darů za rok činila alespoň 1 000 korun nebo přesáhla 2 % vašeho základu daně. Peníze vynaložené za dary si odečtete od základu daně, maximálně však do výše 10 % tohoto základu (efektivní úspora 15 % z darované částky).
 
Darování krve – pokud máte potvrzení o darování krve, můžete si za každý takový dar snížit daňový základ o 2 000 Kč (efektivní úspora na dani 300 Kč).
 
Odborové příspěvky – za ně si z daňového základu odečtěte až 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů, maximálně však 3 000 korun (efektivní úspora až 450 Kč ročně).
 
Náklady na zvyšování kvalifikace, např. zkoušky v oboru apod. – lze je uplatnit až do výše 10 000 Kč ročně (efektivní úspora na dani 1 500 Kč).
 
Životní pojištění a penzijní připojištění – lze snížit daňový základ až o 12 000 Kč ročně (efektivní úspora na dani 1800 Kč). U životního pojištění se musí jednat o spořící složku, nikoliv rizikovou. U penzijního spoření se počítá pouze částka nad 500 Kč měsíčně.
 
Úroky zaplacené za hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření – daňový základ si lze o tyto položky snižovat až do výše 300 000 Kč ročně, efektivně tedy můžete uspořit až 45 000 Kč.

 
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Koupelny ERBES - rekonstrukce koupelen
Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Grafický návrh ZDARMA, kompletní servis, garantovaná kvalita a příznivé ceny! Nová koupelna za několik dní.reklama