Úvod > bydlení > Svatební speciál - než začneme chystat velké „ANO“

Svatební speciál - než začneme chystat velké „ANO“

Rubrika: Souvislosti    Vyšlo:
Autor:    Foto: SXC
Svatební speciál - než začneme chystat velké „ANO“

Snad každá žena někdy snila o svém velkém dni, kdy se promění v princeznu a na místě snů řekne svému vyvolenému znělé „ANO“.  Co všechno taková svatba obnáší, na co se připravit, kdy co začít chystat? To vše najdete v našem svatebním průvodci, který vás virtuálně provede všemi částmi svatby, od výběru místa, přes prstýnky, módní trendy svatebních šatů až po hostinu či svatební dary. Dnes si projdeme nezbytnou administrativou a fází příprav…
 
Začíná to romantickým dotazem – „Vezmeš si mě?“ a pokračuje seznamem hostů a promítáním oblíbených míst, která by připadala v úvahu. Nejdříve je ale dobré si ujasnit, jaký druh sňatku oba partneři preferují a jaké mají o celé svatbě představy.

 

 

Svatební byrokracie

Pokud znáte svatbu jen z dojemných filmů či jste se párkrát nestranně mihli na svatbě svých přátel, ze které si díky bujarému veselí nic nepamatujete, pak je dobré si říct, že ke svatbě se váže řada administrativních formalit. Komu (z úřadů) oznámit své rozhodnutí, jaké doklady je k tomu potřeba mít, co kde rozhodnout a podepsat?
 
Uzavírání manželství je v ČR upravováno zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Prvním administrativním krokem je tedy cesta na matriku a vyzvednutí formuláře k uzavření manželství (je ke stažení na stránkách www.mvcr.cz), ve kterém budou shrnuty hlavní představy – zda svatba na úřadě, v kostele, či jinde, jaké jméno budou novomanželé užívat, atd.

 

 

Potřebné doklady:
 Občanské průkazy
 Rodné listy
 Doklad o státním občanství (nahrazuje OP)
 Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nahrazuje OP)
 Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li jeden ze snoubenců rozvedený)
 Úmrtní list manžela/manželky (je – li jeden ze snoubenců ovdovělý)
 Rodné listy společných dětí (pokud takové jsou)
 Rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 
Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, bude potřebovat ještě doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem), doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení rodné země uzavřít v ČR manželství a pokud rodná země snoubence takové potvrzení nevydává, předloží cizinec dokument o této skutečnosti), potvrzení o osobním stavu a pobytu – je-li cizím státem vydáváno, doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince).  U svateb s cizinci je toho ještě trochu více, k tomu se dostaneme v další kapitole.

 

 

Výběr místa

Zde je velmi důležité, aby se snoubenci před samotným výběrem místa domluvili, jak si svatbu vůbec představují. Pro každého může optimální svatba vypadat trochu jinak – někdo preferuje skromnější, komornější obřad v přírodě, pro jiného je snem církevní obřad v kostele se stovkami hostů, další sní o svatbě na pláži jen se svědky. Ideální je, pokud si dokážete sjednotit základní „vize“ a teprve pak začnete přemýšlet o samotném místě. Nicméně je ale nutné se ohlížet také na rozpočet, který většinu z nás určitým způsobem limituje.
 
A jaká místa vybírat. Kromě těch oblíbených obou partnerů můžete čerpat inspiraci i na řadě portálů věnovaných svatbě. Ty je ovšem dobré navštěvovat sporadicky, jinak se u příběhů nadšeně horlivých budoucích nevěst vystresujete, že nestíháte… Určitě je dobré všechna „vylosovaná“ místa objet a prohlédnout, jak aktuálně vypadají (lesní kaplička, kam jsme v době dospívání jezdili s partou, už nemusí být tak krásná, jak si ji pamatujeme) a také je potřeba zjistit, zda je na daném místě obřad vůbec možný.
 
V potaz bereme i tyto body:
 Vzdálenost – pokud chceme zvát na obřad všechny babičky a pratety, měli bychom místo svatby přizpůsobit do nějaké, pro starší lidi únosné vzdálenosti.
 Hostina – vhodnost místa (či jeho okolí) pro hostinu. Rozhodně je praktické pořádat svatební oběd i večerní hostinu na jednom místě. Lidé, kteří jsou pozváni na obě akce, tak nebudou muset přejíždět z místa na místo. Pokud to nejde, snažte se druhou část svatebního dne zvolit v ideální dojezdové vzdálenosti (max. do 30 min).
 Ubytování – pokud zveme na svatbu rodinu a přátele z jiného města, či se svatba odehrává mimo město, v němž bydlíte, je určitě dobré zjistit, kdo z hostů bude chtít ubytování (rodiny s malými dětmi, starší příbuzní, lidé z daleka, atd.).
 Cena – ceny za oddání se na různých místech liší, je dobré se na vše ptát již při první poptávce a vést si rozpočet.
 
V dalším díle se můžete těšit na specifika sňatků s cizinci či v cizině a také předběžný „svatební“ harmonogram, kdy začít a s čím…reklama