Úvod > bydlení > Vzdělání? – Věc k nezaplacení (a to doslova)

Vzdělání? – Věc k nezaplacení (a to doslova)

Rubrika: Náš tip    Vyšlo:
Autor:    Foto:SXC
Vzdělání? – Věc k nezaplacení (a to doslova)

Ať chceme nebo ne, dnešní doba nás při plánování rodiny nutí ohlížet se i na finance. Z čistě ekonomického hlediska totiž dítě představuje velkou finanční zátěž. Asi není žádným překvapením, že nemalou část z celkového rozpočtu tvoří náklady vzdělání – mateřskou školkou počínaje a vysokou školou konče. Kromě výdajů spojených se vzděláním je běžné, že dítě navštěvuje různé zájmové kroužky, jež je nutné taktéž financovat.

 

 

Náklady na vzdělání se v rodinném rozpočtu poprvé projeví zhruba kolem věku tří let. V tomto věku totiž dítě začíná navštěvovat mateřkou školu. Měsíční náklady na první „vzdělávací zařízení“ činí minimálně přibližně 900 až 1 200 korun, což v přepočtu znamená sumu pohybující se kolem 11 tisíc za rok. Pokud se vám však dítě nepodaří dostat do státní školky, za soukromou zaplatíte až desetkrát více. Zde samozřejmě záleží na typu mateřské školy (např. jazyková školka vyjde podstatně dráž) a její lokalitě.

 

 

Rozlučte se s pastelkovným
V šesti letech pro dítě začíná povinná školní docházka, jež s sebou přináší další neopomenutelné výdaje. Jestliže dítě navštěvuje státní školu, výuka je samozřejmě hrazená státem, ale rodiče musí uhradit nespočet různých výdajů spojených se školní docházkou. Jedná se o školní pomůcky (pracovní sešity pro vyučování, pomůcky pro účely výtvarné výchovy, cvičební úbor pro tělesnou výchovu apod.). Pokud k tomu připočítáte kurzy, výlety, obědy ve školní jídelně, a pokud dítě dojíždí, tak i jízdné, dostáváte se na pěkných pár tisíc korun měsíčně. Rodiče prvňáčků už navíc letos nedostanou příspěvek na pomůcky (tzv. „pastelkovné“), které stát ruší z důvodu úspor.

 

 

Je známou pravdou, že čím je školák starší, tím více peněz jeho školní docházka spolyká. Počítejte s tím, že váš školák bude potřebovat mobilní telefon (zvláště pokud do školy dojíždí) a nejpozději na druhém stupni základní školy také vlastní počítač.
 
Učebnice nakupujte z druhé ruky
S nástupem na střední školu se náklady ještě zvýší, a to zvlášť pokud si vaše dítě zvolilo odborné zaměření. Ale ani „běžné“ učebnice nevyjdou levně. Nejlepší variantou je, pokud škola učebnice zapůjčuje – poplatek za půjčení nebývá vysoký (obvykle kolem 300 až 400 korun). Horší situace nastává, pokud si školák musí učebnice obstarat sám. Tady je nejvýhodnější poptat se u spolužáků z vyšších ročníků a zakoupit od nich učebnice použité. Nejdražší bývají knihy na výuku cizích jazyků.
 
Kromě učebnic a dalších školních pomůcek se stejně jako v případě základních škol finance týkají kurzů, zájezdů a výletů v rámci školy, obědů ve školní jídelně a jízdného. Navíc zde v některých případech přibývá nutnost platit za ubytování na internátu. Další výdaje jistě padnou na taneční kurzy, které středoškoláci tradičně absolvují, a po dovršení plnoletosti také na autoškolu. Výhodou je, že se středoškoláci již mohou malou měrou podílet na pokrytí vlastních výdajů (např. pomocí výdělku na letních brigádách).

 

 

Vysokoškoláci se mohou na financování svého studia podílet
Nejdražší záležitost bezesporu představuje studium na vysoké škole. Zde by mělo být samozřejmostí, aby se vaši potomci alespoň z části podíleli na jeho financování. Výdaje se zde případ od případu velice liší. Záleží především na tom, jestli student musí dojíždět nebo bydlí na kolejích, na typu studia a také na lokalizaci dané vysoké školy (např. Praha versus Opava).
 
Měsíční poplatek za pobyt na vysokoškolských kolejích činí přibližně 2 500 až 3 500 korun. Za čtvrtletní jízdenku na městskou hromadnou dopravu zaplatí studenti asi 400 až 700 korun. Výdaje na jídlo se podstatně liší podle toho, jestli daný student bydlí na kolejích nebo doma. Každopádně na obědy v menze je potřeba zhruba 700 korun na měsíc. Výdaje za učebnice a skripta jsou taktéž velmi rozdílné. Nejvíce zaplatí studenti, jež studují medicínské obory nebo práva. Zde je úplně běžné, když kniha stojí 1 000 Kč a více. Další výdaje padnou na kopírovací služby (kopírování či tisk různých materiálů) a průkazky do knihoven.

 

 

Tyto částky se však stávají téměř zanedbatelnými ve srovnání s tím, když se student rozhodne nastoupit na soukromou vysokou školu. Školné se zde pohybuje v řádech desetitisíců za semestr (podle atraktivnosti oboru 15 – 300 tisíc).
 
I přes velké finanční náklady by však vaše ratolest měla mít po ukončení povinné školní docházky možnost pokračovat ve studiu na střední a dále i vysoké škole, neboť investice do vzdělání se v budoucnu s vysokou pravděpodobností mnohonásobně vrátí.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Koupelny ERBES - rekonstrukce koupelen
Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Grafický návrh ZDARMA, kompletní servis, garantovaná kvalita a příznivé ceny! Nová koupelna za několik dní.reklama