Úvod > bydlení > Třídit odpad se vyplatí

Třídit odpad se vyplatí

Rubrika: Souvislosti    Vyšlo:
Autor:    Foto:SXC
Třídit odpad se vyplatí

„Nebuďte líní, třiďte odpad,“ říkala reklama už před pár lety, ale bohužel se stále najdou lidé, kteří ji ignorují. Naštěstí tito lidé začínají být v menšině a třídění odpadu se stává v domácnostech poměrně běžnou záležitostí. Obchody s domácími doplňky i specializované weby vymýšlejí a dodávají stále sofistikovanější výbavu pro „třídiče“, a lidé si začínají uvědomovat, že třídění odpadu je víc než nutnost.

 

 

Třídit odpad však nemusíte až posléze, ale raději v co nejvyšší míře preventivně. Používejte tudíž v co největší míře dlouhodobější alternativy k jednorázovým produktům. Nemyslíme tím pouze již zavedené plátěné tašky namísto igelitek a mikrotenových sáčků, ale třeba i vodu z kohoutku namísto vody balené. Věděli jste například, že pro výrobu litrové PET lahve se spotřebuje sedm litrů vody a čtvrt litru ropy? Pokud počítáme pouze vodu spotřebovanou versus použitou účelně (i když to kdoví jestli), máme tu poměr 7 ku 1.

 

 

Místo PET lahví používejte raději k přírodě šetrnější lahve na pití, ovšem pozor na certifikaci. Vybírejte takové lahve, které jsou ekologické, ale splňují i druhou podmínku – jsou zdravé. Některé materiály totiž mají tendenci při vystavení vyšší teplotě uvolňovat škodlivé látky.
 
Vraťme se ale k třídění. Jako výbavu si můžete zakoupit hlavně designově i velikostně sladěné třídící koše, které mají zpravidla barevně odlišené označení podle typu tříděného materiálu. Běžná domácnost třídí sklo (zelené označení, někdy i bílé zvlášť pro sklo bílé), plasty (žluté označení) a papír (modré označení). Lidé, kteří jsou v třídění zběhlí, přidají ještě tetrapakové obaly od nápojů, jako jsou džusy nebo mléko. Na druhou stranu nejsou na vesnicích běžně k dispozici specializované kontejnery na tento druh odpadu.

 

 

Třídit můžete (a měli byste) i odpad biologický. Existují města, jejichž vedení situaci s tříděním biologického odpadu řeší například dodáním určitého počtu dotovaných „biopopelnic“ pro své občany. Obyvatelé menších měst však takové výsady dost často nemají. Na vesnicích se lidé bio odpadu zbavují jeho vhozením do kompostu, tradičně se zbytky jídla dávají domácím zvířatům. Jestliže biologický odpad vhazujete do k tomu určené popelnice, používá se pak pro výrobu bioplynu, což je v porovnání se spalováním potravinových plodin rozhodně ekologičtější způsob, jak bioplyn získat.

 

 

Pokud si nejste jisti, jak třídit, můžete se obrátit na webové stránky s výmluvným názvem www.jaktridit.cz. Podle statistik uvedených na tomto webu třídí odpad už 2/3 obyvatel ČR, průměrná vzdálenost ke kontejneru od bydliště je 106 metrů a po České republice je rozmístěno 213 946 kontejnerů.
Na tomto webu se také dozvíte, co se děje s vytříděným odpadem podle jeho typu a jsou zde vyvráceny různé mýty týkající se třídění. Naleznete zde i seznam výrobců nádob pro třídění doma. Ti kreativnější se ale tímto seznamem nemusí vůbec omezovat a mohou si odpadkové koše navrhnout a vyrobit sami.

 

 

V zahraničí jsou ale s tříděním pořád ještě dál – někde mají třeba zavedeny zálohované plechovky od nápojů i PET lahve, takže jen minimum těchto výrobků skončí na skládce.reklama