Úvod > stavba > Plot je důležitou součástí objektu

Plot je důležitou součástí objektu

Rubrika: Stavíme...    Vyšlo:
Autor:    Foto: civico.com, electric-fences.net, fencecentrum.com, PencilFence, productionfenceworks.com, zahrady.garten.cz, zedastet.cz
Plot je důležitou součástí objektu

Patří téměř ke každému domu či zahradě. Budujeme je pro klid naší duše, soukromí rodiny a ochranu majetku. Jsou pro nás důležitým dělícím prvkem domova a veřejného prostranství. Zároveň jsou však častým důvodem sousedských sporů a jejich stavba se často stává nemalým oříškem. Jak tedy na takový plot?

 

 

Než se pustíme do budování plotu, musíme si položit pár základních otázek. Je vůbec nutné pozemek oplotit, a pokud ano, tak musí být plot stejný ze všech stran? Jaký typ oplocení zvolit, aby korespondoval se stylem domu, ke kterému patří, či aby nenarušoval charakter dané okolní zástavby? Budou v plotě vrátka nebo vjezd? Bude napojen na zahradní domek či prostor pro popelnice? Další ze záležitostí, které musíme řádně zvážit, jsou naše finanční a časové možnosti, jestli se do stavby pustit svépomocí nebo si najmout firmu.

 

 

Stavět - nestavět?

Základní otázkou tedy zůstává, zda plot vůbec stavět. Budujeme jej pro zřetelné vymezení vlastnictví? Či jako ochranu před nežádoucím vniknutím cizích osob a zvířat? Nebo má sloužit pouze jako bariera vůči cizím pohledům do zahrady? Jsou místa, kde není jeho stavba zcela nutná, stačí třeba využít členitosti terénu, či plot nahradit rostlinami a vytvořit tak příjemnou přírodní bariéru. Nejlépe ji využijeme u rekreačních objektů, případně u návaznosti objektů na volnou přírodu. Na většině míst je však pořádný plot zapotřebí.

 

 

Kdy zadat plot profesionálům?

Z hlediska investice můžeme v případě stavby svépomocí počítat až s dvoutřetinovými náklady na stavbu, než v rukou profesionálů, nicméně musíme pečlivě zvážit, zda nám stačí naše síly a zkušenosti, aby stavba proběhla v pořádku a bez větších komplikací. V případě kamenných plotů či plotů, které potřebují betonové základy je lepší alespoň na část prací firmu najmout. Pokud se tedy vrhneme do stavby plotu ať už svépomocí nebo jej zadáme firmě, jedná se dle zákona o drobnou stavbu, aby tedy bylo učiněno zákonné povinnosti za dost, postačí ohlášení.

 

 

Přípravy vrcholí

 Před stavbou plotu je potřeba důkladně prostudovat materiály o vlastnictví pozemku, abychom měli přesnou představu, kam až bude plot sahat, případně přizvat ke spolupráci geodeta, aby pozemek zaměřil. Další věc, kterou je třeba vyřešit, je rovina plotu, neboť žádná zahrada není zcela rovná, je třeba se rozhodnout, zda plot bude sklon pozemku kopírovat, či bude v několika výškových rovinách. Obecně bývají ploty konstruovány tak, aby byla zachována jednotná výška. 
 
Základním nosným prvkem většiny plotů jsou sloupky, je jim tedy potřeba věnovat řádnou pozornost. Vždy začínáme rohovými, od kterých pak ve stejných intervalech rozdělíme celý plot. Sloupky musí být bytelné a svislé, v rámci možností by měly mít stejnou výšku. Vše si nejdříve nakreslete, rozmyslete a nezapomeňte na přístupové cesty na pozemek.
 
Základy pro plot jsou většinou betonové, nebo případně betonové, prokládané kamenem. Minimální hloubka základů je 80 cm, tedy nezámrzná hloubka. Sloupky i sloupy ukládáme buď na betonové patky, či má-li plot podezdívku, tak na základové pasy.

 

 

Kámen, dřevo beton či plast?

Plot by vždy měl odpovídat stavbě, ke které je přistavován, zvažme tedy důkladně materiály, ze kterých bychom rádi stavěli. Možností je opět nepřeberně. Od jednoduchých drátěných plotů až po kamenné bytelné zdi. Ploty mohou mít pouze konstrukci ze sloupků, nebo mohou mít i podezdívku, která často působí velmi reprezentativně. Je tedy na nás, abychom důkladně zvážili, co je to pravé a zároveň mysleli i na finance. V tomto ohledu zvažme, i jestli je potřeba dělat ze všech stran plot stejný, jestli třeba nestačí udělat stavebně náročnější plot ze strany ulice a zbytek pozemku může mít plot drátěný.
 
Základním prvkem plotu, jak už bylo řečeno, jsou sloupky, samotná výplň plotu pak již slouží pouze jako doplnění. Sloupky můžeme mít dřevěné, ocelové, betonové, zděné, kamenné i tvárnicové. Je potřeba udržovat jejich dobrý stav, v případě dřevěných třeba vhodnou impregnací, v případě kovových, musíme sloupky natřít kvalitním nátěrem, aby nedošlo ke korozi. Sloupky betonové se dají pořídit již prefabrikované, kamenné jsou zase náročné na stavbu. Každý materiál má své pro a proti, pokud se pro některý rozhodneme, určitě bychom se měli poradit s odborníkem o možných úskalích.

 

 

Nejklasičtějším materiálem pro výplně plotů vždy bylo dřevo, i když v dnešní době je často nahrazeno drátem. Dřevěné plaňky nebo kůly je jedno z nejjednodušších řešení, i když v dnešní době již ne zcela nejlevnější. Dřevo je navíc náchylné na povětrnostní podmínky a je nutno počítat s relativně častou obnovou. V dnešní době se vyrábí i jeho plastová náhražka, která tyto záporné vlastnosti dřeva omezuje, nicméně na druhou stranu, dřevěný plot stále patří k jednomu z nejkrásnějších.
 
 
Nejlevnější variantou jsou dnes drátěné ploty, avšak jejich estetická stránka a to, že nezabraňují průhledu cizích očí, je nedělá nejpraktičtějšími. Další variantou jsou ploty mřížové, kované, které naopak přinášejí úžasný estetický zážitek,jež se však důrazně ozve na ceně.
 
Variant je mnoho a je možné používat i alternativní materiály, mysleme však na to, že plot krom naší ochrany a klidu funguje i reprezentativně, je tedy potřeba mu věnovat řádnou pozornost.reklama