Úvod > stavba > Dům musí umět šetřit

Dům musí umět šetřit

Rubrika: Šetřit se nevyplácí    Vyšlo:
Autor:    archiv firem
Dům musí umět šetřit

Zajímavé architektonické ztvárnění a dispoziční řešení domu nejsou jedinými požadavky, které současní investoři na svůj nový domov kladou. V souvislosti s neustále stoupající cenou tepla, v některých případech i ekologickým cítěním, od něho požadují i co nejvyšší energetickou úspornost. Nízkoenergetické domy již nejsou ani u nás vzácností a v podobě prvních vlaštovek na území naší republiky vyrůstají dokonce pasivní domy, jejichž spotřeba energie se blíží nule a k zajištění tepelné pohody v nich postačí doplňkový zdroj tepla.

CO JE TO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM
Za nízkoenergetické jsou považovány obytné objekty, v jejichž případě spotřeba tepla na metr čtvereční podlahové plochy nepřekročí za rok 50 kWh. Jen tak pro zajímavost - standardní domy potřebují k vytopení trojnásobek tepla, domy, které již něco pamatují, spotřebují dokonce čtyřnásobek energie. Nízkoenergetické domy získávají stále více příznivců také proto, že nenavyšují náklady spojené s výstavbou domu. Ty jsou vyšší pouze o 10-20 %. Současná praxe však dokazuje, že lze postavit nízkoenergetický dům, který je zároveň nízkonákladový. To znamená, že náklady na jeho výstavbu jsou dokonce nižší než u standardního obytného objektu.

CO NESMĚJÍ POSTRÁDAT
Jižní stěna nízkoenergetického domu by měla být vybavena velkými okny, zajišťujícími v zimě dostatek sluneční energie. Orientace prosklení na východ či západ není vhodná, neboť letní slunce má i nízko nad obzorem dost síly, takže by ráno a večer dům přehřívalo. Nejvhodnější je prosklení orientované na jižní stranu, které lze před vysokým sluncem snadněji zastínit.
Jedním ze základních stavebních prvků nízkoenergetických domů jsou důkladné tepelné izolace, které bez přerušení tepelnými mosty obepínají celý obvod stavby. Izolovány musí být i vnitřní konstrukce mezi vytápěnými a nevytápěnými prostorami. Stejně tak podlahy a stěny přilehlé k terénu se neobejdou bez důkladné izolace. Chránit dům jenom zapuštěním do země by bylo nedostatečné, a to z pochopitelných důvodů: V hloubce okolo 3 metrů pod terénem se teplota celoročně pohybuje v rozmezí od 4 do 10 °C, takže dům by se musel vytápět nejen v zimě, ale i v době, kdy v našich podmínkách topná sezóna dávno skončila.

Z ČEHO SE STAVÍ
Požadavkům na dostatečnou izolaci (při tloušťce do 0,5 m) nevyhoví zeď z jakýchkoli cihel či tvárnic. U nízkoenergetického domu se používá co nejtenčí nosné zdivo, které však musí být dostatečně únosné (okolo 30 cm u dutinkových cihel) a doplňuje se izolací. Ta může být provedena jako vnější kontaktní zateplení se stěrkovou omítkou či keramickým, dřevěným nebo jiným obkladem. U sendvičové konstrukce je izolace mezi dvěma vrstvami zdiva, nebo mezi zdivem a lehkou vnější fasádou.
V zájmu odbourání tzv. tepelných mostů, kterýmimůže unikat značné množství tepla, je třeba věnovat velkou pozornost konstrukčnímu řešení detailů a zejména dbát na dodržování technologických postupů při stavbě. Důležité je například správné napojení tepelné izolace a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví atd.

DŮLEŽITÁ JSOU OKNA
V nízkoenergetických domech se používají okna s trojitým zasklením nebo dvojsklo, kde je mezi tabulemi napjata průhledná fólie, nahrazujících třetí zasklení, anebo dokonce dvě fólie. Důležitá je tzv. selektivní vrstva, tedy pokovení, které funguje jako polopropustné zrcadlo. Sluneční záření propustí do interiéru, kde se přemění na teplo. Tepelné záření však již sklem neprojde a odráží se zpět do místnosti.
Dalším prvkem je mezera mezi skly plněná argonem nebo kryptonem, který izoluje lépe než vzduch. Tzv. „vakuová" skla, kde byl mezi skly zředěný vzduch, se již nepoužívají.¨

VYTÁPĚNÍ
Pro domy s tepelnou ztrátou nižší než 10 kW nabízí trh jen málo vhodných zdrojů tepla. Kotle na plyn nebo na dřevo většinou mají několikrát vyšší výkon. U tepelných čerpadel je nabídka bohatší. Potíže nepůsobí elektrické vytápění, které však lidé s ekologickým cítěním odmítají.
Současným trendem je začlenit do vytápěcího systému akumulační nádrž, která je nahřívána kotlem (u kotle na dřevo je to téměř nevyhnutelné). Z ní se pak odebírá teplo do ústředního topení (případně pro ohřev vzduchu ve větrací jednotce) nezávisle na výkonu kotle. Výhodou je, že kotel může pracovat vždy v optimálním režimu, s nejnižšími emisemi a dobrou účinností. Další výhodou je možnost nahřívání akumulační nádrže solárním systémem.reklama