Úvod > stavba > Typové domy se vyvíjejí

Typové domy se vyvíjejí

Rubrika: Stavíme...    Vyšlo:
Publikováno v titulu Domov | Ročník 2006 Číslo 4
Autor:    foto archiv firem
Typové domy se vyvíjejí

Současná nabídka typových domů je podstatně bohatší, než tomu bylo ještě před pár lety nazpátek. Kromě materiálové rozmanitosti, která zde byla od prvopočátku, se přidala i architektonická různorodost, a tak klienti mají skutečně z čeho vybírat. Většina typových domů, které se u nás stavěly před deseti i více lety, se neřadí zrovna mezi skvosty domácí architektury. Naopak arkýři, malými, prakticky nepoužitelné balkony,  obloukovými okny a dalšími zdobnými prvky si tyto stavby vysloužily všeobecně známý termín „podnikatelské baroko". Samozřejmě, že existují výjimky, které však popsanou realitu nevyvracejí, ale naopak potvrzují.

ZALISTUJTE KATALOGY
Naštěstí čas se pozitivně podepsal na nabídce typových rodinných domů. Přesvědčíte se o tom, když zalistujete katalogy nebo projdete internetové stránky jejich dodavatelů. Ne, nezmizely z nich popsané domky, jejichž nízkou architektonickou hodnotu nepozvednou ani vodopády muškátů a modravá hladina venkovního bazénu. Kromě tohoto typu rodinných domů však v katalozích najdete i domy, za které se moderní architektura nemusí ani v nejmenším stydět. Firmy, jejichž podnikatelskou parketou jsou právě typové domy, si uvědomily, že vkus lidí se vyvíjí a pokud chtějí mezi nimi nacházet své zákazníky, musí zkvalitnit svoji nabídku. Řada společností dnes nabízí vkusné domy vycházející z tradic domácí architektury a zároveň neopomíjející skutečnost, že žijeme ve třetím tisíciletí. Navíc většina firem dnes nabízí (zdarma) provedení individuálních úprav v projektu typového domu, který vás zaujal. V nabídce typových domů si dnes skutečně každý může najít domov, který mu bude ve všech směrech vyhovovat. Vývoj se však pozitivně nedotkl pouze architektonické podoby a dispozičního řešení typových obytných staveb, ale i jejich technických vlastností, ke kterým v prvé řadě patří hospodaření s teplem. Mnohé typové rodinné domy dnes spadají do kategorie nízkoenergetické.

CO HOVOŘÍ PRO TYPOVÉ DOMY
Přestože typový dům představuje na rozdíl od rodinného domu postaveného podle individuálního projektu určitou konfekci, řada investorů volí tento způsob pořízení nového domova. Co je hlavními přednostmi takto postaveného domu? Jedním z důvodů zájmu o typové domy je krátký čas potřebný k jejich pořízení. Nejde pouze o rychlost samotné výstavby, ale i časový úsek mezi rozhodnutím, že si rodina pořídí rodinný dům, a ujasněním jeho příští podoby. Inspirací pro řadu investorů jsou právě již realizované stavby v katalozích jednotlivých firem nebo stránky časopisů o bydlení. Zformování představy o novém domově jejich pomocí připadá řadě lidí jednodušší než dlouhé debaty s architektem. Z tohoto důvodu se pro rodinný typový dům nezřídka rozhodují i investoři, kteří si ho postaví svépomocí nebo dodavatelsky, ale ne od mateřské firmy projektu. V případě, že vám firma v lokalitě, kde realizuje developerský projekt, nabídne také pozemek, odpadá i čas (někdy značně dlouhý) strávený jeho hledáním.
Řada investorů, kteří počítají s pokrytím části nákladů spojených s výstavbou rodinného domu prodejem bytu, musí urychlit nejen samotné rozhodování, ale i výstavbu. V tomto případě většinou volí typový dům - dřevostavbu, jejíž výstavba je otázkou pouhých několika měsíců.

PENÍZE „AŽ" NA PRVNÍM MÍSTĚ
Finanční situace nutí většinu rodin, které se rozhodly stavět, počítat. V tomto směru typový dům nad domem postaveným podle individuálního projektu opět vyhrává. Přijatelnější finanční dostupnost typových domů má hned několik důvodů. Podstatně nižší jsou náklady spojené s vypracováním projektu, za který dle velikosti domu většinou zaplatíte částku v rozmezí 10 000-35 000 Kč. Cenová výhodnost typových domů má však několik dalších příčin. Vzhledem k tomu, že firmy staví desítky typových domů, mají již zpracované přesné pracovní postupy, získaly potřebné zkušenosti s jejich výstavbou. Nižší náklady ale souvisejí také s tím, že firmy nakupují ve velkém a tedy levněji, stejně jako to, že mají uzavřeny výhodné smlouvy s osvědčenými dodavatelskými firmami. V případě, že si vyberete stavební pozemek v místě, kde daná stavební firma realizuje výstavbu dalších typových domů, částečně rovněž odpadají finanční náklady na realizaci inženýrských sítí.
Cenu, která je uvedena u jednotlivých typových domků, byste však měli brát jako orientační, neboť počítá se standardními podmínkami výstavby. Pokud však máte krásnou parcelu na svahovitém terénu, stejně jako na kamenitém podkladu, může se vám cena výstavby rodinného domu značně prodražit. Náklady konečně mohou navýšit i další okolnosti - absence kanalizační sítě apod.

CENA RODINNÉHO DOMU
Stejně jako je široká škála architektonických a dispozičních řešení typových domů, jejich materiálová různorodost, liší se i jejich cena. Můžete si pořídit malý typový dům již za 1,2 mil. Kč, ale stejně tak si můžete vybrat mezi typovými domy haciendu za více než 10 mil. Kč. Dříve, než začnete vybírat, stojí za to zamyslet se, kolik vlastně můžete do nového domova investovat. Pokud v rodině není ekonom a stejně tak chybí představa o podmínkách poskytovaných hypoték, stojí za to vypravit se pro předběžné informace do některého z peněžních ústavů. Tuto službu vám poskytne i většina firem nabízejících typové domy - doporučí nejvhodnější peněžní ústav, který vám vypracuje model splácení hypotéky.

ARCHITEKTONICKÁ PODOBA
Při rozhodování, jaký typový dům si pořídíte, je prvotní výběr stavebního materiálu. Nabízí se několik možností - od klasického zdiva přes pórobeton, bílé zdivo, různé druhy dřevostaveb až třeba po různé typy srubů. Poté, co si ujasníte, z čeho budete stavět, přichází na řadu listování katalogy, prohlížení internetových stránek a hledání domu, který by vám nejlépe vyhovoval. Snažte se pomocí svého vkusu a rozumu vybrat si takový, který nebude ubližovat stavební parcele ani okolní zástavbě. Pamatujte, že i v architektuře platí ona stará pravda, že méně znamená více.
Při rozhodování o tom, jaký typový dům si vyberete, nesmíte pustit ze zřetele velikost a tvar pozemku. Nezapomeňte, že odstup od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 7 m, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů pojednává § 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dejme tomu, že jste si vybrali dům, který vás zaujal svým architektonickým řešením, odpovídá velikosti pozemku, rozumí si s okolím i sousední zástavbou a zároveň bude korespondovat s vašimi finančními možnostmi. Pokud ano, musíte pečlivě zvážit vhodné dispoziční uspořádání, zda vám bude více vyhovovat velkoprostorové řešení nebo uzavřená dispozice, zda vám dům poskytne dostatečný počet místností.
Pochopitelně si musíte rovněž ujasnit, zda si pořídíte garáž vsazenou do dispozice domu nebo samostatnou, případně ve svaho-vitém terénu umístěnou v suterénu.
Stejné dilema působí i rozhodování, zda rodinný dům bude podsklepený. V suterénních prostorách můžete umístit kotelnu, skladovací prostory, ale i prostory pro volný čas jako např. fit-centrum apod. Opět je třeba počítat - plocha v suterénu sice zvětšuje celkovou užitkovou plochu domu, ale zároveň zvyšuje i jeho cenu.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Dřevěná okna a vchodové dveře KOLOVRAT Ostrava
Dřevěná okna, eurookna a vchodové dveře v regionech Ostrava a Opava

Dřevohliníková okna Pražák
Kvalitní dřevohliníková okna šetří energii, jsou elegantní, vysoce odolná a téměř bezúdržbová. Ideální volba pro nízkoenergetické a pasivní domyreklama