Úvod > stavba > Když se staví střecha

Když se staví střecha

Rubrika: Stavíme...    Vyšlo:
Publikováno v titulu Domov | Ročník 2006 Číslo 4
Autor:    foto archiv firem
Když se staví střecha

Střechu, kterou neodnese vítr, střechu, jež vás spolehlivě ochrání před srážkami, nepředstavuje pouze střešní krytina. Její anatomii tvoří krov, celá řada klempířských prvků a v neposlední řadě i vhodná izolace. Střechu svému novému domu pochopitelně  nevybíráte podle  módních trendů, ale s ohledem na architektonické pojetí celého domu a hmotové uspořádání stavby.

STAVBA MÁ DVĚ FÁZE
Výstavba střechy, stejně jako celého objektu, má dvě fáze - projektovou a realizační, které od sebe nelze oddělit. Chybu v projektu nenapraví sebespolehlivější stavební firma a naopak - i ten nejdokonalejší projekt může znehodnotit nekvalitní materiál a práce. Přestože nad výstavbou každého rodinného domu by měl bdít nezaujatý stavební dozor, leccos si může zkontrolovat i sám investor. Vzhledem k tomu, že projekt a realizaci rodinného domu většinou nezastřešuje jedna firma, měl by stavebník zpracovaný projekt, dříve než začne stavět, předložit stavební   firmě. Ta by kromě zpracování cenové nabídky měla posoudit, zda je návrh domu ve všech směrech reálný.

KROV MUSÍ „SEDĚT"
Konstrukce krovu z hlediska použitých materiálů může být celodřevěná, tvořená lepenými sbíjenými valníky nebo z oceli, která však v případě rodinných domů až na výjimky hraje roli pouze doplňkového materiálu. Pro požadovanou statiku je důležité určit geometrii domu -střešní plášť, a zvolit nejvhodnější konstrukci.
„Zde je rozhodující, zda bude mít střecha využité podkroví - ať již v podobě obytného nebo úložného prostoru. Pokud tomu tak je, používají se celodřevěné konstrukce. U střech bungalovů a průmyslových staveb jsou to naopak lepené sbíjené vazníky, které umožňují větší rozpětí krovu," vysvětluje ing. Jan Borguľa, jednatel společnosti Stavby Praha. Volbu vhodného krovu, správnou geometrii musí zhodnotit odborník. V možnostech laika je ale posoudit, zda je správný přesah střechy přes obvodovou zeď (například s ohledem na okapové chodníčky, jestli přesahy krovů neza-stiňují okna apod.). Investor může rovněž posoudit výběr materiálu u nosných sloupů. Ty mohou být kovové, ukryté v příčkách nebo dřevěné. Je rovněž třeba zvážit, zda umístění sloupů odpovídá dispozičnímu řešení obytných prostor. Každý investor by si rovněž měl uvědomit, že příliš členitá střešní konstrukce zároveň přináší potencionální nebezpečí budoucích poruch. Těmto rizikovým detailům by měl věnovat maximální pozornost.

KDYŽ SE ZAČNE STAVĚT
Ani při samotné stavbě krovu není stavebník bezmocný. Je snadné, pomocí metru, zkontrolovat, zda firma dodržuje geometrii a dimenzování jednotlivých prvků, jako jsou vaznice, krokve a další. Neméně důležitá je však kontrola provedení ochrany dřeva proti plísním, dřevomorce, případně protipožárního nátěru (pokud se s ním počítá v projektu). „Jde o poměrně nákladnou akci - doporučuji ještě před zahájením výstavby dohodnout s realizační firmou cenu. Pokud dřevěné prvky nezasahují přímo do interiéru, nepovažuji provedení protipožárního nátěru za nutné," říká ing. Jan Borguľa.
Pouhým pohledem se můžete ujistit, zda trámy nemají praskliny, případně zda nenesou stopy začínající hniloby. To by si však montážní firma měla ověřit již při převzetí řeziva.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Klempířské prvky tvoří konstrukce odvádějící srážkovou vodu ze střešního pláště (okapy, svody, úžlabí). Dále jsou to prvky tvořící styk tělesa (např. komínu) se střešním pláštěm, neboli klempířské lemování. Okapy se dnes vyrábějí z různých materiálů - měď, titanzinek, pozinkovaný plech, plast nebo poplastované, případně jsou z různých slitin hliníku. Ing. Jan Borguľa doporučuje: „Pokud projekt počítá s klempířskými prvky z plastu, je třeba ověřit, zda klempíři s tímto materiálem dokážou pracovat." Ve fázi realizace může investor v roli amatérského stavebního dozoru překontrolovat, zda byly dodrženy rozměry žlabů a svodů, zda jsou úžlabí správně překryta střešní krytinou a náležitě ošetřeny spoje (např. mezi parapety a fasádou).

NEPOSTRADATELNÁ IZOLACE
Střechu tvoří i vhodná izolace, jejíž tloušťku na základě tepelného výpočtu navrhuje projektant. Samozřejmostí je zateplení mezikrokevních prostor, jehož účinnost umocňuje celoplošné zateplení pláště. Pod tepelnou izolací nesmí chybět parotěsná zábrana - fólie z hliníku anebo z polyetylénu. „Doporučuji hliníkovou, která v létě odráží teplo ven a v zimě naopak," říká ing. Jan Borguľa.
Při realizaci zateplení je v případě, že byla použita pod střešní krytinou nekontaktní pojistná hydroizolace, zapotřebí dohlédnout, aby nedocházelo k jejímu styku s tepelnou izolací. Pokud se tak stalo, mohlo by v místech kontaktu místo k odvedení vody docházet k jejímu průsaku do tepelné izolace a dále do interiéru. Z toho důvodu je vhodnější volit kontaktní pojistnou izolaci. Nezapomeňte se rovněž přesvědčit, zda je střecha správně odizolována např. v místě pozednic, štítů a střešních oken či vikýřů.
Před zaklopením celoplošné podkrokevní izolace je důležité zkontrovat kvalitu práce a tloušťku všech použitých izolací. Při instalaci parotěsné instalace je důležitá technologická kázeň - aby nebyla potrhaná a sahala „od zdi ke zdi". Pokud se nad obytným prostorem nachází půda, musí být tepelná izolace provedena přímo nad stropem, nejlépe až do úrovně hřebene.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Dřevěná okna a vchodové dveře KOLOVRAT Ostrava
Dřevěná okna, eurookna a vchodové dveře v regionech Ostrava a Opava

Dřevohliníková okna Pražák
Kvalitní dřevohliníková okna šetří energii, jsou elegantní, vysoce odolná a téměř bezúdržbová. Ideální volba pro nízkoenergetické a pasivní domyreklama