Úvod > volný čas > Dějiny v jízdárně

Dějiny v jízdárně

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    reprodukce obrazu Oldřich a Božena archiv redakce
Dějiny v jízdárně

90 let uplyne letos od smrti jednoho z našich nejvýznamnějších malířů. Možná i proto můžete ve Valdštejnské jízdárně v Praze navštívit ojedinělou výstavu díla Františka Ženíška. Ojedinělou proto, že kromě děl, která jsou běžně přístupná, zde uvidíte i exponáty ze soukromých sbírek ale třeba i malířovu soukromou korespondenci.

František Ženíšek se řadí ke generaci „vlasteneckých umělců“, jeho díla najdete v Národním divadle, Obecním domě, Národním muzeu, stejně jako v řadě predevším pražských veřejných budov. Výrazná díla z naší historie Oldřich a Božena nebo  Záhuba adamitů jsou i tím nejlepším, co výstava nabízí. Nelze přehlédnout, že Ženíšek byl i vynikajícím a vyhledávaným portrétistou, ve své době portrétoval nejen pražské starosty, ale byl i portrétistou kardinála Schwarzenberka a dalších tehdejších osobností.

Geniální pak jsou i návrhy vitrážních oken kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně - výrazy tváře, jasné a čisté linie postav, dokonalá harmonie celku.

František Ženíšek patřil k intrerpretům národně buditelských ideí, a ačkoliv byla tato generace později málo chápána, dnes jej musíme přiřadit k našim nejvýznamnějším umělcům konce minulého století. Několik z jeho děl bylo navždy ztraceno po požáru Národního divadla (zvítězil např. jeho návrh opony) , další z jeho obrazů jsou jen těžce pro veřejnost dostupné. Bylo by proto škoda nevyužít příležitosti a neudělat si hezký výlet. Výstava končí 2. dubna 2006.