Úvod > volný čas > Posázavská stezka

Posázavská stezka

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Posázavská stezka

Tak jako každý rok, i letošní zima na nás zanechala nějaké to kilo navíc a s tím je potřeba něco udělat. Pro ty, kteří nejsou zarytí sportovci, je ovšem tou nejlepší tělocvičnou příroda a pohyb v ní. Procházka jarní přírodou, obzvlášť ve společnosti, vám navíc udělá dobře nejenom na těle, ale i na duši. Mezi takové pohodové výlety bezesporu patří Posázavská stezka…
 
Celá stezka měří 68 km a v letech 1914 až 1924 ji vybudoval pražský Klub turistů. My si z celé trasy vybereme nejznámější část Posázavské stezky od Davle přes Pikovice do Kamenného Přívozu, což odpovídá asi12 km pěší chůze nádhernou krajinou. Ostatně, to potvrzuje i hodnocení jednoho z nejslavnějších českých  trempů Boba Hurikána, který nazval tuto část Sázavy Zlatým kaňonem.
 
K začátku naší cesty se dostaneme vlakem, zvaným Posázavský pacifik, který vyjíždí  z Hlavního nádraží Praha a jede přes nádraží  Vršovice,  Krč, Braník a dále na trase Praha – Čerčany. Pokud se chcete podívat na soutok Sázavy s Vltavou, vystoupíte v Davli.
 
Posázavská stezka je značena červeně a vede podél řeky Sázavy. Po dvou kilometrech se dostanete do Pikovic, kam můžete dojet vlakem, pokud nevystoupíte v Davli. Nebo můžete pokračovat vlakem do zastávky Petrov – Chlomek, kde po výstupu z vlaku přejdete lávku na levý břeh Sázavy a pokračujete po červené turistické značce. Na levé straně řeky pak můžete vidět dominantu kraje – kopec Medník.

 


kopec Medník
 

Po červené značce pokračujete k úpatí Medníku. Lokalita vrchu Medník je od roku 1933 chráněna jako přírodní památka, jelikož se jedná o jediné místo v naší republice, kde se vyskytuje rostlina Kandík psí zub. Právě Medník je její nejsevernější lokalitou v Evropě.

 


Kandík psí zub
 

Dále sledujete červenou značku. Na druhé straně řeky vysoko ve stráni je do skály zaříznuta trať, která kopíruje tok řeky až do Čerčan. Zde si také můžete všimnout skalního útvaru zvaného „pikovická jehla“, který existoval již před stavbou trati. Tato štíhlá skalní věž je vysoká od kolejiště přes 20 metrů a údolní stěna od řeky přesahuje 40 metrů. A již přicházíte k pamětní desce, která informuje o stavbě Posázavské stezky.

 


pamětní deska
 

Stezka je místy vytesaná ve skále nebo vybudovaná z kamenného zdiva. Mezi rozcestím pod Třebsínem a přírodní rezervací Medník je cesta vedena po dvou kamenných schodištích. V úseku se nacházejí i tři vyhlídková místa ohrazená zábradlím: Raisova vyhlídka s výhledem proti proudu řeky, bezejmenná vyhlídka s dnes již zarostlým výhledem a Klimentova vyhlídka s výhledem na malebný zákrut Sázavy proti jejímu proudu.

 


pohled na řeku
 

Dnes je údolí poseto množstvím chat a chatiček i na místech kde by to nikdo neočekával. Nutno dodat, že díky pohledům na některé architektonické výtvory cesta ubíhá v celku vesele.

 


chata  nad řekou
 

Tady blízko divoké vody si vzpomeňte na plavce, kteří tudy plavili vory. Však také spisovatel Jan Morávek v knize Plavci na Sázavě píše: ,,Od Žampachu do Pikovic byla divočina. Tu šlo vždy o kůži: při velké vodě o život, při malé o zdraví. V těchto místech skončil nejeden život vorařů.“  Právě k uctění památky mrtvých vorařů  je na břehu Sázavy postaven prostý kříž.
 
Na Sázavě měli a mají lidé, ať již trempové nebo chataři, odjakživa smysl pro humor a recesi. Důkazem toho jsou bizardní stavby chat nebo létající čarodějnice.

 


sázavská čarodějnice
 

Vraťme se ale zpět na červenou turistickou značku, která zvolna zabíhá do lesa, a tak je řeka vidět jen chvílemi. Těsně před Žampachem spatříte skrz stromy na druhém břehu nádherný železniční viadukt.

 


železniční most na Žampachu
 

Dle některých zdrojů je to nejvyšší kamenný železniční most v České republice, podle jiných pramenů dokonce v Evropě. Technické parametry: výška - od nejvyššího místa mostovky ke dnu strže Kocour - 41,73 m, délka je 109 m. Most má sedm oblouků a je postaven ze žuly. Vznikal v letech 1897 - 1899. První vlak tudy projel 1. května 1900. Pracovali na něm dělníci z celé Evropy, zejména Italové. Most nikdy nebyl opravován, přestože přes něj denně projede okolo třiceti vlaků. Pod viaduktem se můžete projít kdykoli, anebo se po něm projet Posázavským pacifikem
 
V Žampachu býval přívoz, kterým bylo možné se dostat na druhou stranu řeky a dále proti proudu do Kamenného Přívozu nebo do Jílového, také k vlaku. Do Kamenného Přívozu vás ale spolehlivě dovede i naše červená značka.

 


pohled na Sázavu z mostu v Kamenném Přívoze
 

V dobách minulých se lidé v Kamenném Přívoze živili plavením dříví po Sázavě. Jakmile se hnuly ledy, vyrazily dvě party plavců se svými vrátnými (parťáky), se sekyrami a sochory pěšky do Čerčan a někdy až do Chocerad, kde na ně čekaly již prameny. Někdy však museli vázat vory sami, po 6 až 8 tvořit prameny, které potom několika jezy a nebezpečnými říčními zákruty plavili do Davle a dále do Prahy.  Za splavení jednoho pramene do Prahy tehdy plavec dostal 12 zlatých.
 
Poslední plavec na Sázavě se plavil v letech 1940 -1941. Ovšem běžný plavecký život zanikl s otevřením již zmíněné dráhy zvané dodnes Posázavský pacifik.

 


kostelík sv. Ludmily v Kamenném Přívoze
 

Cesta zde končí, ale kdo má ještě chuť může pokračovat dále opět po červené turistické značce směrem k Prosečnici, Krhanicím a dále, třeba celých 68 km...
 
Mapku lokality najdete na mapy.cz
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama