Úvod > volný čas > Výlet do okolí Prahy

Výlet do okolí Prahy

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Výlet do okolí Prahy

Máte chuť se vydat na malý výlet, protáhnout se a pozitivně naladit? I v okolí Prahy se dají najít místa, která si stále ještě zachovávají ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky, vodní toky a lesní porosty. Lokalita, do které vás zveme dnes, nebývá přeplněna turisty, a tak si kromě přírody užijete i klid. Vycházka začíná v Uhříněvsi na jihovýchodním okraji Prahy…
 
Dostanete se sem autobusem od Depa Hostivař, v Uhřiněvsi pak vystoupíte ve stanici MHD Picassova . Také je možné využít vlakového spojení. Od nádraží v Uhříněvsi vede modře značená turistická značka ke stanici MHD Picassova. Tato zastávka je naše východiště vycházky.

Podívejte se na mapu >

 

Přejdeme hlavní silnici a jsme na okraji Obory ve Vachkově ulici. Jsou zde značeny dvě turistické značky, modrá a zelenobílá. Bohužel na některých místech značení zmizelo, ale trasa je přehledná a nedá se zabloudit. Pokračujeme Vachkovou ulicí, cestou míjíme po pravé straně Uhřiněvskou oboru. Obora je součástí přírodního parku Říčanka, jehož hranice sahají od Uhříněvsi až po obec Dubeč. Podle dochovaných písemných zpráv se historie tohoto parku se začala psát již v polovině XV. Století. Pokud máte více času, stojí za to projít také oborou.
 
Na celkové rozloze 35 ha se nachází řada lesních společenstev se starými duby, jilmy, habry, topoly. Žije zde i řada živočišních druhů např.divoké prase, liška, srnka. V Oboře můžeme nalézt sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku vyšší, barvínek menší, konvalinku vonnou, podbílek šupinatý, vraní oko čtyřlisté a další rostliny.

 


Cesta po okraji obory.

Pokračujeme podél obory, vlevo míjíme opravený židovský hřbitov pocházející ze XVII. stol., na němž si můžeme prohlédnout zajímavé náhrobky. Nejstarší desky pocházejí z roku 1730 a ve svém celku se jedná o cennou kulturně-historickou památku.  Před několika lety byl hřbitov zpustošen vandaly a posléze s velkými náklady opraven.

 


U židovského hřbitova.

Naše další cesta vede dále podél hřbitova k rozcestí na lesní pěšinu.
 
Odbočka k Říčanskému potoku.
Na dohled je Říčanský potok, který pramení u Tehova, protéká přes Kolovraty, Uhřiněves, Dubeč a Běchovice a stává se levým přítokem Rokytky. Celková délka toku je 21 km.

Pokračujeme podél Říčanského potoka, na konci porostu zabočíme po široké cestě vlevo přes potok směrem k Podleskému rybníku.
 
Cesta k Podleskému rybníku.
Po asfaltové cestě asi po 500 m narazíte na polní cestu odbočující k rybníku. Dále budeme pokračovat po hrázi. Cesta je lemována stromy, vlevo je náhon. Po chvíli se dostaneme na plážovou část s výhledem na celý rybník.
 
Podleský rybník.
Rybník byl dříve součástí rozsáhlé rybniční soustavy  vystavěné už na počátku XVI. století. Pod hrází se nachází několik staletí staré chráněné duby a zřícenina Podleského mlýna, který byl funkční až do 50. let 20. století, přitom Podleský Mlýn byl ze všech mlýnů na Říčanském potoce nejkrásnější. V současné době je rybník třetí největší na území Prahy, v létě je vyhledáván jako možnost pro surfování a v zimě bruslení. Za mlýnem následuje krátký úsek plochým údolím a poté cesta vystoupá do otevřeného terénu. Ve vlhkém počasí může být cesta v nivě potoka  podmáčená a hůře schůdná. Tímto směrem postupně dojdeme až na okraj Dubče. Jako orientační bod nám může posloužit věž kostela sv. Petra v Dubečku. 

 

Podél Říčanky.
Určitě byste si neměli nechat ujít návštěvu chráněné přírodní památky s naučnou stezkou – Rohožníku. Ve zdejším lomu se těžilo do konce 50. let minulého století, odtud pochází dlažba nazývaná kočičí hlavy. Při archeologickém výzkumu zde bylo nalezeno jedno z nejstarších osídlení v okolí. Tento okraj Prahy kdysi tvořily bažiny s lesy a Rohožník, díky své vyvýšené poloze, poskytoval nejvhodnější útočiště. Nyní je tato oblast obývaná pestrou skladbou živočichů, kterým stále poskytuje místo k životu, dokonce i na okraji Prahy. Pokud budete mít zájem, můžete se z horního místa lomu podívat na Dubečský kostel, nebo sejít cestou pod lomem k rybníku na kraji obce.

 

Lom Rohožník.
Kostel sv. Petra v Dubečku je jednolodní objekt poprvé zmiňovaný roku 1364. Dnešní novogotická podoba je výsledkem přestavby v roce 1867, kdy byla připojena věž.
Osada Dubeč se ve starých písemných památkách objevuje poprvé již v r. 1088, za vlády knížete Vratislava. Prvními obyvately Dubče prý byli rolníci Nezda a Martin. Název Dubeč  je odvozován od  rozsáhlých dubových lesů v okolí.   Dubeč fungovala jako převážně dřevařská osada, zásobující dřevem Prahu. Proč existují dva názvy osady Dubeč a Dubeček? Dubeček vznikl o něco později než Dubeč. Na rozlišení od Dubče Velkého byl označován jako Malý Dubeč.
 
Tady v Dubči končí vycházka. Není tu nic velkolepého, žádný významný kopec či cokoli podobného.  Ale v této krajině existuje tzv. genius loci – krajinný ráz. Člověk zde zanechal své stopy, ošetřoval oboru, vytvářel sít rybníků a hospodařil s vodou. Stavěl si sídla, která, která byla v souladu s přírodou ( Podskalský mlýn).
 
Kostel v Dubečku
U kostela je zastávka autobusů MHD je možné vycházku ukončit, nebo vrátit se na modrou značku a pokračovat v cestě asi 1 km do Běchovic a odtud jezdí autobusy MHD, anebo je možné využít nedaleké železniční zastávky.
Přejeme hezký zážitek z procházky…
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama