Úvod > volný čas > Dušičky – památka zesnulých

Dušičky – památka zesnulých

Rubrika: Náš tip    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Dušičky – památka zesnulých

Doslova za pár dní zde máme listopad, v němž si zkraje, 2. 11., připomínáme jeden poněkud smutný svátek, a sice Dušičky – památku zesnulých, kdy vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi. Kytice na hrobě a zapálená svíčka jako projev úcty k zemřelým je obyčej, který má svůj hluboký význam, ale také astronomický základ. Jestlipak víte, odkud se tento zvyk vzal…

 


Kytička z chvojí

 

Musíme se vrátit o pět století zpět před naším letopočtem, kdy toto území obývali Keltové. Keltský rok začínal a slavil se 1. listopadu v noci. Jeho název Samhainem se skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Keltové dělili rok na období hojnosti - léto a zimu - období strádání. Začátkem listopadu začala pro Kelty doba zimy a strádání. Předěl roku byl důvodem k oslavám a také obětování bohům, aby ve zdraví přežili zimní čas, aby se Slunce vrátilo, aby vydržely zásoby do nového jara atd.
 
V předvečer 1. listopadu Keltové uctívali „Velkou matku Zemi“, vzpomínali na zemřelé, věřili, že noc na 1. listopad je čas, kdy prolíná náš svět se světem mrtvých a že se jedná o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Věřili, že té noci se vracejí duše zemřelých z předchozího roku a vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim ti pomohli překročit hranici do Země mrtvých. Proto zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát, strávit noc se svými pozůstalými a vyráběli svítilny z vydlabaných řep, aby duchům posvítili na cestu.
 
Sami se převlékali do starých hadrů a malovali si obličeje, aby se uchránili před vracejícími se zlými duchy. Je to podle keltského náboženství nejmagičtější noc v roce, která končí úsvitem. Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok.
 
Svátek Všech svatých, Památka zesnulých
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje na předkřesťanské tradice. Církev konala modlitby a obětovala za zesnulé, avšak až na přelomu tisíciletí v roce 998 byl zaveden zvyk v druhý listopadový den slavit den Dušiček. Od té doby se v 18 evropských zemích slaví 1. listopadu svátek Všech svatých a 2. listopadu Památka zesnulých, lidově Dušičky.
 
Halloween
V 19. století přichází velká vlna přistěhovalců ze Skotska a Irska do Ameriky a ti si sebou přinesli i tradici Halloweenu. Svátek je určený hlavně dětem, které se v tento večer vydávají v maskách a převlecích strašidel a duchů po domech příbuzných a známých. Jednu změnu, ale Halloween v Novém světě zaznamenal, vydlabané keltské řepy, jak je ve své domovině používali Skoti i Irové, nahradily v Americe tykve.
 
V posledních letech se Halloween dostává i k nám. Zásadní rozdíl oproti Dušičkám je v tom, že se o tomto svátku slaví, zatímco během Dušiček vzpomíná.
 
Křesťanské tradice
Naše pojetí Památky zesnulých je více ovlivněno křesťanskou tradicí a je důstojnějším projevem úcty k zemřelým. Naši předkové, kteří již ukončili pozemskou pouť, si zaslouží tichou vzpomínku. Návštěvou hřbitova s kyticí či věncem vyjadřujeme úctu těm, kteří tady již nejsou. Zádušní mše, jež se v tuto dobu konají, nabízejí tiché rozjímání nad pomíjivostí života i zamyšlení nad sebou samými.

 


Olšanské hřbitovy v Praze

 

Vzpomeňme a poděkujme předkům za životy, které nám dali a možná se i omluvme za to, že jsme pro ně mnohdy neměli čas a leckdy jsme ani nebrali vážně jejich životní zkušenosti.

 


Louka rozptylu na Olšanech

 

Pokud vás pieta zavede na větší hřbitov, zastavte se na louce rozptylu a věnujte tichou vzpomínku těm, kteří zde spočinuli tak, jak bývalo v dávné minulosti běžné. 

 


místo posledního spočinutí

 

Dušičkový maraton
Bohužel ani tomuto svátku se nevyhýbá komerce. A tak mějme na paměti, že úcta k mrtvému se neměří ve velikosti a ceně kytice, ale že by měla být v projevu upřímné vzpomínky, kterou neprojevujeme pouze v den k tomu určený, ale během celého roku.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama