Úvod > volný čas > Prevence jako součást života každé ženy II.

Prevence jako součást života každé ženy II.

Rubrika: Zdravý styl    Vyšlo:
Autor:    Foto: SXC, utmb.edu, stefanolunardi (depositphotos)
Prevence jako součást života každé ženy II.

V minulém díle  jsme se seznámili se situací, která může nastat, pokud o sebe žena řádně nepečuje v rámci preventivních gynekologických prohlídek. Tentokrát se zaměříme na další postup po stanovení správné diagnozy děložního hrdla.
 
Při abnormálním nálezu na děložním hrdle je podle míry závažnosti změn zvoleno buď sledování v kratších intervalech, nebo ošetření. Na úrovni předrakovinových změn je při správné léčbě možno rozvoji zhoubného bujení úplně zabránit. Předrakovinové změny jsou obvykle bezpříznakové, a proto je může odhalit jen pravidelné gynekologické vyšetření. Absence účasti na preventivních gynekologických kontrolách je díky tomu jedním z nejčastějších důvodů, proč vznikne rakovinový nádor.
 
V současné době podstupuje v České republice pravidelné kontroly sotva polovina žen, zbylá část se tak vystavuje riziku rozvoje závažných změn, které nebudou zachyceny ve stádiu s šancí na úplné uzdravení.

 

Zamezte pokročilému stadiu
Také zhoubný nádor je v časných stádiích obvykle bezpříznakový. Jen v některých případech se projevuje nepravidelným krvácením, zejména po pohlavním styku. Příznaky onemocnění jsou typické až pro pokročilá stádia, která však mají jen omezenou nadějí na trvalé vyléčení. Pacientky v takových stádiích onemocnění přicházejí s vodnatým, krvavým, zapáchajícím výtokem, bolestmi, obtížemi s močením, případně s projevy šíření nádoru do jiných orgánů - nejčastěji jater a plic.
 
Důležitá vyšetření
Při podezření na zhoubný nádor děložního hrdla je potřeba provést gynekologické vyšetření a odebrat vzorek nádoru k potvrzení nálezu. Následují komplexní vyšetření k určení stádia onemocnění (tzv. staging). Jejich součástí je odběr informací o zdravotní historii (tzv. anamnéza), krevní testy a vyšetření moči, interní vyšetření, zobrazovací vyšetření pánve a nitrobřišních orgánů ultrazvukem a magnetickou rezonancí a rentgenové vyšetření plic. Další vyšetření se doplňují podle potřeby individuálně k získání přesné informace o rozsahu nálezu.
 
Uvedená vyšetření by měla co nejpřesněji zhodnotit velikost nádoru, jeho šíření do okolí (do závěsného aparátu dělohy a přilehlých orgánů - močového měchýře a konečníku), stav mízních uzlin a stav ostatních orgánů dutiny břišní (zejména ledvin a jater) a plic. Na základě výsledků je onemocnění zařazeno do některého ze čtyř stádií. V prvním, které je označováno také jako časné, je nádor lokalizován pouze v děložním hrdle, aniž by se kamkoliv šířil. Od druhého stádia dochází k šíření nádoru nejprve do okolí dělohy a později i na vzdálené orgány. Takový nález je označován jako pokročilé onemocnění.

 

Vhodná léčba
Co nejpřesnější stanovení stádia onemocnění umožní vybrat a zahájit vhodnou léčbu. Ta se odlišuje pro jednotlivá stádia. Důvodem je snaha o zajištění co nejvyšší pravděpodobnost úplného vyléčení. V časných stádiích je hlavním léčebným postupem operační řešení. U mikroskopických nádorů postačuje u žen plánujících těhotenství pouhé odstranění postižené části děložního hrdla. Takový operační zákrok se nazývá konizace. U žen s ukončenými reprodukčními plány je pak dostačující odstranění dělohy, nejčastěji poševním přístupem.
 
Odstranění vaječníků a vejcovodů je závislé pouze na věku pacientky a není ovlivněno nálezem rakovinového nádoru děložního hrdla. Přesto je i v případě odstranění vaječníků možno jejich funkci nahradit hormonální léčbou, protože nádor děložního hrdla není takovou léčbou nikterak ovlivněn. Navíc je u žen do 50. roku života pouze nahrazena přirozená tvorba hormonů a díky náhradní hormonální léčbě zajištěna velmi důležitá prevence řídnutí kostí.
 
U větších nádorů v časném stádiu je nutný rozsáhlejší operační výkon spočívající v odstranění dělohy spolu s jejím závěsným aparátem a mízními uzlinami. Jde o komplikovaný chirurgický zákrok, který se provádí pouze ve specializovaných onkogynekologických centrech. V některých případech je nutné dokonce i několik týdnů před operací podávat chemoterapii, jejímž cílem je zmenšit nádor a zlepšit podmínky pro následný chirurgický zákrok.

 

Když operace nestačí
U pokročilých stádií s místním šířením do přilehlých tkání nebo orgánů a při šíření nádoru do mízních uzlin je operační řešení nemožné nebo nedostatečné a hlavní metodou léčby se stává ozáření. Léčba zevním ozařováním (tzv. teleradioterapie) probíhá několik týdnů, nejčastěji v ambulantním režimu bez nutnosti hospitalizace. Součástí léčby je obvykle i vnitřní ozáření (tzv. brachyradioterapie) zaváděné v nemocnici na několik hodin do pochvy. V mnoha případech je ozařování doplněno podáním malé dávky chemoterapie, která zvyšuje účinnost léčby, aniž by však zvyšovalo její nežádoucí účinky nebo vedlo např. ke ztrátě vlasů.
 
U skupiny pacientek s velmi pokročilým onemocněním s přítomností vzdálených ložisek onemocnění v plicích, játrech, kostech, mozku aj. je podávána samostatná chemoterapie, jejíž podstatou je aplikace protinádorových léků - tzv. cytostatik. Naděje na úplné vyléčení jsou v takové situaci ale velmi omezené a nejdůležitějším úkolem léčby je zpomalení růstu nádoru a zmírnění obtíží.
 
V příštím díle se dozvíte, co se děje po léčebném procesu.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama