Úvod > volný čas > Magie zimní Prahy

Magie zimní Prahy

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Magie zimní Prahy

Pomalu doznívá atmosféra Vánoc a konce roku. Je tu rok nový a s ním i návrat do běžných pracovních dnů. Pokud jste nevyrazili na povánoční výlet do hor či kamkoli jinam, zveme vás na procházku zimní Prahou. Čekají nás méně obvyklé vyhlídky i místa, jež vtiskla Praze přídomek magická…

 

 

Tentokrát začneme vycházku na Pohořelci. Tramvají č. 22 dojedeme do stanice Pohořelec. První cíl naší vycházky bude Strahovský klášter premonstrátů. Než vstoupíme do areálu kláštera, pojďme si říci pár střípků z jeho historie. Premonstráti, tedy řád řeholních kanovníků byl založen v roce 1120 sv. Norbertem. Jeho posláním je duchovní život, lépe řečeno hledání pravého smyslu života a jeho naplnění. V roce 1142 vznikl první premonstrátský klášter v Čechách na Strahově, vlastně tak patří mezi  nejstarší premonstrátské kláštery.
 
Bránou vstoupíme do areálu kláštera, kde se nachází kostel sv. Rocha, opatský kostel Nanebevzetí Panny Marie, budovy kláštera, knihovny a hospodářské budovy.


Basilika Nanebevzetí Panny Marie

 

 

Basilika Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl vystavěn jako románská basilika, ale v roce 1258 zcela podlehl požáru a byl přestavěn do gotické podoby. V průběhu věků byl kostel poničen několikrát. Dnešní podobu získal v polovině 18. století, z tohoto období pochází i vnitřní výzdoba. K severní boční lodi přiléhá kaple sv. Norberta. Zde na hlavním oltáři ve zlaceném mosazném sarkofágu je v ebenové rakvi pohřbeno tělo zakladatele premonstrátského řádu a později magdeburského arcibiskupa sv. Norberta. Jeho ostatky byly na Strahov převezeny opatem Questenberkem v roce 1627.
 
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna byla zřízena v r. 1143 pražskými biskupy za přispění krále Vladislava. V průběhu věku docházelo k ničení knihovních sbírek jak požáry, tak i vpády vojsk. V roce 1648 švédská vojska odvezla většinu knih. Nově budovaná knihovna byla umístněna v letech 1679 do nově vybudovaného knihovního sálu, který se nazývá Teologický. Na konci 18. století byl vystavěn další sál, Filosofický.
Strahovské knižní sbírky čítají kolem 200 000 svazků. Ve fondech najdete tisky z let 1501 až 1800. Ve fondu jsou zastoupeny i prvotisky. Nejvzácnějším tiskem v knihovně je pak Strahovský evangeliář z 9. – 10. století. Oba sály Teologický i Filosofický patří svou architekturou, výzdobou, nástěnnými malbami a mobiliářem k nejkrásnějším sálům v Evropě. Rozhodně stojí za prohlídku.
 
Strahovský kabinet kuriozit
Kabinety kuriozit představují přímé předchůdce novodobých muzeí. V jejich sbírkách se zrcadlí rudolfinská renesance se svým zájmem o tajemno a podivuhodnosti i počátky systematického pojetí přírodních věd. Sbírky, které jsou zde zastoupeny, pocházejí z pozůstalosti barona K. J. Ebena.
 
Strahovská obrazárna
Na počátku 90. let, kdy byl obnoven řeholní život premonstrátů ve Strahovském klášteře, byly navráceny obrazy a sochy dříve vlastněné klášterem. Najdete zde plátna od malířů jako je Petr Brandl, Hans von Achen, nebo Karel Škréta a další.
 
Budova Kláštera
Klášter po stránce stavební patří k jednomu z nejstarších románských stavebních celků v Evropě. Do barokní podoby byl přestavěn na přelomu 17. a 18. století.
Po obnovení řeholního života premonstrátů na začátku devadesátých let minulého století se stal centrem jejich života konvent na Strahově, kde sídlí opat a představitelé celého řádu a probíhá zde výchova a výuka noviců a kleriků. Strahovský klášter má kolem jednoho sta členů.
Cílem této stručné informace nebylo postihnout vše, co se týká historie a poslání premonstrátů v Čechách, ale jen naznačit, že zde jsou téměř tisíc let a zasloužili se o vzdělání i kulturu v této zemi.
 
Z objektu kláštera přejdeme na Malou vyhlídku s vinicí. Vlastně to je místo, které vám nabídne opět jedinečnou vyhlídku na Prahu. Při vycházkách hlavním městem jsme měli možnost prohlédnout si je z Vyšehradu, Vítkova i z parku sv. Kříže na Žižkově, a tak posuďte sami, jak se Praha jeví z tohoto místa.

 

 

Po úbočí Strahovské zahrady vyjdeme do ulice Úvoz a směrem nahoru dojdeme Loretánskou ulicí na Loretánské náměstí, kde se na jeho severním konci vedle Lorety nachází Kapucínský klášter. Součástí zdejšího klášterního areálu je i kostel Panny Marie Andělské.


klášter Kapucínů

 

 

V tomto kostele si můžete až do 9. 1., v době od 9.30 do 17.00 hod, prohlédnout velmi zajímavý betlém. Od 17. století se v Čechách, zejména v kapucínských klášterech, stavěly o Vánocích betlémy. Jeden z nejcennějších se zachoval právě v kostele P. Marie Andělské na Hradčanech. Jedná se o soubor 48 figur, které dosahují výšky až 1,75m. Uvidíte zde sv. rodinu, tři krále s doprovodem, pastýře, řemeslníky, muzikanty, zvířata a další.

 

 

Zpět se vydáme kolem Lorety a Loretánskou ulicí dojdeme na Hradčanské náměstí.
Asi netřeba připomínat, že Hradčanské náměstí patří pro svou historii, zachovalý historický ráz náměstí a nádherné stavební památky k nenavštěvovanějším místům Prahy. Hradčanské náměstí tvoří řada renesančních a barokních paláců a domů. V jeho horní části se nachází palác dříve nazývaný Trčkovský, později Toskánský palác. Je to mohutná, dominující budova s dvojicí vjezdů, nad nimi umístěnými výhledovými pavilony a terasou osazenou sochami představujícími antická božstva. V současné době jsou zde pracoviště ministerstva zahraničí.
 
Na severní straně náměstí si pak můžete prohlédnout Martinický palác, který patří mezi nejkrásnější renesanční stavby v Praze. V paláci se nacházejí původní sgrafita se starozákonnými náměty, nástěnné fresky a malované trámové stropy.
 
Na jižní straně se nachází Schwarzenberský palác, postavený ve stylu italské renesance. Zdi jsou zdobeny černými sgrafity a působí dojmem, že jsou z pravidelného přírodního kamenného zdiva. Svou sgrafitovou výzdobou patří mezi nejkrásnější paláce v Praze.
 
Za zhlédnutí stojí i Arcibiskupský palác, který byl v letech 1564 renesančně přestavěn pro pražské arcibiskupy. Rokokovou podobu dostal v roce 1763. Kolem vstupu do areálu Pražského hradu se dostaneme k jižní části Hradčanského náměstí, které je uzavřeno rampou a odkud je také nádherný výhled na Prahu.
 
Dnešní vycházku pak zakončíme v budově Senátu, nacházejícího se ve Valdštejnském paláci, kde je další vánoční výstava betlémů, která potrvá do 10. ledna 2011. Dostaneme se sem z Hradčanského náměstí od vyhlídkové rampy Zámeckými schody a Thunovskou ulicí do Tomášské a jsme před Senátem ČR.


Senát ČR

 

 

Tady odpolední procházka končí. A protože v Praze je stále co objevovat, určitě se po stopách její historie i toho, proč se jí říká magická, opět zase někdy vydáme…
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédy

Výživa pro fitness a kulturistiku
Cvičíte, hubnete, posilujete? Navštivte náš shop s výživou pro vás! Spalovače tuků, carnitin, kreatin, proteiny a další doplňkyreklama