Úvod > volný čas > Plavba po Nilu - Z Asuanu do Luxoru

Plavba po Nilu - Z Asuanu do Luxoru

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: archiv autora
Plavba po Nilu - Z Asuanu do Luxoru

Půl šesté ráno. Vychází sluníčko, bude stejné vedro jako včera. Rychle se umýt a obléci, pani Iva už čeká v recepci. Snídaně prý počká. Nikdo neremcá, všichni tak trochu ještě pospávají. Z oken lodi není nic vidět - z obou stran kotví další lodě. Lodníci otevírají dveře, procházíme přes můstky na pevninu. Všude je klid a naproti přístavišti se majestátně tyčí chrám Kom Ombo. Všudepřítomní prodavači čehokoliv snad ještě spí také, procházíme v klidu a nikdo si nás nevšímá. Prohlídka pokračuje v podobném duchu školního výletu - "poslouchejte, nevyrušujte, nezdržujte se, budete mít času dost".
 
Chrám, který patří k největším a nejzachovalejším v Egyptě je fascinující - původní kamenné podlahy, zachovalé hieroglify na stěnách, slunce se prodírá průhledy ve stropě a kouzlí v nitru sloupořadí neopakovatelné výjevy. Paní Iva prochází od stěny ke stěně a vypráví příběhy, které jsou zde zapsány. Vysvětluje významy jednotlivých znaků - tak, z paměti, nikde žádné poznámky, žádné taháky. Výklad skončil, máme rozchod. Vycházíme z nitra chrámu - všude je plno lidí. Ono to ranní vstávání mělo něco do sebe, protože teď bychom si v klidu neprohlédli nic. Podél stěn se začínají tvořit fronty, vchod do chrámu se ucpal novými turisty.  Naše kroky už ale míří zpátky na loď k vytoužené snídani.
Jsme všichni, můžeme vyrazit dál. Charakteristický zvuk spouštěných motorů, lodníci nás odvazují od okolních lodí, vyplouváme.

 

 

Dvojitý chrám Kom Ombo je podélně rozdělen . Jeho pravá polovina je zasvěcena bohu Sobkovi (bůh s krokodýlí hlavou) , levá sokolímu bohu Haruerovi. Dochovaná podoba chrámu pochází převážně z ptolemaiovského období, své stopy zde ale zanechali(bohužel) i křesťané. Na nádvoří je  vodní nádrž, ve které byli chováni posvátní krokodýli, nádrž monitorující hladinu Nilu, podle které se pak určovaly daně a kaple bohyně Hathor s mumiemi krokodýlů.
 
Cesta po Nilu je zážitek, který Vás opět vrátí o několik staletí nazpět. Nil, který je od nepaměti centrem veškerého života v Egyptě je po obou stranách lemován zelenými políčky, pasoucími se stády vodních buvolů i malými vesnicemi. Chvílemi je možné zahlédnou pozůstatky starých civilizací - některé působí opuštěně, jinde probíhá archeologický výzkum. Rozlítané děti hlídají stáda skotu, zatímco rodiče obdělávají pole nebo sklízejí úrodu. Loď pluje pomalu, na palubě jsou rozestavena pohodlná lehátka, člověk si při pohledu na břech připadá trochu až trapně.  Zazvonil lodní zvon, je čas na oběd.

 

 

Hluk motorů poněkud utichl, přistáváme. Loď kotví v Edfu, před sebou máme další chrám. Chrám v Edfu je stejně monumentální jako ty předchozí (i následující). Opět se dozvídáme mnohé z jeho historie, nicméně výklad již začíná vyžadovat trochu aktivity i z naší strany. "Kterýpak je tento bůh s korunou Horního a Dolního Egypta, tente hieroglif už jistě znáte, bůh se sokolí hlavou je... " Zkoušení tedy zřejmě začalo, začínám si připadat jako diletant. Před chrámem čeká dav prodavačů suvenýrů.
 
Taktika je jednoduchá - nezastavovat se, upřený pohled vpřed a jde se. Kdo vezme něco do ruky je ztracen a zpravidla končí vytažením peněženky. Na druhou stranu je dobré vědět, že pro prodavače je to jediný a ne příliš výnosný zdroj obživy. Máte-li tedy chuť si něco koupit, pak neváhejte - ale smlouvejte. 30-40% z nabízené ceny je rozumný kompromis a pokud nebude souhlasit, nechte to být a zkuste to jinde.

 

 

Chrám v Edfu je datován do ptolemaiovské doby a je zasvěcen bohovi Hor. Stavba je orientována v severojižním směru. Hlavní a  jediný pylon je vysoký 36 m, následuje rozsáhlé nádvoří, 2 hypostylové síně, kaple božského devatera a další svatyně. Na nádvoří před vchodem do hypostylové síně stála dvojice kamenných sokolů, z nichž se zachoval jen jeden. Na vnitřních stranách západní vnější ohradní zdi jsou rozsáhlé reliéfy z mýtu o souboji Hora se Sutechem. Jihozápadně od pylonu stojí menší chrám zrození.
 
Lodní personál už na nás netrpělivě čeká, máme šanci zakotvit v Luxoru přímo u luxorského chrámu, ale musíme tam být brzy. Rychlé nalodění, zahoukání sirény, vyplouváme. Podél řeky se nic nemění - stále stejná scenérie. Plavba utekla rychle, kotvíme v Luxoru, poslední zastávce naší plavby. Kapitán má radost, kotvíme hned u břehu a opravdu přímo pod vstupu do komplexu. Zvon svolává pasažéry k večeři, po ní nás čeká krátký "výlet" na místní tržiště.

 

 

Typický souk je samozřejmě zážitek. Úzké uličky jsou lemovány malými krámky kde koupíte na co si vzpomenete. Luxor je dnes hlavně pro turisty, takže převažují malované papyrusy, egyptské oděvy, neuvěřitelné množství cetek a suvenýrů nevalné kvality se povaluje v koších vedle krámků s překrásnými výrobky z alabastru nebo dřeva. Ulice je provoněná kořením které u nás nikde nenajdete a nechybí ani typické vodní dýmky. Smlouvat je povinnost, ale budete-li úspěšní, koupíte vodní dýmku včetně uhlíků a dvou balíčků tabáku za cenu nepřesahující 400 korun, tedy zhruba za čtvrtinu až pětinu ceny v našich obchodech. Náročný den za námi, ještě náročnější před námi. Je čas jít odpočívat.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama