Úvod > volný čas > Čas adventu

Čas adventu

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora, SXC
Čas adventu

Je tady advent – čas čekání, pro někoho na zimní slunovrat, pro jiné na narození Ježíška a pro další třeba jen čas k přípravě na vánoční svátky s veškerým shonem i nákupy. Letos advent začíná nedělí 27. listopadu a končí při západu slunce na Štědrý den. V křesťanské tradici je advent chápán jako doba zklidnění, což odpovídalo životnímu stylu našich předků za dlouhých zimních nocí. Dnes má doba před vánočními svátky spíš komerční ráz. Zkuste letos zapomenout na stres a shon a zaměřte se spíše na duchovní stránku tohoto období. Věnujte část svého času rodině, přátelům a také zajímavým předvánočním aktivitám…

 

 

Skanzeny, regionální muzea
Dnes je už náš roční rytmus života jiný než jaký mívali naši předci, tak proč si nepřipomenout např. jejich vánoční zvyky. Vánoční expozice v celé řadě regionálních muzeí a skanzenů předvádějí tradiční pojetí lidových Vánoc. Seznámíte se tedy nejenom s tradicemi, vánočními bytostmi, koledami, ale také např. se staročeským cukrovím, tedy vším, co vytváří kouzelnou vánoční atmosféru.
 
Nejznámější skanzeny najdete v Přerově nad Labem, v Rožnově pod Radhoštěm, na Veselém kopci u Hlinska, v Zubnici u Děčína atd. Ve všech skanzenech jsou k vidění názorné ukázky přibližující lidové zvyky v adventu, můžete se účastnit i výroby dárků a ozdob a rovněž i pečení podle místních receptů. 

 


vánoce ve skanzenu

 

Výstavy a adventní koncerty
Také výstavy se v adventním čase povětšinou zaměřují na Vánoce. Od 1. prosince v Praze v Galerii Smečky začíná výstava maleb Josefa Lady se zaměřením na vánoční krajinu, betlémy a Vánoce. Ostatně, vánoční obrázky Josefa Lady patří k českým Vánocům již téměř století. Galerie připravila pro děti promítání příběhů o kocouru Mikešovi a budou k dispozici i omalovánky s Ladovými obrázky. Od listopadu až do 16. ledna 2012 probíhá výstava Ladových obrázků ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. I na této výstavě budou obrázky s vánoční tématikou.
 
Muzeum Hlavního Města Prahy po dvou letech opět otevřelo výstavu Stavebnice MERKUR. I když se nejedná o vánoční tématiku, pro děti i dospělé to bude příjemný zážitek. Stavebnice si totiž mohou nejenom prohlédnout, ale také si z nich něco postavit.
 
Advent pro handicapované
Nejspíš vám neunikly adventní koncerty ČT, které mají již dvacetiletou tradici. Pořádají se každou adventní neděli ve prospěch občanských sdružení, jež se starají o nemocné a handicapované spoluobčany. I to je obsahem adventu, vzpomenout na ty, kteří potřebují nejenom naši morální, ale i fyzickou pomoc.
 
Vánoční trhy
Spisovatel Jaroslav Seifert v knize Všechny krásy světa popisuje vánoční trh na Staroměstském náměstí v Praze: ,,Vzduch voněl pomeranči. Bylo to opojivé a nemohl jsem se nikdy nasytit této přepěkné podívané. Bloudil jsem tam do pozdních večerních hodin.“
Jak je vidět, vánoční trhy mají mnohaletou tradici. Na dnešním Staroměstském vánočním trhu můžete ochutnat nejenom typické vánoční dobroty, zahřát se punčem nebo svařákem či zhlédnout vystoupení různých umělců a interpretů. 

 


vánoční trh na Staroměstském náměstí

 

Na vánoční trhy můžete samozřejmě vyrazit i do jiných měst Čech a Moravy. Anebo zamiřte ještě kousek dál, do Vídně, Salcburku, Norimberku, Mnichova, Budapešti či Krakova. V každém z nich najdete specifické adventní zvyky, což stojí nejenom za srovnání, ale případně tak můžete obohatit i vlastní tradice.
 
Vánoční symboly
Svíčka - je symbolem naděje, života a světla. Zapálená svíce navíc vytváří v místnosti tajemně kouzelnou atmosféru. Pokud si koupíte nebo vyrobíte adventní věnec, pak každou neděli budete zapalovat o jednu svíci více, až poslední adventní neděli budou svítit svíce čtyři. K vytvoření vánoční atmosféry ovšem stačí i jedna hořící svíce.
 
Adventní věnec - je vlastně kruh, což je symbolem nepřetržitého opakování kola roku a cyklu života. Kruh nemá začátek ani konec a připomíná věčnost. V kruhu času se vše stále opakuje.
 
Jmelí - podle pověr přináší štěstí, ale jen tomu kdo je dostane darem. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí v novém roce. Polibek pod zavěšeným jmelím přinese zamilovaným lásku a štěstí.
 
Barborky - jsou prastarý lidový adventní zvyk, kdy se na svátek sv. Barbory uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc v teple pěkně rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. Pokud barborka rozkvetla, znamenalo to, že se dívka, která barborku měla ve váze, do roka a do dne vdá.
 
Roráty - představují specifickou podobu ranní mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Návštěva kostela v tento čas nemusí být jen náboženskou záležitost, je to i kulturní zážitek patřící do předvánočního času.
 
Vánočka - je symbolem českých vánoc. Plete se z devíti pletenců a každý z nich má svůj význam. Spodní čtyři pletence připomínají čtyři živly: slunce, vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři pletence symbolizují rozum, cit a vůli. Dva spletené pruhy navrchu znamenají vědění a lásku. Hezká vánočka byla a dodnes je chloubou každé hospodyně.
 
Malé selátko - pro naše předky znamenalo učiněné požehnání. Bylo symbolem nového života, předzvěstí zdraví a štěstí. Pokud někomu dáme zlaté prasátko, znamená to, že obdarovávané osobě přejeme zdraví, sílu a štěstí.

 

 

Přípravy na Vánoce i vánoční svátky jako takové patří především dětem. I když ,,něco“ od končícího období očekáváme i my dospělí. Přesto je na nás, abychom těm nejmenším vykouzlili Vánoce bez stresu a hádek a ony pak na ně vzpomínaly s láskou, stejně jako to udělal například již zmíněný spisovatel Jaroslav Seifert v knize Všechny krásy světa, kde popisuje předvánoční čas z pohledu dítěte: „ Karel Čapek říkal, že lidé mají rádi betlémy, protože jim zlidšťují svět. Já je miloval, protože byly neoddělitelně spojeny s dobou krásných svátků, kdy všechno vonělo, a lidé byli jiní. Tatínek, maminka i ostatní. Byli nějak šťastnější, usmívali se a byli laskavější. Celý domov byl jejich podobou prozářen. Toužil jsem, aby jen hodně pomalu a hodně dlouho přetřepával se tento přelíbezný čas. Ne že bych se chlubil, ale my jsme byli opravdu chudí.“reklama