Úvod > volný čas > Za výtvarným uměním do Národní galerie v Praze

Za výtvarným uměním do Národní galerie v Praze

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora a NG
Za výtvarným uměním do Národní galerie v Praze

Máte rádi francouzské výtvarné umění? Pokud ano, rozhodně byste si neměli nechat ujít návštěvu Veletržního paláce pražské Národní galerie. Čeká zde na vás několik novinek a v tomto nevlídném zimním čase jistě příjemně strávené volné odpoledne…

 

 

Zdejší sbírka francouzského umění byla rozšířena o šest dalších obrazů z fondu Národní galerie v Praze. Tímto krokem chtějí kurátoři představit veřejnosti další práce francouzských umělců, které by rozhodně neměly zůstat v zapomnění depozitářů.
 
A začneme romantismem. Jedním z jeho představitelů je Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860), který nalézal náměty na svých cestách po Malé Asii. Na výstavě můžete vidět jeho dva obrazy „Motiv z Alžíru“ a obraz „V umělcově atelieru“. 

 


Motiv z Alžíru

 

Obě díla se vyznačují kontrastní světelnou atmosférou. Světlem a stínem je zdůrazněn příběh na obraze.
 
Dalším malířem je Léon Bonnat (1833-1922), jež byl jedním z nejvyhledávanějších portrétistů. Ovlivnil i české malíře, zejména V. Hynaise a V. Brožíka. Na výstavě je L. Bonnat  prezentován obrazem „ Podobizna“.
Obrazem „Dáma s pomeranči“ je představen jako portrétista Jules Doupil (1839-1883) a malbou interiéru David de Noter (1825-1875).  
Prostor s motivy zátiší připomíná vlámské malířství. Z obrazu je zřejmý autorův smysl pro detail a s precizním provedením portrétu u diváka vytváří iluzi reality.

 


Podobizna                                                                       Dáma s pomerančem

 

Obraz „Pozdní večeře“ je dílem Gastona La Touche (1854-1922), který se zaměřil na malbu galantních scén s co nejživějším zachycením společenské události. Na vystaveném plátně je zobrazena společnost při večeři, kdy vedle bujarého veselí se odehrává osobní tragedie jednoho z účastníků. I zde je využita technika světla a stínu ke zvýraznění děje.  Jedná se o velice působivý obraz s prvky impresionismu.
 
Posledním z vystavených obrazů je „Pletoucí děvče“ od Léona Delchauxe (1850-1919). Vystavený obraz patří námětem mezi častá díla zobrazující zasněné mladé ženy uprostřed přírody, nebo v interiéru domova. Při soustředěném pohledu pak můžete z obrazu vnímat pohoda a pozitivní emoce.
 
Vedle výše uvedených obrazů je ve Veletržním paláci vystavena sbírka francouzského umění druhé poloviny 19. a počátku 20. století, jejíž ucelenost a kvalita je mimo území Francie zcela mimořádná a rozhodně stojí za zhlédnutí v celém rozsahu.
 
Zakladatelem této sbírky byl Dr. Vincenc Kramář, v letech 1919-1939 ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, která byla předchůdkyní NG. V této funkci se postaral o uspořádání výstavy francouzského umění 19. a 20. století v Praze v roce 1923. Spolu s dalšími uměleckými historiky a kritiky vybral obrazy, které poté doporučili Ministerstvu školství a národní osvěty k zakoupení. V pozdějších letech se pak sbírka rozšiřovala o další kvalitní díla. Velkorysým darem obrazů z vlastní sbírky Dr. Kramář v roce 1960 svůj zakladatelský počin dokončil a kolekci francouzského umění druhé poloviny 19. a 20. století doplnil.
 
Při této příležitosti je vhodné připomenout si úsilí národních buditelů, zejména z řady české šlechty a vzdělanců z řad osvícenského měšťanstva. V roce 1796 byla v Praze založena „Společnost vlasteneckých umění“ a ještě téhož roku začala budovat svou Obrazárnu. Ta měla sloužit k výchovnému působení na veřejnost, zejména na studující mládež. Obrazárna Společnosti tvořila po 140 let ústřední českou veřejnou obrazárnu. Společnost vlasteneckých umění v Praze existovala až do roku 1950, kdy musela svou činnost ukončit. V roce 1992 byla znovu obnovena pod názvem „Společnost přátel Národní galerie v Praze“.
 
Základní myšlenka stojící u zrodu Národní galerie, v průběhu její historie, je prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. Ne vždy byl tento úkol naplňován. Výtvarné umění patří mezi oblasti, které ovlivňují úroveň jedince i celé společnosti. Zvláště v dnešní době, kdy se s určitou agresivitou prosazují různé směry, jež jdou mimo rámec etiky, vkusu. Každý si musí sám rozhodnout, kam se přikloní. To je právě onen hlavní úkol pomoci nejširší veřejnosti, jak se orientovat v tomto světě.
 
Myšlenka práce s mládeží, jež stála u zrodu galerie, nezestárla ani v této době. Je dobré si uvědomit, že pokud budeme šetřit na fundamentu, sotva můžeme v budoucnosti čekat pozitivní vývoj. To platí také o skutečnosti, když si odpovědní udělají z veskrze nevýdělečné oblasti zdroj zisku. Je třeba spravedlivě a objektivně zhodnotit práci těch, kteří jsou povoláni především ke kulturnímu povznesení společnosti. Žel v uplynulé době se tato činnost opomíjela.
 
Nicméně, dvě stě let existence této obrazárny jistě nabízí mnoho vzorů, jak kvalitně lze tuto oblast vést.
.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama