Úvod > volný čas > František Kaván - Symbolistní, dekadentní

František Kaván - Symbolistní, dekadentní

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto a zdroj: archiv autora, katalog výstavy
František Kaván - Symbolistní, dekadentní

Pokud hledáte tip na víkendové odpoledne v hlavním městě, vydejte se na zajímavou výstavu, František Kaván – Symbolistní, dekadentní, která se koná v Kinského paláci na Staroměstském náměstí…
 
Vítejte v době, kdy Kaván, jeden z nejnadanějších žáků Juliuse Mařáka, odchází z krajinářského atelieru akademie. Důvodem k tomuto kroku byl pro něj rozpor s tím, co se od něj očekávalo a s tím, kam sám chtěl směřovat. Rovněž byl ovlivněn skupinou kolem Moderní revue (vznikla 1894), nejprve Jiří Karásek ze Lvovic a později Karel Hlaváček, která mu byla svým symbolisticko-dekadentním programem blízká. Je tu také patrný vliv Chitussiho. Sám o svém díle v této době mluví jako o romantickém symbolismu. Počátkem 20. století ale dochází u Kavána v uměleckém stylu ke zklidnění a návratu k realismu.

 

 

Výtvarné práce Františka Kavána, uvedené na výstavě, jsou z doby jeho zaměření k dekadenci. Tyto práce publikoval v časopise Paleta, což byl studentský neoficiální časopis, který vycházel v Mnichově ve spolku Škréta, založeném českými studenty výtvarných umění.
 
O těchto pracích se vědělo, ale fyzicky nebyly dostupné. Jde o díla malých rozměrů, odpovídající možnosti publikování ve zmíněném plátku. Co nejvíce překvapí, je úžasná barevnost a odvážná stylizace mentálních krajin. Do roku 1928 byly svazky Palety v majetku spolku Mánes, a poté nabídnuty k prodeji. Přestože přešly do soukromých sbírek, podařilo se postupně některé z nich objevit. Právě díky tomu bylo možné realizovat tuto výstavu.

 


Zoufalství (1899)

 

Kavánovo hledání vyústilo do obrazu Zoufalství, jenž je parafrází, která definitivně uzavírá jeho dekadentní období.
 
Na výstavě jsou pro srovnání vystaveny obrazy Antonína Chitussiho, Karla Hlaváčka, Edvarda Muncha a Jaroslava Panušky. Porovnání Kavánovy dekadentní tvorby s uvedenými umělci umožňuje návštěvníkovi vcítit se do zjitřené, ale neobyčejně inspirativní atmosféry přelomu 19. a 20. století, doby na prahu moderny.

 


Utopenec (1898)

 

Utopenec, nebo také Strašidlo u rybníka je práce Jaroslava Panušky.
Tento obrázek je rovněž zastoupen na výstavě a dokumentuje celkový směr mladých malířů koncem 19. století.
 
K výstavě byl vydán katalog František KAVÁN Symbolistní, dekadentní
Autorka Zuzana Novotná zde předkládá 77 reprodukcí z období let 1895 až 1900. K srovnání jsou zde vystaveny obrazy od souputníků Jaroslava Panušky, Antonína Slavíčka a Antonína Chitusiho. V textové části pak najdete popisy jednotlivých obrazů i ve vzájemném kontextu.
 
Výstava v prostorách bývalé konírny paláce Kinských na Staroměstském náměstí je otevřena od 17. února do 13. května 2012.
 
V průběhu výstavy jsou organizovány komentované prohlídky a přednášky s odborníky
   7. března      František Kaván, krajinář a básník
 21. března     František Kaván a evropský symbolismus
 25. března     Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
 18. dubna      Kavanovy mazby jako sběratelský opiát
   2. května      František Kaván dekadentní
 
I když výstava svým obsahem není rozsáhlá a obsahuje práce z krátkého období několika let (1894 – 1899), atraktivnost námětu se dotýká českého umění kolem roku 1900 a odkrývá souvislosti pro vytvoření základny počátku moderního umění.reklama