Úvod > volný čas > Historie jednoho kostela a kláštera

Historie jednoho kostela a kláštera

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Historie jednoho kostela a kláštera

Mezi Staroměstským a Betlémským náměstím v Husově ulici na Starém Městě pražském stojí kostel sv.Jiljí a dominikánský klášter.Historie tohoto kostela sahá až do roku 1283 kdy zde stál románský kostel. Nový chrám v gotickém slohu byl vystavěn v letech 1339 až  1371 za biskupa Jana z Dražic a později arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Chrám upoutá pozornost již svou výškou. Celá stavba byla navržena jako vysoký trojlodní prostor. 

 


kostel sv. Jiljí z Husovy ulice

 

S příchodem dominikánů v roce 1626 do farnosti kostela sv. Jiljí budují rozlehlý čtyřkřídlý  objekt pro potřeby kláštera. Počátkem 18. století prochází kostel barokizací. Honosné vybavení chrámu se průběžně pořizovalo až do roku 1744. Při vstupu do kostela upoutají pozornost nádherné malby na klenbách, které v roce 1733 provedl Václav Reiner.
 
K hudebním skvostům patří varhany vyrobené v roce 1733 s nádhernou barokní řezbou. Díky vynikajícím zvukovým vlastnostem patří k oblíbeným koncertním nástrojům českých i světových varhaníků. Varhaní koncerty pořádané v kostele sv. Jiljí patří vysokým uměleckým zážitkům.

Zobrazit na mapě

 

 

V kostele je kaple sv. Zdislavy z Lemberka, svatořečená za svou lidumilnou činnost. Vzdala se výsad a pohodlí šlechtického stavu a všechny své síly věnovala pomoci potřebným, zejména léčitelské chudých.
Sv. Zdislava z Lemberka zemřela v roce 1252 a patří mezi dominikánské světice. Proto má v kostele svojí kapli.
 
Je třeba se zmínit o kazatelích, kteří v kostele sv. Jiljí kázali o nápravě věcí světských i církevních. Patří sem kazatel Jan Milíč z Kroměříže, český náboženský myslitel a jeden z významných představitelů předhusické reformace. Od roku 1364 zde kázal česky. Ve svých kázáních ukazoval na nepravosti jak ve světském i církevním životě což dokládal citáty z bible. V jeho životě nebyly jen slova, ale i sám pomáhal potřebným. Nebál veřejně kritizovat i samotného císaře Karla IV.
 
Historie kostela i dominikánského kláštera má svou dlouhou tradici. Vycházeli z učení dominikánských učenců jako byli Albertus Magnus a Tomáš Akvinský. Vzdělání u dominikánů bylo považováno za prestižní záležitost. 
Velice stručně jsme si připomněli historii kostela i dominikánského kláštera. Nelze opomenout i vysokou duchovní a intelektuální úroveň kazatelů i bratří dominikánů. Jejich odkaz je zavazující i pro současnost a je obsažen v plánech dominikánů do budoucnosti. Jak otevřít a oživit dominikánský  klášter veřejnosti byl formulován v roce 2006. Studii k realizaci rekonstrukce klášterní budovy byla vypracována v atelieru architekta Josefa Pleskota v roce 2011. 


architekt Pleskot

 

 

Základní idea je vytvořit místo vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze a tím spoluvytvářet duchovní a kulturní  prostředí odpovídající dnešní době. Realizace celé přestavby je, jako většinou, odvislá na získání finančních prostředků. Od roku 2011 se úspěšně rozvíjí program DOMINIKÁNSÁ 8, který zahrnuje setkávání církve a občanské společnosti, odborné veřejnosti i současné kultury. Přístupné části tvoří především zrekonstruovaný barokní refektář, kde se několikrát do měsíce konají hudební koncerty, přednášky a další vzdělávací pořady.
 
Pod názvem „Malý počin, velký cíl“ bylo 1. března v prostorách dominikánského kláštera otevřeno knihkupectví Oliva. Podle architekta Pleskota je knihkupectví Oliva jednou z prvních vlaštovek proměny celého areálu dominikánů. 

 


slavnostní otevření knihkupectví Oliva

 

Při otevření knihkupectví Oliva bylo ze strany představených kláštera poděkováno majitelce knihkupectví, že se vydala společně na tuto cestu.
 
Knihkupectví Oliva doplňuje stávající nabídku klášterního komplexu, kde již V rušném centru Prahy, jež se stává stále více doménou pouze turistů, tak vznikne útočiště, kde budou moci Pražané i návštěvníci ze vzdálenějších míst najít zajímavé nové podněty a informace, setkat se a debatovat s inspirativními lidmi, či jen vydechnout v prostředí ticha a načerpat síly pro hektické všední dny.

 


interiér knihkupectví Oliva

 

Pokud vaše kroky povedou Husovou ulicí zastavte se v této prodejně knih, i když  je to malá prodejna její uspořádáni je nádherné, Koupíte-li si zde knihu podpoříte dobrou myšlenku. V blízkém okolí není takový obchod, který by nabízel tak hodnotné zboží.
 
Benedikt  Mohelník OP,  provinciál České dominikánské  provincie k otevření knihkupectví Oliva řekl „Jsme velmi vděčni majitelce knihkupectví, že se s námi vydala na tuto cestu. Další etapou bude zahájení obnovy celého kláštera u Sv. Jiljí, jenž se postupně otevře veřejnosti a nabídne inspirativní místo setkání, dialogu a ticha přímo v centru Prahy,“
 
V současné době kromě zajišťování běžného chodu farnosti rozvíjejí bratři též duchovní, kulturní a vzdělávací programy. Cílem jejich aktivit je vytvoření prostoru pro setkávání, svobodný dialog, výměnu myšlenek a kontakt se současnou kulturou. Tato činnost se formuje v rámci nedávno založené platformy Dominikánská 8 (www.dominikanska8.cz).
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama