Úvod > volný čas > Tip na výlet – za kolínskými legendami

Tip na výlet – za kolínskými legendami

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Tip na výlet – za kolínskými legendami

Naše putování z Prahy do Kolína jsme v minulém článku  přerušili v Lipanech u Českého Brodu. Místa, která tentokrát navštívíme, jsou spojena rovněž s historií, ale také s legendami. Vrátíme se v čase o tisíc let zpátky, nahlédneme do průběhu jedné bitvy z období sedmileté války a cestu zakončíme v Kolíně.
 
První zastávkou je vesnice Chotouň, kde se kolem roku 970, v rodině zemana narodil syn, kterému dali jméno Prokop. Z historie je Prokop známý jako poustevník, zakladatel Sázavského kláštera a podle lidové legendy i „bojovník s čerty“. Mezi místa spojená se svatoprokopským kultem patří studánka, Prokopský dvůr  s oknem do místnosti, kde se měl narodit sv. Prokop, kostel sv. Prokopa od architekta Santini-Aichla a mohyla zvaná Homole, která podle místní legendy vznikla tak, že zde Prokop oškrábl hlínu z pluhu, když dooral Čertovu brázdu.

 


Chotouň

 

Že nevíte, o co jde? Tak to se musíme přesunout do města Sázava, kde Prokop poustevničil. Legenda říká, že Prokopa provokoval čert. Ten se však nenechal strhnout k boji, ale místo toho ho zkrotil, zapřáhl do pluhu a s křížem ruce ho popoháněl. Oral s ním brázdu ke své rodné vsi, kde si z pluhu oklepal hlínu. Tak měla vzniknout podle pověsti Čertova brázda i mohyla na jejím konci v Chotouni. Legenda je to sice krásná, ale realita je přibližně následující. Jak prokázal geologický průzkum, Čertova brázda není tektonického původu. Jde pravděpodobně o zahloubenou pravěkou stezku vedoucí mezi brody na Sázavě a Labi, neboli mezi dnešními městy Sázavou a Nymburkem. Prodloužení linie za obec Chotouň až k Labi je patrné na starých mapách. Některé úseky Čertovy brázdy byly zavezeny a zaorány kvůli zemědělské velkovýrobě.
 
Je čas vrátit se na silnici č. 12 a dále budeme pokračovat směrem na Kolín. Asi o 6 km dál se nachází vesnice Vrbčany. Není bez zajímavosti, že archeologické nálezy dokládají osídlení tohoto místa již v době před 35 000 lety.
 
Po příchodu Slovanů se zde vytvořila hranice mezi Pražany a Zličany a pravděpodobně bylo vystavěno zličské pohraniční hradiště. Po dobytí zdejšího území Přemyslovci v 10. století byl na tomto místě, před rokem 999, postaven románský kamenný kostel Svatého Václava, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologickém průzkumu.
 
Co je ovšem zajímavé, je pověst o praporci sv. Václava, přesněji řečeno, kopí z praporce náleželo sv. Václavovi a prapor sv. Vojtěchovi. Legenda je spojována s bitvou u Chlumce, jež se uskutečnila 18. února 1126 mezi Soběslavem I. a králem Lotharem III. K vítězství dopomohl Soběslavu I. praporec sv. Václava, který na bojiště přinesl kaplan Vít z vrbčanského kostela. Podle tradice má být nyní tento praporec uložen na mramorovém stole v místnosti uvnitř pahorku, na kterém kostel stojí.
 
O co v této bitvě šlo… Předchozí kníže Vladislav I. uznal za svého nástupce Soběslava místo Otu II. Olomouckého. Ten se spojil s německým panovníkem Lotharem III. a vtrhli do Čech. Soběslav dokázal zvítězit a ještě zajmout Lothara. Dlouho ho v zajetí nedržel, Lothar uznal Soběslava knížetem českým. Příběh je zde uveden jen ve zkratce, avšak Alois Jirásek celou bitvu u Chlumce vylíčil v povídce „Praporec sv. Václava“ ve Starých pověstech českých.
Až budete rozjímat nad touto legendou, nezapomeňte se také porozhlédnout po krásné přírodě.
 
Kdosi řekl, že historie lidstva, to je jen historie válek. Cestou ke Kolínu se blížíme k místu, kde se udála jedna z největších bitev sedmileté války. Bitva je označována jako válka u Kolína, ale přesnější místo je vesnice Křečhoř. Bylo to 18. června 1757, kdy rakouská vojska uštědřila rozhodující úder snahám Fridricha II. Pruského připojit české země pod svoji nadvládu. První dvě bitvy, v říjnu 1756 u Lovosic a v květnu1757 u Štěrbohol, vyhrál Fridrich II. To umožnilo Prusům obléhat Prahu. Marie Terezie požádala polního maršálka Dauna k rozhodné akci proti pruskému vojsku. Maršálek začal provádět přesuny vojsk a vyčkával, co provede protivník. Dopoledne 18. června 1757 stanula vojska proti sobě v postavení kolem silnice Praha - Kolín
 
Bitva začala v 13:30 hod palbou rakouského dělostřelectva. Jednotlivé bojové operace probíhaly v délce 6,5 km a šířce 2,8 km mezi obcemi Vítězov, Křečhoř, Kutlíře, Chocenice, Bříství a Břežany I.
 
Mapa lokality>>
 
V odpoledních hodinách nastala kritická situace pro rakouskou armádu. Prusové přešli do protiútoku a dostali se do pozic rakouských jednotek. 

 


pohled na bojiště se stanovištěm pruského krále Fridricha II.

 

K večeru se situace obrátila díky útoku dragounů z pluku prince de Ligne, kterým se pro jejich mládí přezdívalo „holobrádci“. Bitevní vřava skončila ve večerních hodinách ústupem Fridricha II. z bojiště. Na pláních kolem Křečhoře nalezlo smrt na pruské straně 13 398 vojáků a 396 důstojníků (tj. 41 % z celkového počtu), na rakouské straně 8 629 mužů a 359 důstojníků (tj. 20 % z celkového počtu). Za sedm hodin boje zde padlo 22 000 vojáků. Po prohrané bitvě u Kolína Fridrich II. ukončil obléhání Prahy a stáhnul se z Čech.
 
V roce 1898 byl v Křečhoři postaven „Památník bitvy u Křečhoře“. V sousedství památníku byla v roce 2010 upravena kostnice pro pietní uložení kostí z hromadného hrobu neznámých vojáků padlých v bitvě u Kolína, objeveného v roce 2006 v katastru obce Křečhoř.
Vrch odkud Fridrich II. řídil bitvu, byl přejmenován na Bedřichov a v roce 1842 zde byl postaven kamenný obelisk.

 


Památník bitvy u Křečhoře

 

Cíl naší cesty je již na dohled. Čeká nás město Kolín.
I když je historie Kolínska mnohem delší, město jako takové vzniklo v polovině 13. století, kdy je založil Přemysl Otakar II.
Procházku po pamětihodnostech Kolína můžeme začít u nádherné dominanty města, kostela sv. Bartoloměje. Ten pochází z druhé poloviny 13. stolení . Ve 14. století Petr Parléř, stavitel chrámu sv. Víta v Praze, zde vybudoval katedrální chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století pak byla přistavěna zvonice.  Kostel již delší dobu prochází rozsáhlou opravou a není přístupný veřejnosti.
Avšak i prohlídka z vnějšku je zajímavá a dává dobrou představu o výjimečném architektonickém skvostu.

 


kostel sv. Bartoloměje

 

V blízkosti kostela sv. Bartoloměje se nachází židovské město. V Kolíně, jemuž se dříve přezdívalo ,,Jeruzalém na Labi“, bývalo významné centrum židovského osídlení v Čechách.    I dnes zde můžete najít dochované židovské památky. V první řadě je to kolínská synagoga, která, se zbytkem židovského gheta a starým hřbitovem, patří mezi významné kulturní památky vypovídající o životě židovských spoluobčanů Kolína.

 


Kolínská synagoga

 

Ještě se podíváme na Karlovo náměstí, jako centrum města, kde se vedle trhů odbývají všechny významné události. Na náměstí věnujeme pozornost budově radnice, která byla původně postavena jako obytný dům již koncem 13. století. K dnešnímu účelu začala sloužit až ve století 15. Současná podoba pochází z roku 1887, kdy byla provedena novorenesanční přestavba pod vedením J. Vejrycha. Průčelí tak zdobí nízká atika, uprostřed věž s ochozem a lucernou a sedlová střecha je po stranách zakončena volutovými štíty. Malby na fasádě jsou dílem A. Liebschera.  

 


Kolínská radnice

 

Pokud budete mít čas, vejděte do budovy radnice a prohlédněte si interiéry. Místní pracovníci  vás rádi provedou.
 
Na trase mezi Prahou a Kolínem jsme navštívili řadu zajímavých míst a lze tedy jen souhlasit s tím kolik krásných zákoutí zůstává ukryto letmému pohledu. Kdybychom nepatrně zvětšili svůj okruh za poznáním tohoto kraje, pak bychom museli ještě zmínit Kouřim, Sázavu, Poděbrady… Jedno ovšem mají tato místa společné, díky své historii vytvářejí jedinečného genia loci tamního kraje. Chce to ovšem se občas zastavit a rozhlédnout se kolem sebe…
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédy

Výživa pro fitness a kulturistiku
Cvičíte, hubnete, posilujete? Navštivte náš shop s výživou pro vás! Spalovače tuků, carnitin, kreatin, proteiny a další doplňkyreklama