Úvod > volný čas > Památky lidské existence v krajině

Památky lidské existence v krajině

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Památky lidské existence v krajině

Při častých toulkách krajinou, jen tak pěšky nebo na kole, se vydáváme za nádhernými výhledy, touláme se lesními stezkami, sledujeme vodní toky a samozřejmě navštěvujeme hrady a zámky. Občas se stane, že přehlídneme, nebo spíš nevnímáme drobné stavby, kapličky, kříže, sochy, které doplňují ráz krajiny a vytvářejí krajinou paměť. Přitom v podobě těchto staveb se nám zachovalo poselství minulých generací a jejich duchovní obsah…
 
Silným motivem pro vznik sakrální stavby byla zbožnost tehdejšího člověka. Měly být pobídkou k zastavení, modlitbě či k usednutí. Byly budovány jako prosba za ochranu proti nemocem a pohromám, za vyslyšení v tísni nebo za odvrácení neštěstí. Často jsou připomínkou na události spjaté s daným místem - úmrtí bleskem, násilnou smrt či smrtelný úraz. 

 


kříže a sochy

 

Kříže, sochy světců, boží muka
Nejčastěji můžeme vidět drobné stavby typu kříže, boží muka nebo sochy světců. Z těch je nejvíce zastoupen sv. Jan Nepomucký. Jsou kraje, kde se tato socha nachází téměř v každé vesnici. Je to logické, neboť tento světec měl potlačit památku na mistra Jana Husa. Takové stavby byly většinou realizovány nákladem v místě žijících občanů. Například na vyobrazené soše sv. Jana Nepomuckého můžeme číst: ,,Tato socha jest postavena nákladem manželů Františka a Marie Lokvencových v roce 1879.“ Na místě jejich statku se dnes nachází hřiště, a tak jedině tato socha připomíná, že zde žili.
Všimněte si další ukázky, jak se dá takový náboženský symbol použít i k jiným účelům.

 


železný kříž

 

Na lesní cestě pod Broumovskými stěnami stojí železný křížek z 18. století, opuštěný a zapomenutý. Až v roce 2001 je na chátrající podstavec připevněna mosazná deska s uvedeným nápisem. Asi není třeba takovou úpravu komentovat…

 
Kapličky
Významnými stavbami jsou kapličky umístněné zpravidla někde v polích, lese, v blízkosti studánek. Většinou se stavěly na místech, kde se přihodilo něco zvláštního. Pro pocestné sloužily k odpočinku nebo jako přístřeší při dešti.

 


Kapličky v krajině

 

Za dřevěnou kapličkou zavítáme na Šumavu. Nese název po staviteli plavebního kanálu Rosenauerovi. Ten prý byl jednou při pochůzce v lese přepaden pytlákem a pobodán. Vyléčil se a jako projev díkuvzdání nechal na místě přepadení postavit boží muka, která byla na počátku 20. stolení obestavěna dřevěnou kapličkou. Jiná pověst vypráví, že mu zde Bohorodička ukázala další směr trasy kanálu, když bezradný usnul. O staviteli plavebního kanálu jsme se zmínili v článku Podzim v Šumavských hvozdech.
 
Na úpatí hřebenu Broumovských stěn stojí kaple Panny Marie Sněžné. V roce 1709 ji nechal postavit broumovský radní Ignaz Zinke. Kaple sloužila jako místo k modlitbě i odpočinku při cestě mezi Broumovem a Broumovskými stěnami. V roce 1997 byla opravena.
 
Třetí kaplička se nachází nad pravým břehem řeky Úpy na samotě Boušín. Byla postavena v roce 1779. K tomuto místu se váže pověst o zázračném uzdravení hluchoněmé dcery turyňského pána. Ten, z vděčnosti za uzdravení dcery, nechal nad studánkou postavit dřevěnou kapličku. Příběh uzdravené dívky popisuje také Božena Němcová ve své knize Babička. O boušínské samotě se zmiňuje i Alois Jirásek v románové kronice U nás. Úsek mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, podél řeky Úpy zdoláte snadno nejenom po svých, ale i na kole.
 
Křížové cesty
V Čechách a na Moravě existuje tradice křížových cest hlavně na poutních místech. Vlastně každý kostel má křížovou cestu, byť jen v podobě obrazů nebo reliéfních plastik. Tam, kde to bylo možné, se stavěly křížové cesty v přírodě. Byly budovány jako řada kaplí nebo božích muk a vedly často do kopce. Celkem je na nich 12 zastavení a na nejvyšším bodě je umístěn kříž. Na Velký pátek, nebo o významných poutních dnech se na křížové cestě konají pobožnosti a na jednotlivých zastaveních se věřící modlí.
 
Nejstarší křížová cesta v Krkonoších se nachází v Temném dole a vede ke kapli sv. Anny a dále k osadě Stará Hora. Cesta končí u studánky, která, jak uvádí pověst, má léčivou vodu. Křížová cesta byla postavena v roce 1876, v osmdesátých letech 20. století byla zničena vandaly, k obnově došlo až v roce 2001. Výtvarník Aleš Lamra použil k její výzdobě techniku smaltované malby.

 

 
křížová cesta s kaplí a studánkou v Temném dole

 

Pojedete-li z Horního Maršova Temným Dolem směrem na Velkou Úpu, zastavte se a projděte křížovou cestu ke kapli a studánce až do Osady Stará Hora, kde je nejzachovalejší soubor lidové architektury v Krkonoších.
 
Ve východočeském kraji patří k významným kulturním památkám křížová cesta ve Starkově. Toto pozoruhodné dílo bylo vytvořeno v roce 1755 Bartolomějem Henrichem z Litomyšle na náklady radního z městečka Starkova Johanese Schrolla.

 


Křížová cesta ve Starkově

 

Křížová cesta má 14 zastavení a končí kapličkou. Jednotlivá zastavení tvoří trojdílné 2,7 m vysoké bloky, v jejichž středu se nachází velké figurální reliéfy. Použitý materiál je šedý pískovec. Celá křížová cesta je zasazena do krásné krajiny a pro mnohé návštěvníky je to cesta vhodná pro meditaci a duchovní rozjímání.
 
Cestu za sakrálními památkami ukončíme na tomto místě s konstatováním, že mnohé stavby se dostávají do zájmů obcí i sdružení, za obnovu a opatrování těchto staveb. Vznikají i nové krajinotvorné stavby odpovídající dnešnímu duchu doby, ale o tom až příště.

 
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama