Úvod > volný čas > A je tady advent

A je tady advent

Rubrika: Náš tip    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
A je tady advent

Letošní advent startuje první prosincovou nedělí, tj. 2. 12. Podle tradic hospodyně začínají péci vánoční cukroví a v bytech se objevuje první vánoční výzdoba, adventní věnec. V podvečer se v městech i na vesnicích rozsvěcují veřejné vánoční stromy. Na adventním věnci zapalujeme první svíci. Děti obvykle dostávají adventní kalendář a každý den si vezmou sladký mls ukrytý pod jednotlivými čísly, odpočítávajícími čas do Vánoc…

 

 

Vraťme se v krátkosti k tradici oslav zimního slunovratu. Jejich počátek se začal psát hluboko v dávnověku. Už Římané před více jak 2 500 lety slavili „Saturálie“ slavnosti Saturna, boha úrody. Při těchto slavnostech lidé uctívali vracející se slunce a probouzení spící přírody
Slavnosti zimního slunovratu dodržovali Keltové, Slované, Germáni i další etnika. U všech šlo o vyjádření úcty k přírodě a jejímu duchu obklopujícímu člověka.
V prvních stoletích našeho letopočtu, kdy začal převažovat vliv křesťanské církve, se objevuje snaha vymýtit pohanské zvyklosti. To se nezdařilo, a tak ve 4. století byly křesťanské slavnosti Kristova narození přesunuty z jarních měsíců do doby zimního slunovratu. Během staletí se způsoby slavení slunovratu, staré pohanské tradice a křesťanské svátky prolnuly a vznikl soubor lidových a křesťanských zvyků a slavností. ¨
 
V křesťanském pojetí je advent dobou rozjímání a pokání. Každé ráno se chodí do kostela na jitřní mši, zvanou roráty. V ten čas se nepořádají zábavy. Vše se připravuje na oslavy narození Ježíše.
Do adventního času byly přesunuty některé svátky svatých mučedníků. První je sv. Ondřej, 30. listopadu. V tento den svobodné dívky věštily, zda se v příštím roce vdají. Lilo se olovo a chodilo v noci třást bezem, z které strany se ozval štěkot psa, z té strany měl přijít ženich. Na sv. Barboru 4. prosince děvčata řezala větvičku třešně. Pokud větvička do Štědrého dne rozkvetla, znamenalo to, že si dívka najde v nastávajícím roce ženicha.
 

 

 

Svatý Mikuláš prý 5. prosince rozdal celý svůj majetek, a tak v lidové tradici chodí tento den a obdarovává děti dárky. 13. prosince slaví svátek svatá Lucie, ta podle lidové tradice v tento den chodí od domu k domu a kontroluje čistotu stavení. Krajově se některé činnosti svatých liší, avšak v dnešní době, až na sv. Mikuláše, je možné se s těmito zvyky setkat jen ve skanzenech.
Lidové pranostiky a vánoční zvyky také najdete v básni „Štědrý den“ K. J. Erbena. Jsou v ní popsány různé zvyky a pověry, jejichž prostřednictvím, zejména v zimním slunovratu, lidé hledali kouzelnou moc. V minulosti četba této básně bývala součástí štědrovečerního dne…

 

 

S lidovými i křesťanskými zvyky se můžete seznámit v řadě lidových skanzenů v Čechách i na Moravě. Návštěvou ve valašské dědině v Rožnově pod Radhoštěm, ve skanzenu v Kouřimi nebo na výstavě v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem, kde vánočně vyzdobené interiéry oživují figurální scény ze života našich předků tak můžete vyplnit nejenom volné dny adventu, ale také nadcházející vánoční svátky.
 
V tento předvánoční čas je vhodné připomenout ještě na dva umělce, veskrze české. Je to především Jakub Jan Ryba a jeho Česká mše vánoční, jenž je symbolem českých Vánoc. A pak malíř Josef Lada, který vytvořil český lidový Betlém. Oba umělci dali Vánocům ryze českých charakter.
 
Podívejme se na adventní čas z pohledu komerčního, reklamy v rádiu, v televizi, kdy plakáty s výhodnou nabídkou lákají k nakupování zbytečných věcí. Mnozí podlehnou, půjčí si peníze, aby v příštím roce měli problémy, jak půjčku splatí. Mohu vás upozornit, že to není produktem jen naší doby.
Však již Karel Čapek ve  fejetonu  „Kolem vánoc“píše: Už jsme si na to celkem zvykli, že „hoj ten Štědrý večer, tajuplný svátek“ je důkladně zamerikanizován a znamená spíš důležitou položku hospodářskou než cokoliv jiného, ale někdy se člověk přece jenom podiví, když shledá, jak se starodávný Ježíšek zmodernizoval a nabyl obchodní podnikavosti. Sami posuďte.

 

 

Na závěr se vrátím k původu Vánoc, těm pohanským, v kterých lidé vyjadřovali úctu k přírodě a jejímu duchu, který nás obklopuje. Zkuste tedy v tomto čase najít cestu ven z města do přírody, v předvánočním shonu a stresu je to věc více než příjemná, jak sami poznáte…

Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama