Úvod > volný čas > 50 výletů do historie

50 výletů do historie

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: Euromedia, Jaroslav Lehečka, vintir-dům.eu, wikimedia
50 výletů do historie

Je u nás dobrým zvykem, že vás s koncem týdne pravidelně zveme na menší či větší výlety. Nejinak tomu bude i dnes. Vydáme se na Šumavu za poustevníkem Vintířem, jehož prostřednictvím se seznámíme s některými historickými událostmi, jichž se tento zbožný muž účastnil, či je přímo ovlivnil. A pokud vás baví historie, nezapomeňte si v závěru článku zasoutěžit o zajímavou cenu…

 

 

Možná právě není počasí na to vyrazit na výlet do přírody, přesto, dobrý tip se hodí vždy. A jestli se chystáte o zimních prázdninách na Šumavu, vyšlápněte si na vrch Březník, který se nachází nad osadou Dobrá voda u Hartmanic. Vystoupat můžete až na Vintířovu skálu se zabezpečenou vyhlídkou. Pohled na část Železnorudska opravdu stojí za to. Těsně pod vrcholem stojí u pramene kaplička sv. Vintíře vybudovaná na místě, kde měl tento zbožný muž údajně poustevnu. Víte, kdo vlastně Vintíř byl? 

 

 

Světec nebo zrádce
Když se Vintíř (asi 955, uvádí se též 985 – 1045) usadil v poustevně na hoře Březník, hledal útěchu v meditacích, stranou lidí, v šumavských lesích, na místě tajemném, na něž působí i záhadné síly. Klid mu ale nakonec dopřán nebyl, hlavně po smrti. Vintířova životní pouť se zprvu odvíjela opačným směrem, než by se slušelo na muže ponořeného do rozjímání. Pocházel ze vznešeného durynského rodu, byl příbuzným německého císaře Jindřicha II. a jeho sestry Gisely, provdané za uherského krále Štěpána, a vychováván byl spíš k válečnickému řemeslu. Žil v oblasti osídlené Slovany, mluvil česky, ale zřejmě vůbec neuměl číst a psát. Osobně se znal a přátelil s Oldřichem a Jaromírem, bratry z rodu Přemyslovců. Vintíř se pravděpodobně stal i kmotrem budoucího knížete Břetislava.

 

 

Zlom ve Vintířově životě znamenalo seznámení s učením benediktinů někdy po roce 1000. A tak se Vintíř sám stal řeholníkem, svůj majetek daroval klášteru v Hersfeldu. Vykonal pouť do Říma a v roce 1006 se usadil v benediktinském klášteře v Niederaltaichu. Působil jako misionář, prostředník a diplomat. V roce 1015 navštívil v Uhrách svého příbuzného, krále Štěpána. Konala se velká hostina, na níž byl jedním z předložených chodů pečený páv. Jako řeholník nemohl Vintíř takovou krmi přijmout, tak poprosil Boha o pomoc. Nechtěl urazit hostitele, nechtěl sníst nedovolený pokrm. Prosby byly vyslyšeny – páv obživl a uletěl…
Stárnoucí Vintíř plnil diplomatické poslání i ve službách knížete Břetislava. Ten chtěl předejít hrozícímu konfliktu s císařem Jindřichem III. a vyslal k němu velké poselstvo vedené právě Vintířem.
 
Nicméně Jindřich III. vyrazil do Čech – v roce 1040 to vzal přes Šumavu a utrpěl ve Všerubském průsmyku drtivou porážku, po druhé přešel přes Krušné hory a v roce 1041 dorazil až do Prahy, kde zdolal Břetislavův odpor. Břetislav se musel podrobit a stařičký Vintíř domluvil smír. Odtud odešel do poustevny na Březníku, kde také zemřel. Přál si být pochován v benediktýnském klášteře na Břevnově, což mu kníže Břetislav splnil a vystrojil mu důstojný pohřeb. Podle jedné verze byly jeho ostatky při husitském plenění v roce 1420 vykopány a rozházeny a později pietně uloženy v Polici, podle další verze se ostatky podařilo před husity zachránit a odvézt do bezpečí, do kláštera se pak vrátily v roce 1726.
 
Každopádně, česká historie z něj díky výkladu Františka Palackého udělala zrádce. Přičítalo se mu, že v roce 1040 ukázal Bavorům nejlepší ústupové cesty a varoval i druhou část armády v severních Čechách, která následně ustoupila do Saska. V roce 1041 pak údajně sám převedl císařské oddíly nejméně střeženými úseky hranic. Je otázkou, jak by starý muž zvládl tak namáhavé úkoly a hlavně, proč by Břetislav ,,zrádci“ vystrojil poslední rozloučení… 

 

 

Jediný na světě
Kostel v Dobré Vodě je jediný na světě zasvěcený sv. Vintířovi. Podle tradice zde poustevník prožil svá poslední léta a dokonce pomáhal svatyni sám stavět. Dílo ale vždy někdo přes noc zničil, a tak se Vintíř rozhodl na staveništi přespat – a setkal se zde s ďáblem. Domluvili se, že pekelník nechá kostel dokončit, za to ale dostane posledního v řadě mnichů, kteří půjdou na první bohoslužbu. Když na to došlo, postavil se jako poslední do řady samotný Vintíř a přes záda si přehodil pytel s dřevěným křížem. Když ďábel spatřil kříž s ukřižovaným Kristem, rychle zmizel a už se nikdy v Dobré Vodě neukázal.
 
V interiéru jsou mimořádné umělecké unikáty sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové – největší skleněný oltář na světě z roku 2001 vážící 4 tuny, křížová cesta se 14 skleněnými zastaveními z roku 2003 a socha sv. Vintíře v životní velikosti z roku 2006.      
 
Rádi se seznamujete na svých výletech s historií? Pořiďte si k ní skvělého průvodce, anebo o něj zkuste soutěžit. Stačí, pokud odpovíte na následující otázku:
 
Jak se jmenuje kostel, který je považován za jeden z nejstarších v zemi:
 
A) kostel sv. Vintíře
B)  kostel sv. Klimenta na Práchni
C) kostel sv. Prokopa
 

 Soutěžní otázka

1. Odpověď na otázku je:


 Odpovědi zasílejte do 21. 12. 2012 v přiloženém formuláři. Na odměnu se mohou těšit 3 vylosovaní šťastlivci…
Nápovědu najdete ZDE 


A hraje se o:
Rodinné toulky: 50 výletů do historie
Úspěšná dvojice autorů Vladimíra Soukupa a Petra Davida se tentokrát zaměřila na zajímavosti z novější i dávné české historie. Autoři vybírají padesát atraktivních destinací, kam stojí za to se vypravit i s dětmi: vydejte se za Bivojem na Kavčí hory, za svatým Prokopem na Sázavu, za Janem Amosem Komenským do Brandýsa nad Orlicí, za Věnceslavem Metelkou do Pasek nad Jizerou nebo za králem Zikmundem do Znojma.  Každý výlet obsahuje podrobnosti o dějinách místa, poutavý příběh, tipy pro volný čas, užitečné rady o otvíracích dobách i ubytování a praktickou mapku.

 

 

Publikaci vydala Euromedia Group k.s., Ikar. Více na: www.bux.cz/knihy/128974-rodinne-toulky-50-vyletu-na-rozhledny.html
 
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédyreklama