Úvod > volný čas > Vánoční procházka

Vánoční procházka

Rubrika: Cestování    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autora
Vánoční procházka

Dnes vás zveme na vycházku spojenou s návštěvou renesančního Schwarzenberského paláce, v jehož prostorách se nachází sbírky barokního malířství a sochařství. Protože je vánoční čas, jistě neodmítnete pozvání do Kláštera kapucínů k prohlídce nádherného betléma s figurami v životní velikosti. Naše cesta tedy povede na pražské Hradčany…

 

 

Pokud půjdete na Hradčany z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí, na jejím konci najdete renesanční palác, jehož monumentální rozměry kontrastují s drobnými stavbami v okolí. Jak je na první pohled zřejmé, jedná se o renesanční stavbu italského stylu. Stavební práce vedl Augustin Vlach. Nebyla to nijak levná záležitost, ale  nejvyšší zemský komorník a purkrabí hradu Pražského, Jan mladší z Lobkovic si to mohl dovolit. V roce 1567 byl renesanční palác v plné kráse dokončen.  

 

 

Nádhera paláce upoutá každého návštěvníka Hradčanského náměstí. Poměrně raná renesanční stavba s bohatě řešenou sgrafitovou fasádou a mnoha dalšími prvky, jako lunetové římsy, zdobené renesanční štíty apod., se řadí mezi architektonické skvosty. Sice to nebyla první renesanční stavba v Čechách, ale ovlivnila vývoj stavebního slohu jako „česká renesance“. Zajímavé jsou i osudy majitelů tohoto paláce. V roce 1590 ho získal Jiří Popel z Lobkovic, avšak v roce 1594 mu byl odebrán veškerý majetek pro urážku majestátu Rudolfa II. Císař palác vyměnil s Petrem Vokem z Rožmberka za nedaleký palác Rožmberský. V pobělohorském období byl palác opět zkonfiskován a Ferdinand II. jej věnoval Janu Oldřichovi z Eggenberka. Po vymření rodu ho zdědili, spolu s ostatním českým Eggenberským majetkem, roku 1719 Schwarzenberkové. Teprve od té doby se palác jmenuje „Schwarzenberský“.

 

 

Vstoupíme dovnitř a prohlédneme si interiér. Ve vstupní chodbě jsou umístněny kamenné sochy od Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. V sálech paláce je zachovalá stropní malba z konce 16. století. Ve druhém patře si můžete prohlédnout stropy sálů vyzdobené původní renesanční malbou, zvířecími motivy a náměty z antické mytologie.
Ve třech podlažích je vystaveno na 160 sochařských exponátů a 280 obrazů z pozdně renesančního a barokního malířství (konec 16. až 18. století), vytvořených v Čechách.

 

Z vystavených obrazů bychom vás rádi upozornili na dva, Zátiší s hodinkami a Zátiší se šperkovnicí. Jsou sice menších rozměrů, ale jejich obsah a symbolika stojí za zhlédnutí. Obě zátiší vznikla roku 1708 rukou pražského malíře Jana Vojtěcha Angermeyera, který se specializoval na obor kabinetní malby.

 

 

Malíř v malém formátu komponoval barevně harmonicky vyvážené seskupení luxusních předmětů viděných z bezprostřední blízkosti. Jemné a pečlivé provedení ukazuje na dovednost vyjádření detailu. Zátiší se šperkovnicí s náhrdelníky, s flakonem a medailonkem zavěšeným na stuze představuje sestavu předmětů z dámské výbavy, druhé zátiší zobrazuje předměty z vlastnictví aristokratického kavalíra – pouzdro s prsteny, tabatěrky a dvojici kapesních hodinek. V jejich vyleštěných víčkách se odráží okolní prostředí. Pokud se pozorně zadíváte, objevíte ojedinělý portrétní moment – projevuje se v zrcadlící se postavě malíře, která nepochybně představuje autorovou vlastní podobiznu, i v medailonu muže s parukou, jež naznačuje, že obrazy byly patrně malovány pro konkrétní osobu. Řezané květiny, šperky i hodinky symbolizují pomíjivost bohatství a jsou připomínkou krátkosti rychle odplývajícího života. Originální kombinací motivů i zajímavou skladbou, jsou i v evropském malířství ojedinělé. Oba obrazy stojí za zhlédnutí a vnímavému návštěvníkovi jistě mnohé odhalí.

 

V půdním prostoru Schwarzenberského paláce si můžete prohlédnout expozici tzv. Císařskou zbrojnici. Celkem je zde vystaveno na pět set padesát exponátů z období od 15. století do poloviny 19. století. Převážně se jedná o zbraně, které jsou jedinečné svou technickou zvláštností konstrukce nebo významem osobností jejich tvůrců nebo majitelů. Sbírka představuje vývoj vojenských chladných a palných zbraní. Vzácnými exempláři jsou např. středověké ručnice, v jejichž souboru najdete typy s doutnákovými, kolečkovými i kombinovanými zámkovými mechanismy. V dalších částech expozice jsou lovecké, nebo orientální zbraně.

 

 

Po prohlídce Schwarzenberského paláce zamíříme do Kláštera kapucínů, který se nachází nedaleko, na Loretánském náměstí vedle pražské Lorety. Klášter byl založen v roce 1600.

 

 

V 17. století se v kapucínských klášterech v Čechách začaly instalovat betlémy. Mezi nejkrásnější patří betlém, který je k vidění v klášterním kostele Panny Marie Andělské v Klášteře kapucínů na Loretánském náměstí. Jedná se o pozoruhodný soubor 32 figur, 16 zvířat a krajinný reliéf s tekoucí vodou. Nejvyšší jsou figury pastýřů, až 175 cm vysoké, dále jsou zde strážní a zástupci řemeslníků, jejichž postavy dosahují výšky okolo jednoho metru. Postavy jsou oblečené do kašírovaných textilií. Pokud vhodíte do kasičky nějakou minci, ovečka vám jistě poděkuje. Betlém můžete navštívit od 25. prosince do 8. ledna od 9,30 do 17 hod. (31. 12. pouze do 15 hod.) a dále od 8. ledna až do 2. února vždy jen o sobotách a nedělích od 14 do 17 hod.
Naše vánoční vycházka končí s přáním, aby vaše sváteční dny byly plné vzájemného porozumění a lásky. A také s přáním, aby vás třeba tento námět inspiroval k nějakému svátečně kulturnímu počinu všude tam, kde budete trávit závěrečné dny letošního roku.
Najdete nás na Facebooku: Facebook
Zen shop a masáže Relax
bolesti zad, hubnutí, relaxaci to vše získáte pomocí masáží nebo terapie tradiční čínské medicíny doplněné bylinnými přípravky z TČM nebo ajurvédy

Výživa pro fitness a kulturistiku
Cvičíte, hubnete, posilujete? Navštivte náš shop s výživou pro vás! Spalovače tuků, carnitin, kreatin, proteiny a další doplňkyreklama