Úvod > volný čas > Bachova květová terapie

Bachova květová terapie

Rubrika: Zdravý styl    Vyšlo:
Autor:    Foto: TCM shop a bachovkybio.cz
Bachova květová terapie

Myslíte, že užíváním výluhů z květů v přesných poměrech je možné zbavit se trudomyslnosti skleslosti, úzkostí, začínající deprese nebo vzteku? Slyšeli jste už někdy o Bachově terapii a víte, co se pod tím názvem skrývá? Že by zase nějaká novinka nebo alternativní medicína z východu? Tentokrát je to jinak. Tahle metoda je stará jen asi devadesát let a pochází z Anglie, přesněji z Bachova centra v Mount Veronu poblíž Oxfordu, kde se za přísných podmínek pěstují a sbírají vybrané květy rostlin podle ustálených receptur zakladatele centra Dr. Bacha.
 
Něco z historie

Dr.Edward Bach(1886 - 1936), bakteriolog, patolog a  homeopat  se jako lékař intenzivně zabýval vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší. Navázal na studie Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie, jehož účinky jsou známy po celém světě dodnes. Dr.Bach byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat ještě  jednodušší způsob než homeopatie, kterým je možné léčit nemoci. Výsledkem jeho bádání byl objev květových esencí. Byl první, kdo zjistil, že se v rostlinách skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu léčení.

 

 

Bachovy esence

Určitě znáte přísloví: ,,v zdravém těle, zdravý duch“ ale také „veselá mysl- půl zdraví.“  Je-li zdravá duše – mysl, je na dobré cestě ke zdraví i tělo. A to je podstata Bachových květových esencí . Dr.Bach ukázal na spojitost mezi mentálním a fyzickým zdravím. Popsal 38 květů planých rostlin s přesným udáním účinku. Tímto objevem se jeho originální systém stal přístupným pro prevenci i samoléčbu každého jednotlivce. Ale pozor- esence slouží pouze k léčbě obecných lidských charakterových vlastností a slabostí, nikoliv k léčbě duševních nemocí.
 
Pravé příčiny nemocí

Nemoc je podle Bacha vždy důsledkem hlubokého vnitřního nesouladu. Na začátku bývá jistý morální nedostatek, který má vždy svůj původ v našem egoismu. Skutečnými nemocemi člověka jsou jeho charakterové vlastnosti:

pýcha je nedostatek smyslu pro míru, neporozumění, že jsme pouze malou částečkou v Universu. Způsobuje nemoci, které jsou způsobeny neohebností a tělesnou strnulostí
krutost je nejhrubším odmítnutím jednoty všech věcí, je to neschopnost vidět, že nepřátelství vůči jedinci je nepřátelstvím vůči celku
nenávist je pravý opak lásky. Staví se proti zákonu stvoření a do opozice vůči vyššímu plánu. Následkem může být samota, mentální kolaps, nekontrolovatelné výbuchy hněvu atd
sobectví je samolibým prosazováním vlastních zájmů namísto prospěchu a ochrany celku. Vede k neurózám - nevědomost je neschopnost vidět pravou skutečnost a vede k narušení zraku a sluchu, poranění nebo tělesnému poškození
slabost, nerozhodnost a povrchnost jsou způsobeny odmítáním nechat se vést svým vyšším Já
chtivost vede k touze po moci, je popřením jedinečnosti a svobody každého individua
 
Podstata uzdravení

Na základě svých bádání a zkušeností byl Dr. Bach přesvědčen, že tělesná nemoc není ničím jiným, než disharmonií mezi duší a myslí. Je pouze symptomem skutečné příčiny, která se u každého člověka může manifestovat jinou chorobou. Proto je důležité odstranit příčinu a její následek se pak ztratí sám od sebe. Věřil, že každý může být uzdraven, pokud se mu navrátí pocit vnitřního štěstí a pokud sám bude chtít naplnit své životní poslání. K dosažení vnitřního štěstí označil sedm krásných, pozitivních stádií duše pro léčení nemoci: Klid, Naděje, Radost, Víra, Jistota, Moudrost a Láska. Každý člověk by měl mít snahu ve svém životě tyto kvality co nejvíce rozvíjet. Pomáhají oprostit se od blokujících egoistických cílů a otevírají nás naší vyšší podstatě.

 

 

Bachova květová terapie

Bachovy květové esence pracují výhradně na emocionální úrovni. Tím, že vyrovnávají emocionální hladinu, působí pozitivně na tělo i duši. V žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči. Bachovy esence jsou určeny pro všechny, kteří chtějí řešit přírodní cestou svoje emocionální problémy, jak už je strach, nejistota, osamělost, přecitlivělost, nejistota, skleslost nebo zoufalství. Asi není nikoho, kdy by ve své životní cestě alespoň jednou nepotřeboval pomoci. Bachovy květové esence se dají koupit již namíchané, ale protože je každý z nás individualita, doporučujeme se poradit s konzultantem Bachovy terapie, který sestaví lahvičku „na míru.“    
 
Zdroj : Bachovy květové esence od A do Z , Katarina Michelreklama