Úvod > zahrada > Výsadba ovocných stromků - praktický návod - video

Výsadba ovocných stromků - praktický návod - video

Rubrika: Inspirace v zahradě    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto / Video: Jan Nachtigal
Výsadba ovocných stromků - praktický návod - video

O výsadbě ovocných stromků jsme se již zmiňovali v předchozích článcích. Dnes si tedy řekneme, kde lze ovocný stromek koupit a jak se zorientovat v sortimentu. Také se budeme věnovat samotnému označování školkařských výpěstků a nezapomeneme ani na to, jak stromek správně vysadit a jak provést sestřih po výsadbě.

 

 

Pro nákup ovocného stromku máme několik možností. Buď si zajedeme do specializované ovocné školky nebo se podíváme do některého ze zahradnických center v blízkosti svého bydliště. V obou případech platí, že u prodeje stromků by měla být proškolená osoba, která vám odborně poradí s výběrem vhodné odrůdy pro vaše podmínky. Při nákupu vám zde na požádání zakrátí i korunku a kořeny.

 

Vhodná podnož
O ovocném druhu jsme na počátku již většinou rozhodnuti, poradit potřebujeme s výběrem odrůdy na vhodné podnoži. Podnož tvoří kořenovou (neušlechtilou) část ovocné dřeviny, ale její správný výběr je možná ještě důležitější než výběr samotné odrůdy. Podnože nám mohou zajistit větší mrazuvzdornost, odolnost vůči chorobám či škůdcům, různou intenzitu růstu ušlechtilé odrůdy, nástup do plodnosti aj.

 

Typy sadby
Při výběru stromku si můžeme vybrat z prostokořenné, balové či kontejnerované sadby. Kontejnerovaná sadba má tu výhodu, že zde nedochází k žádnému poškození kořenového systému a stromky se nejlépe ujímají. Nevýhodou může být její vyšší cena. Balová sadba je o něco levnější, většina kořenového balu je zachována, ale může zde dojít k drobnějším poraněním kořenů. Nejcitlivější je sadba prostokořenná, kdy jsou kořeny zcela obnaženy. Zde je riziko jejich poranění poměrně vysoké a je nutné provést před výsadbou jejich kontrolu, případně zakrácení. Prostokořenná sadba by vždy měla být založena v nějakém organickém materiálu, buď ve vlhkých hoblinách nebo substrátu, aby nedocházelo k zasychání kořenů. Poté, co si takový stromek přivezeme domů, namočíme ho do kbelíku s vodou a zde ponecháme až do doby výsadby. Doba mezi nákupem ovocného stromku a výsadbou by měla být co nejkratší.

 

Jak na to…
A nyní už k samotné výsadbě. Před výsadbou nejprve zkontrolujeme stav kořenů. Poškozené či nemocné odstřihneme, vždy tak, aby byla v rovnováze nadzemní a podzemní část rostliny. Nejprve si připravíme kbelík kvalitního kompostu, který použijeme do spodní části vykopané výsadbové jámy. Hloubka by měla činit alespoň 0,5 metru, její šířka bude záviset na šířce samotného balu vysazované rostliny. Do vzniklé jámy můžeme nalít 2 kbelíky vody a poté zasypeme kbelíkem kompostu.

 

Při výsadbě by měly být alespoň 2 osoby, jedna bude stromek držet ve správné výšce a druhá bude zasypávat kořenový bal zeminou, kterou jsme získali při hloubení jámy. Důležité je si uvědomit, že místo, kde byl stromek naroubován (naočkován) musí být vždy nad povrchem půdy, alespoň 10 cm. Po výsadbě stromkem jemně zatřeseme, aby zemina sesedla a dostala se do celého prostoru mezi kořeny. Nezapomeneme na vhodnou oporu (úvazek by měl být ve tvaru osmičky) a po výsadbě zavlažíme kbelíkem vody.

 

Nezapomeňte na ,,sestřih“
Úpravu korunky můžeme udělat před samotnou výsadbou nebo po ní, zakrátíme při ní terminál (prodloužení osy kmene) tak, aby převyšoval ostatní výhony  korunky minimálně o jednu třetinu. V korunce ponecháme zpravidla 4 kosterní výhony a dbáme, aby byly rovnoměrně rozmístěny kolem terminálního výhonu. Kosterní výhony zkrátíme na 3 – 5 oček (úměrně ke kořenovému systému), vždy na pupen směřující ven z korunky, aby nedošlo k jejímu zahuštění.

 

Závěrem bychom rádi poděkovali Matějovi a Aničce za praktickou ukázku sázení stromku a Ing. Evě Zámostné, ředitelce SOŠ Bohemia Regia za umožnění natáčení.reklama