Úvod > zahrada > Co trápí naše ovoce aneb nejzávažnější škůdci ovocných plodin

Co trápí naše ovoce aneb nejzávažnější škůdci ovocných plodin

Rubrika: Ovoce a zelenina    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: zdroj uveden u foto
Co trápí naše ovoce aneb nejzávažnější škůdci ovocných plodin

Péče o ovocné stromy i keře s sebou nese také boj proti škůdcům. Víte, co škodí vašim jabloním, peckovinám či rybízům, jahodám a pod? Poradíme vám, jak s takovými nepřáteli bojovat, abyste se dočkali velké a kvalitní úrody…
 
JABLONĚ
 
Mšice jabloňová
Nymfy a dospělci škodí sáním na poupatech, později poškozují listy a letorosty. Letorosty ustávají v růstu, ohýbají se a kroutí. Na medovici, kterou vylučují se, často uchycují saprofytické černě.
Ochranu je nejlépe provádět na jaře podle počtu zjištěných vajíček, případně po odkvětu při zjištění tvorby kolonií mšic.
 
Pilatka jablečná – „červivost plodů“
Mladé larvičky zpočátku vykusují na povrchu mladých plodů chodbičku, která se zahojí korkovým pletivem. Plod zůstává na stromě, na svém povrchu má však viditelnou jizvu. Vzrostlejší larvy se prožírají hluboko do dužniny, vyžírají zde dutinu plnou trusu a drtě.
Takto napadené plody již mohou opadávat.
Ochrana proti pilatce se provádí aplikací insekticidů po opadu okvětních plátků a na základě zjištěného počtu vajíček nakladených na malé plůdky.


Typické korkovité jizvy způsobuje pilatka jablečná
zdroj: bayergarten.de

 

Obaleč jablečný – „červivost“
Škodí housenky tohoto motýla, které se prožírají do dutiny plodu směrem k jádřinci. Jedna housenka může během svého života poškodit 2 – 3 plody a na plodech lze pozorovat otvor, kterým housenka vytlačuje trus.
K odchytu housenek lze použít lepové a lapací pásy, které se na kmeny stromů instalují od léta.
 
SLIVONĚ
 
Mšice švestková
Nymfy a dospělci škodí sáním na spodní straně listů, kde vytvářejí početné kolonie. Listy se nedeformují, ale žloutnou a předčasně opadávají, letorosty zastavují růst, dřevo špatně vyzrává.
Ochrana se provádí insekticidy, nejlépe před květem nebo po odkvětu na základě počtu mšic na květních či listových růžicích a výhoncích.
 
Obaleč švestkový
Jeho vylíhlé housenky se prožírají oplodí a způsobují červivost plodů. Napadené plody se obvykle dříve vybarvují a dozrávají, charakteristická je kapička klejotoku na plodu.
Ochrana: insekticidy na základě výskytu samců, kteří se zachytí ve feromonových lapačích.


Napadení obalečem švestkovým může provázet výskyt klejotoku
zdroj: plante-doktor.dk

 

TŘEŠNĚ, VIŠNĚ
 
Mšice třešňová
Sání dospělců a nymf způsobuje stejné příznaky jako u výše uvedených mšic, stejný je i způsob ochrany.
 
Pilatka třešňová
Larvy skeletují listy z lícní strany, ty posléze hnědnou, usychají a předčasně opadávají. Opakované napadení stromy oslabuje a výrazně snižuje plodnost.
Ochrana se provádí insekticidy při zjištění výskytu larev na listech.
Vrtule třešňová
Larvy se živí oplodím, v místě jejich výskytu plod měkne a později hnědne a zahnívá. Termín ošetření insekticidy se signalizuje vizuální kontrolou náletu dospělců na žluté lepové desky.
 
TEPLOMILNÉ PECKOVINY
 
Mšice broskvoňová
Příznaky jako u výše uvedených druhů mšic, navíc je zde vysoké riziko přenosu viróz. Stejný je i způsob ochrany.


Mšice broskvoňová škodí sáním na listech a letorostech
zdroj: ufl.edu

 

Obaleč meruňkový
Housenky vyžírají pod kůrou na rozhraní lýka a dřeva chodbičky, které jsou nepravidelné. U jejich ústí lze pozorovat kupičky rezavé drti smíšené s trusem. Stromy v místech žíru housenek trpí klejotokem a kůra silně rozpraskává. Dochází k prosychání větví a celkovému chřadnutí stromů.
 
DROBNÉ OVOCE
 
Mšice rybízová
Sání nymf a dospělců se projevuje červenými puchýřky na vrchní straně listů. Ochrana se provádí aplikací insekticidy při výskytu škůdce od počátku rašení dříve, než se začnou na listech tvořit puchýřovité deformace.
 
Malinovník plstnatý
Dospělci na jaře vyžírají poupata, nakladené larvy vyžírají květní lůžka a později způsobují tzv. červivost plodů. Napadené plody jsou menší, znetvořené a často zahnívají. Ochrana se provádí aplikací insekticidů v době výskytu brouků na květních poupatech.


Larvy malinovníka plstnatého způsobují červivost plodů
zdroj: entnemdept.ufl.edu

 

Háďátko jahodníkové
Háďátka žijí v mezibuněčných prostorách listových pletiv. Nabodávají jednotlivé buňky. Napadené rostliny na jaře špatně obrůstají, mají slabé výhony, řapíky stonků jsou zkrácené a ztlustlé, listy jsou malé a zdeformované. Na listech jsou hnědavé skvrnky. Základem ochranných opatření je výsadba zdravé sadby na pozemky nezamořené háďátky.reklama