Úvod > zahrada > Vyznáte se v přípravcích na ochranu rostlin?

Vyznáte se v přípravcích na ochranu rostlin?

Rubrika: Pomůcky, nářadí, nástroje    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: setyoufreenews.com, SXC
Vyznáte se v přípravcích na ochranu rostlin?

Stojíte v obchodě bezradně u regálu s přípravky na ochranu rostlin a luštíte všechny ty znaky na etiketách? Správně by vám měl poradit proškolený personál, ale ne vždy a všude se vám ho podaří najít. Proto vás dnes proškolíme spotřebitelským rychlokurzem.
 
Insekticid, akaricid, moluskocid…
Spousta cizích slov, kterým laik těžko porozumí. Většinou jsou odvozena z latiny, první část slova nás informuje, proti které skupině živočichů je přípravek účinný, druhá nás informuje o tom, že při aplikaci dochází k úhynu těchto živočichů. Nejčastěji se na trhu setkáte s těmito přípravky:
 
Insekticid – přípravek, který hubí hmyz
Akaricid – přípravek, který selektivně hubí pouze roztoče (může to být přípravek proti sviluškám, stejně tak proti klíšťatům)
Moluskocid – přípravek, který hubí měkkýše – slimáky, plzáky a hlemýždě
Rodenticid – je přípravek, který hubí hlodavce
Nematocidy – přípravky proti háďátkům, souhrnně jsou přípravky proti živočišným škůdcům nazývány Zoocidy
Fungicidy – jsou přípravky proti houbovým chorobám
Herbicidy – jsou zvláštní skupinou přípravků, které hubí plevele

 

 

Podle toho, v jaké fázi postihují škůdce, je dělíme na:
 
Ovicidy – zasahují proti škůdci ve stádiu vajíčka
Larvicidy – zasahují proti škůdci ve stádiu larvy
Adulticidy – zasahují proti škůdci ve stádiu dospělce

 

 

Kontaktní či systémový?
Některé přípravky musí být aplikovány přímo na postiženou část rostliny – účinná látka neproniká do rostlin a zůstává na povrchu, kde působí. Při aplikaci těchto přípravků je nutná pečlivost, přípravek se nanáší nejen na vrchní, ale i na spodní stranu listů.  Oproti tomu systémové přípravky jsou rozváděny cévními svazky a svůj účinek projeví nejen na nadzemní, ale i na podzemní části rostliny.
 
Postemergentní či preemergentní?
Postemergentní přípravky, zpravidla herbicidy, se aplikují většinou po vyklíčení plevele, zatímco preemergentní přípravky aplikujeme před vzejitím rizikové plodiny nebo plevele. U preemergentních herbicidů hrozí větší zátěž životního prostředí – hromadění reziduí v půdě.

 

 

Účinná látka
Často se hovoří o tzv. účinných látkách. Jedná se o chemické sloučeniny, nikoli o obchodní název přípravku. Například systémový herbicid Roundup (obchodní název) obsahuje účinnou látku glyfosát. Střídání přípravků, respektive spíše účinných látek, je základním předpokladem k tomu, aby si škůdci, houbové choroby, případně plevele nevytvořili rezistenci k jednomu přípravku (účinné látce).
 
Aplikační forma
Kapalné přípravky můžeme aplikovat formou zálivky nebo postřiku. Mohou být také v pevné formě – granulí, prášku nebo gelu.

 

 

Riziko pro člověka a životní prostředí
Na každém přípravku distribuovaném v obchodní síti musí být uvedeno, za jakých podmínek a s jakými ochrannými pomůckami musíme přípravek aplikovat, kde ho uskladnit a jak postupovat v případě kontaktu s kůži či po jeho pozření. Řešena je i toxicita pro včely a životní prostřední (znečištění vodních toků apod.).

Na etiketě byste měli také najít koncentraci dávky u jednotlivých ošetřovaných plodin nebo skupin plodin, dále nevhodné kombinace s ostatními přípravky, způsob a četnost aplikace a ochrannou lhůtu. Tak co, že už to příště zvládnete sami? A pokud jste na etiketách objevili informaci, kterou jsme zde nezmínili, napište nám!reklama