Úvod > zahrada > Zimní řez jádrovin

Zimní řez jádrovin

Rubrika: Inspirace v zahradě    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: texastreeplanting.tamu.edu, canoecorner.blogspot.com, sxc, treemasters.co.nz, wikimedia.org
Zimní řez jádrovin

Třeskuté mrazy pominuly a teploty se příjemně šplhají nad nulu, nastává tedy nejvhodnější čas na zimní řez jádrovin. Vrhnout se můžete na jabloně, hrušně, keře rybízu, angreštu, josty, maliníky i ostružiníky. Mezi jedny z největších výhod patří to, že v zimním období je koruna obnažená a krásně vidíme její strukturu, což nám usnadní rozhodnutí, které větve odstranit a které ponechat.

 

 

Proč provádět pravidelný řez?
Řez je jedním ze základních agrotechnických opatření, které v sadu nebo na zahradě provádíme každoročně. Mezi výhody pravidelného řezu patří:
- koruna je prosvětlená, lépe se zakládají květní výhony a slunce může k plodům, které jsou kvalitně vybarvené
- koruna je provzdušněná, což eliminuje výskyt houbových chorob
- řez nám může sloužit jako jedna z mechanických metod boje proti chorobám a škůdcům, při zimním řezu můžeme odstranit výhony viditelně napadené padlím, můžeme likvidovat zimní hnízda škůdců apod.
- pravidelným řezem můžeme odstraňovat rizikové větve (se špatným úhlem nasazení, konkurující si, větve, které hrozí vylomením a poškozením celé koruny)
Nekvalitně provedený či zanedbaný řez nám po určité době přináší různé problémy. Nejčastěji nestabilní korunu, která je příliš hustá, s vyšším výskytem houbových chorob (strupovitostí, padlím apod.), dochází ke snížené květní násadě a následně i poklesu výnosu, plody, které se vytváří, jsou malé a nekvalitně vybarvené. Dalším rizikem je střídavá neboli alternující plodnost, kdy v jednom roce je strom plody doslova obsypán a ve druhém je výnos minimální.

 

 

Čím řezat?
Vždy čistými a ostrými nástroji. Připravit bychom si měli kvalitní zahradnické nůžky, pilku s otočným listem, která nám usnadní přístup do úzkých rozvětvení, ostrý zahradnický nůž na zahlazení roztřepených ran. Pro přístup do vyšších pater koruny použijeme teleskopické nůžky. Pokud provádíme řez u teplomilných peckovin, nebo vznikají větší rány, můžeme si připravit stromový balzám, kterým ránu zatřeme.

 

 

Jak postupovat?
Nejprve se postavíme před strom a prohlédneme si rozložení celé koruny. Zbavte se mylného dojmu, že řez je kosmetická záležitost, kdy zakracujeme výhony o několik centimetrů. Aby byl účelný, měl by být přiměřeně radikální. V každém věku ovocné dřeviny se soustředíme na různé aspekty. Prvních několik let po výsadbě je řez poměrně radikální, účelem je zapěstovat korunku. Poté následuje udržovací řez, který má spíše sanitární funkci, to znamená, že odstraňujeme větve konkurující terminálu, větve s nevhodným úhlem nasazení, větve poškozené a napadené. V poslední fázi života ovocného stromu provádíme řez zmlazovací, který je poměrně radikální a jeho účelem je vyprovokovat tvorbu nového plodného obrostu.
 
Pokud odstraňujeme celou větev, najdeme si místo tzv. „větevního kroužku“, kde je nejlepší předpoklad hojení vzniklé rány. Nikdy nenecháváme tzv. věšáky. U silnějších větví volíme metodu postupného řezu „na třikrát“, kdy nejprve provedeme řez zespodu odstraňované větve, blíže k větevnímu kroužku, potom provedeme řez z vrchní strany dále od větevního kroužku a větev odstraníme. V posledním kroku odstraníme věšák, který nám zůstal. Slabší větve s viditelnými pupeny zakracujeme vždy na pupen směřující ven z korunky, abychom ji nezahustili.

 

 

A nezapomeňte, i tady platí zlaté české přísloví: „dvakrát měř, jednou řež“!reklama