Úvod > zahrada > Jarní řez meruněk

Jarní řez meruněk

Rubrika: Inspirace v zahradě    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto: archiv autorky, archiv redakce
Jarní řez meruněk

Meruňky patří k velmi oblíbenému peckovitému ovoci, a to nejenom díky všestrannému zpracování, ale také lahodné chuti a řadě vitamínů. Abychom ovšem ze stromů získali dostatek kvalitního ovoce, musíme je umět správně ošetřit…

 

Řez u ovocných dřevin obecně provádíme z následujících důvodů:
- zajistit dostatek světla v koruně (důležité pro tvorbu květních pupenů a vyzrávání plodů)
- zajistit vzdušnou korunu (prevence před šířením houbových chorob)
- zapěstování požadovaného pěstitelského tvaru
- zmlazení koruny
- odstranění výhonů napadených chorobami či škůdci, větví křížících se, s nevhodným úhlem nasazení, konkurujících si apod.


Strom meruňky před řezem

 

U meruněk je nejběžnější volně rostoucí koruna s centrální osou. Tzn. že základ korunky tvoří 1 terminál (hlavní, vedoucí výhon, prodloužení osy kmene) a 3 – 4 kosterní větve.
Meruňky v prvních letech po výsadbě rostou bujně a mají sklon výraznému terminálnímu růstu. Z vrcholového pupene se tvoří velmi dlouhé pokračování a ze 2-3 pupenů pod vrcholem stejně dlouhé a silné konkurenční výhony.


Strom po řezu - došlo k výraznějšímu prosvětlení koruny, odstranění konkurenčních výhonů a výhonů, které byly poškozeny mrazem během zimy

 

Konkrétně pro řez meruňky platí následující pravidla:
- Řez vykonáváme zásadně v období vegetace (březen – září), kdy se řezné rány nejlépe hojí a výskyt nebezpečných patogenů je na nízké úrovni.
- V zimě zásadně neřežeme.
- Větší rány v období výchovného řezu, průklestu a zmlazování ošetřujeme ochranným nátěrem – štěpařským voskem.
- K řezu používáme pilky, zahradnické nůžky, na začištění řezných ran je možné použít i nůž.
- Po výsadbě, kterou bychom měli provádět spíše na jaře (teplomilný ovocný druh), provedeme zakrácení větví o ¾ tak, aby výhon pokračoval ven směřujícím pupenem a nedocházelo k zahuštění koruny. Terminální výhon ponecháme vždy o 20 cm delší. Jsou-li výhony slabé, zakrátíme je na 2-3 pupeny a korunku tvarujeme až v příštím roce.


řez na větevní kroužek - v místě, kde nasedá větev slabší na silnější je mírně ztlustlé místo označované jako větevní kroužek, k jeho odstranění jsou nejlepší pilky s otočným listem, díky němuž si můžeme pilku nastavit tak, aby byl řez co nejpřesnější (tzn. neponechali jsme čípek, ani jsme nepodřízli silnější větev)

 

Ve druhém roce zakrátíme kosterní větve o 1/3 – ½ , terminál opět převyšuje kosterní větve. Krátké a tenké výhony ponecháme nebo přiměřeně zakrátíme. V tzv. letním řezu, od května do června odstraňujeme konkurenční letorosty ve vrcholové části zakrácených větví a prodlužující výhony, které dosáhly v uvedeném termínu délky více než 30 cm, zaštípneme.
 
Řez ve třetím a čtvrtém roce
      Prodlužující výhony zakrátíme o 1/3, odstraňujeme pouze zahušťující, konkurenční výhony, řezné rány ošetříme.
-     Řez v dalších letech
      Odstraňujeme zahušťující, konkurenční, nemocné, poškozené větve a vlky (nežádoucí výhony, které zpravidla nenesou květní pupeny a které vznikají po nadměrném zmlazovacím řezu).
- Během řezu je nutné se s odstupem podívat na ovocný strom a zhodnotit, které větve ponecháme a které odstraníme. Zaměříme se na to, kde máme terminál, kde jsou kosterní větve, které ponecháme. Sledujeme rovnoměrné rozmístění větví, jejich osvětlení, sklon a poté se teprve odhodláme k řezu.
- Řezem rovněž odstraňujeme výhony napadené houbovou chorobou (Monilinia laxa), která způsobuje tzv. mrtvici meruněk. Projevuje se zpravidla v jarním období po zimě, kdy listy na částech větví, případně na celém stromě náhle vadnou, listy usychají a zůstávají viset na stromě. Mezi faktory zvyšující napadení patří nevhodné stanoviště, nevhodně provedený řez v nesprávnou dobu, poškození větví při sklizni nebo mrazem.reklama