Úvod > zahrada > Zakládáme skalku krok za krokem

Zakládáme skalku krok za krokem

Rubrika: Inspirace v zahradě    Vyšlo:
Autor:    Google+  Foto archiv autorky
Zakládáme skalku krok za krokem

Stojíte-li před rozhodnutím, zda si na své okrasné zahradě založit skalku, mělo by vašemu konečnému verdiktu předcházet několik základních úvah. Kvalitně založená skalka se stává dominantou zahrady, která při správné volbě rostlin může přitahovat pozornost celoročně.
 
Nejprve bychom si však měli uvědomit zda:
- máme dostatečný prostor pro její zbudování
- máme dostatek času na péči o skalku, do budoucna to obnáší zejména hodně času věnovaného doplňování sortimentu a pletí
- máme vhodné stanoviště pro její založení – dnes však není problém navrhnout skalku na plné slunce či do stínu, důležité je však proudění vzduchu, které ochlazuje rostliny zejména při orientaci na jih
- budujeme skalku v zástavbě či bude-li volně navazovat na krajinu, v tom případě je vhodné zachovat druhovou skladbu a v tomto duchu pokračovat v dalších výsadbách
- jsme ochotni provést terénní úpravy (skalka většinou není plošným útvarem, podobně jako v přírodě se úpravou terénu a doplněním vhodnými kameny snažíme vytvořit dojem „malé skály“.
 
Pokud jste na většinu otázek odpověděli ano, není problémem začít se samotným zakládáním.


Skalka, jejímž základem jsou drobné cibuloviny, botanické druhy tulipánů a na jaře kvetoucí trvalky.

 

Krok č. 1 – LIKVIDACE PLEVELŮ
Jak jsme již zmínili, plevele budou jedním z hlavních nepřátel naší skalky. Proto je vhodné pozemek před samotnou výsadbou ošetřit nejlépe totálními herbicidy (např. ROUNDUP), abychom zlikvidovali všechny plevele. Výhoda je v tom, že touto aplikací nepoškodíme skalničky, které tam vysadíme. Herbicidy musíme aplikovat opakovaně!! Máme-li problémy s likvidací trav – např. pýru plazivého použijeme např. FUSILADE SUPER.
 
Krok č. 2 – DESINFEKCE PŮDY
Pokud je půda zamořena např. háďátky je vhodné provést aplikaci přípravku NEMATIN, který hubí živočišné škůdce a choroby. Pro zvýšení účinku je dobré přikrýt pozemek na týden fólií.
 
Krok č. 3 – DRENÁŽ
Máme-li na pozemku vyšší hladinu spodní vody, je vhodné použít vrstvu sutě či kamenů jako drenáž. Teprve na tuto drenážní vrstvu navezeme základní substrát. Vhodné je vytvořit větší převýšení terénu, čímž získáme sušší stanoviště, které určitý sortiment rostlin vyžaduje.
Používáme-li na samotnou drenáž tzv. základní drenážní substrát smícháme ho s ornicí či drnovkou, štěrkopískem a kamennou lomovou drtí.


Dříve lidé věřili, že je netřesky ochrání před blesky. Ačkoli to není pravda, na skalce a střešních zahradách jsou vděčnými rostlinami

 

Krok č. 4 – SPRÁVNÝ VÝBĚR KAMENŮ
Při volbě jakékoli horniny je důležité, aby byla jednotná, tzn., že se držíme pouze jednoho druhu kamene. Ten můžeme v různých velikostních frakcích zakoupit v zahradních centrech, kde se prodávají v ceně za 1 kg. Obecně platí, že čím větší kámen, tím lepší, někdy ale k jejich umístění budete potřebovat více osob, případně techniku.
 
Krok č. 5 – DRŤ NA ÚPRAVU POVRCHU PŮDY
Pokud  vysázíte rostliny mezi kameny, může dojít při větších lijácích k rozplavování půdy, znečištění rostlin a erozi. Proto je vhodné obsypat volná místa drtí z opuky, křemence či břidlice. Působí to nejen esteticky, ale navíc drť odvádí vlhkost od kořenového krčku skalniček, čímž je chrání proti zahnívání.


Plyšové květy koniklece (Pulsatilla vulgaris) lákají k pohlazení.

 

Krok č. 6 – CESTY VE SKALCE
Po skalce je nutno chodit, a to z nejrůznějších důvodů (pletí, likvidace chorob a škůdců, sběr semen, vysazování nových rostlin apod.). Cesty buď můžeme zbudovat ve formě typických šlapáků zapuštěných do terénu nebo kombinací šlapáků, suťovišť (ploch bez výsadby) a porostů kobercových rostlin a nízkých druhů trav.
 
Posledním, ale nejočekávanějším krokem je správný výběr a osázení skalky rostlinami. A na to se můžete těšit v některém z příštích článků.reklama