Úvod > Novinky > Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto: letnislavnosti.cz
Letní slavnosti staré hudby

Pokud se chystáte navštívit pražský festival Letní slavnosti staré hudby, který proběhne již po dvanácté v době od 22. července do 8. srpna, čeká na vás tentokrát program ve znamení exotiky a baroka. V tomto období zavítá do Prahy například německý soubor Musica Fiata se sopranistkou Dorothee Mields, belgické vokální těleso Capilla Flamenca, nizozemská Musica Temprana nebo Les Lunaisiens z Francie a další...  
 
Zaposlouchat se budete moci do benátského baroka, renesanční polyfonie od burgundského dvora, lidové i liturgické hudby z Peru 18. století, hudebních žertů pro rozptýlení španělských vladařů, tajemné pastýřské flétny oblíbené v klasicistních hudebních salonech střední Evropy či do ceremoniální hudby pro královský dvůr ve Versailles.


Dorothee Mields

 

 

Přehlídku nejrůznějších dvorských i liturgických slavností (odtud podtitul „Festa!“) zdobí účast světově proslulých hudebníků, ale cílem letošního ročníku není jen oslnit. Erudovaným programem, který je přes svou rozmanitost uceleným dramaturgickým útvarem, chtějí pořadatelé Letních slavností staré hudby spolu s residenčním souborem Collegium Marianum připomenout, že hudba je od nepaměti nedílnou součástí světských i církevních slavností. Koncerty probíhají ve stylově i akusticky příhodných prostorách, zahrnujících letos poprvé i několik lokací na Pražském hradě.


Collegium Marianum

 

 

Podle Markéty Semerádové se koncerty budou konat nejenom na tradičních místech jako Břevnovský klášter či Zámek Troja, ale také v Míčovně Pražského hradu, v Rudolfově Galerii a Španělském sále, přičemž programy sem umístěné pomohou odkrýt nové hudebně-historické souvislosti. Například závěrečný program složený především z ceremoniálních skladeb určených pro versailleský dvůr Krále Slunce je v dokonalém souladu s  původním, oficiálním využitím Španělského sálu.
 
V případě programu nazvaného Música de Palacio zazní přímo v „kunstkameře“ císaře Rudolfa II. zvukomalebné skladby Matea Flechy komponované pro Rudolfova uměnímilovného strýce, španělského krále Filipa II.
 
Letošní ročník zahájí program nazvaný Na křídlech lva. V provedení sedmičlenného německého souboru Musica Fiata pod vedením Rolanda Wilsona a známé sopranistky Dorothee Mields zazní v Míčovně Pražského hradu efektní skladby Johanna Rosenmüllera, Giovanni Gabrieliho a Daria Castelly mapující vliv tvorby benátských skladatelů u panovnických dvorů ve Vídni, Brunšviku a v Drážďanech.  Devítičlenná Capella de Ministrers ze Španělska v čele s houslistou Carlesem Magranerem rozehraje bohatou škálu nálad a barev v programních skladbách Matea Flechy, tzv. ensaladách komponovaných pro renesanční dvůr Filipa II. Habsburského.
 
Koncert se koná v Rudolfově galerii na Pražském hradě, tedy v prostorách, které vznikly za účelem uschování a expozice slavné císařské sbírky, pro jejíž založení se Rudolf II. inspiroval právě během pobytu u madridského dvora svého strýce Filipa II.  
 
Špičkový vokální soubor Capilla Flamenca z Belgie přednese program nazvaný Festa Liturgica vystavěný na mariánských nešporách, hymnech a mši, které pro vysoce kultivované a duchovní prostředí burgundského dvora na přelomu 14. a 15. století zkomponoval mistr renesanční polyfonie Pierre de la Rue.


Capilla Flamenca

 

 

Música Temprana složená z hudebníků jihoamerického původu působících v Evropě roztančí Trojský zámek v rytmech latinskoamerického baroka. Pod vedením zpěváka, kytaristy a perkusionisty Adriána Rodrígueze Van der Spoela přednese skladby z dobové sbírky Codex Trujillo spojující prvky domorodé peruánské kultury a vlivy španělské dobové tvorby.  
 
Americký hráč na cink Doron David Sherwin spolu s cembalistkou Barbarou Marií Willi naváží v Anežském klášteře na započatou tradici recitálů pro tento specifický dechový nástroj, který na českou hudební scénu uvedly ve větší míře právě Letní slavnosti staré hudby. Představí raně barokní program obsahující virtuózní kusy i tklivé melodie komponované pro benátské a římské chrámy.
 
Kuriozitou letošního ročníku je vystoupení tria Laterna Magica složeného ze dvou csakanů a kladívkového klavíru. Hudebníci z valonského regionu v Belgii představí brilantní, raně klasicistní program v podání na zcela neznámý dechový nástroj, původně píšťalu uherských pastýřů, která se však ve své době používala také jako hůl či zbraň a prosadila se zároveň v hudebních salonech období Biedermeieru.
 
Velkolepé zakončení festivalu slibuje program nazvaný Král přichází představující ceremoniální ouvertury, pochody a entrées určené pro versailleské slavnosti Ludvíka XIV. a skvostný výběr árií z oper a baletů J.-B. Lullyho. Ve Španělském sále Pražského hradu zazáří francouzští sólisté Jean-François Novelli a Arnaud Marzorati ve spolupráci s residenčním souborem Letních slavností staré hudby Collegium Marianum, dechovým souborem Arena Musicale a s francouzskými Les Lunaisiens. 
 
Více na www.letnislavnosti.cz


Mohlo by se hodit


reklama