Úvod > Novinky > České sny se rozběhly po Evropě ze saského Adorfu

České sny se rozběhly po Evropě ze saského Adorfu

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto: C.E.M.A.
České sny se rozběhly po Evropě ze saského Adorfu

„České sny“ je název mezinárodního hudebního festivalu, který šíří umění českých hudebníků po celé Evropě. Poprvé byl realizován u příležitosti vstupu České republiky do EU v roce 2004, podruhé v roce 2007. Pro velký zájem z partnerských měst navazuje i letos na českou část festivalu Concentus Moraviae,  která se uskutečnila od 28.května – 25.června a nyní se rozbíhá do devatenácti států  Evropy. Na téměř stovce koncertů v sedmdesáti městech uslyší publikum to nejlepší, co současná česká interpretační hudební scéna nabízí.

 

 

Inspirací pro „České sny“ byly hudební sny českých a v Čechách působících hudebníků, jejich motivace pro volbu jejich nástroje a hudby jako svého životního poslání. Dramaturgii zajímalo, jak nasměrovalo první vědomé setkání malých hudebníků s hudbou jejich životní dráhu a co z tehdejších emocí je dodnes inspiruje a motivuje do další činnosti. Tyto skladby se poté v jejich podání objevují i na koncertech jako vyznání.

 

 

Adorfské zahájení
Důležitou součástí projektu jsou „České sny v Německu“, protože je Německo tradičním aktivním kulturním partnerem České republiky. Letos proběhlo zahájení festivalu v saském Adorfu, v koprodukci s partnerským festivalem  Mitte Europa.  Malé město, které vzniklo mezi Plauen a Chebem na obchodní cestě ze Saska do Čech, má secesní evangelický kostel sv. Michaela, který je prostorný a vyniká báječnou akustikou. Široká loď i klenba zajišťuje kulatost a jednolitost tónů a akustika při zahajovacím koncertě 2. července 2011 obstála na výbornou. Představila se tu Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno spolu se sólisty, pod taktovkou Tomáše Netopila.

 

 

Co bylo možné poslechnout…
Program koncertu byl identický se zahajovacím koncertem festivalu Concentus Moraviae v bazilice sv.Prokopa v Třebíči. Úvodem zazněla Salve Regina A dur pro soprán a smyčcový orchestr, D.676  Franze Schuberta. Sopránové sólo přednesla Hana Škarková, jejíž piána jsou jímavá a zářivá, v silnější dynamice jako by byla v hlase slyšet únava, která také zřejmě poznamenala i zpěvaččin výrazový přednes skladby. Missa brevis pro smíšený sbor a smyčcový orchestr, op. 21 Zdeňka Fibicha je duchovně vypjaté emotivní dílo, které úchvatně provedl Český filharmonický sbor Brno. Sbormistr Petr Fiala vycizeloval provedení do kompaktního zvuku s precizní výslovností, rytmizací a do jímavé vroucnosti.

 

 

Na závěr večera zaznělo Te Deum pro sóla, sbor a orchestr, op. 103 Antonína Dvořáka. Mohutný nástup orchestru a sboru zabalil posluchače do zvukové vlny a už nepustil. Dirigent Tomáš Netopil přesně odhadl a udržel sílu dynamiky i tektoniku na vrcholné úrovni, aniž orchestr přehlušil zpěváky a klenul citové části v jímavé kantiléně. Sopránového partu se ujala slovenská zpěvačka Adriana Kohútková, která dala do projevu niterný emoční náboj, jen poněkud vadila větší hlasová ostrost. Basista Richard Novák prokázal své stabilně vyrovnané kvality, plný a kulatý hlas a procítěný projev. Orchestr Filharmonie Brno předvedl konstantní kvalitní výkon, přestože v poněkud stísněných podmínkách.

 

 

Díky neobvykle kvalitnímu provedení koncertu i promyšlené dramaturgii zažilo malé saské město Adorf exkluzivní procítěný zážitek a velkou kulturní událost, na které nechyběl ani český ministr kultury Jiří Besser a také představitelé měst, která zanedlouho rovněž přivítají výjimečné festivalové koncerty.


Mohlo by se hodit


reklama