Úvod > Novinky > Mojžíš na scéně Městského divadla v Brně

Mojžíš na scéně Městského divadla v Brně

Rubrika: Blog    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv MDB
Mojžíš na scéně Městského divadla v Brně

Tradice lidového, nebo chcete-li sousedského divadla se v českých zemích pěstovala zejména v oblastech odříznutých od civilizace. Především Podkrkonoší mělo to štěstí, že zde žil František Vodseďálek, švec, který se stal gramotným až ve čtyřiceti letech. Když potom poprvé navštívil v Praze divadlo, začal psát hry na biblická témata a hrát je se svými negramotnými sousedy.  Nešlo tedy o intelektuální, obrozeneckou záležitost, ale skutečně o tvůrčí dílnu lidí, kteří v lidových hrách nacházeli odpovědi na své každodenní trápení.

 

 

Režisérka Hana Burešová uvedla 10. září hru na jeviště Městského divadla a nastudovala ji s herci jako skutečné lidové divadlo. Scéna Karla Glogra je jednoduchá, centrální dřevěná konstrukce je otáčivá a umožňuje před zraky diváků okamžitou proměnu místa. Kostýmy Samihy Maleh jsou v případě Mojžíše a midjánských prosté, bílé, Židé přicházejí na scénu v černých šatech s klobouky a s kufříky, tak, jak je známe z minulého století. Nicméně židovská otázka se v prvním plánu nekoná, jde pouze o lidi, zdeptané robotou a ničené osudem.

 

 

Barevnost přináší na scénu jen faraon a jeho dcera, komické situace jsou poněkud skryty v obraze uctívání Baala.
Příběh sám je podáván přehledně, má spád a je nejprve veden jednoduchým, až primitivním podáním. Pomalu, jak se interpreti dostávají do příběhu, nabývá na závažnosti, až strhne diváka dramatičností. Dravost jde ze scény uctívání telete a trestání provinilců, předávání desatera je niterné a silné. Od této chvíle se ztrácí naivita a tvoří se zodpovědné lidské společenství. Kouzlo inscenace je v živých obrazech, kdy stronzo konzervuje vypjaté emoce a na chvíli je uchovává.

 

 

Mojžíše hraje Igor Ondříček, který z neohrabaného prchlivého halamy, přes bezradného muže vytváří postavu vědoucího héroa. V antickém duchu nezměnitelné vůle osudu, reprezentovaného božím přáním, vede svůj lid i proti svému skutečnému chtění. Bratr Árón v podání Jiřího Macha je mu vyrovnaným protihráčem a silnou oporou. Ladislav Kolář jako Opovědník v duchu antického chóru provází diváky hrou a vysvětluje, oč vlastně půjde. Poslední důležitou postavou je Blázen, který má vše zlehčovat, či zamotat.

 

 

Michal Isteník je od počátku Blázen, který ví, že nejde o legraci, ale o vážnou věc a tak mu chybí bláznovská uvolněnost.
Ostatní obsazení tvoří kompaktní herecký soubor, který se vzájemně prolíná a doplňuje, zachovává jednotu a styl a předává divákovi svůj vzdor, pochyby i výslednou víru. Představení je prolínáno zpěvy v přirozeném, neakustickém provedení a hudbou Petra Skoumala, kterou hraje šestice hudebníků pod vedením Františka Školaře.

 

 

Mojžíš je inteligentně předávaný příběh ze Starého zákona a je tak edukativním dílem pro mladé i starší obecenstvo, které se starozákonními příběhy možná ani nepřišlo do styku. Je to příběh o sebeuvědomění lidské skupiny, již síla víry dokázala přenést přes všechna protivenství až do dnešních dnů.

 


Mohlo by se hodit


reklama