Úvod > Novinky > Pavilon Anthropos v Brně představuje život australských domorodců

Pavilon Anthropos v Brně představuje život australských domorodců

Rubrika: Náš tip    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autorky a archiv MZM Brno
Pavilon Anthropos v Brně představuje život australských domorodců

V roce 1961 byl otevřen v brněnském Pisáreckém parku ojedinělý pavilon. Tvůrci jej věnovali prehistorickému vývoji člověka a jeho loveckému způsobu života. Světoznámý je jeho mamut, který zde vévodí expozici o lovcích mamutů, již doplňují díla Zdeňka Buriana.  Od 6. prosince je tu otevřena výstava o posledních lidech doby kamenné, kteří ještě nedávno žili tradičním životem v Arnhemské zemi v Austrálii.

 

 

„Tato výstava je věnována padesátiletému výročí existence Anthroposu.  Exponáty už byly vystavovány před čtyřiceti léty, kdy profesor Jan Jelínek, zakladatel Anthroposu, zorganizoval expedici do Austrálie a přivezli odtud skvělé exponáty. Byla to šťastná souhra náhod, kdy pracovníci Moravského zemského muzea byli připraveni, muzeum mělo silnou vědeckou osobnost s mezinárodním věhlasem a UNESCO vypsalo projekt na studium a záchranu kultury jednoho mizejícího kmene.  A v Austrálii díky Pražskému jaru 1968 neměli problém s povolením výzkumů, ani s vývozem artefaktů do České republiky,“ přiblížil situaci před čtyřiceti léty ředitel muzea Martin Reissner.

 

 

„Výstava je realizována současně jako oslava padesátin pavilonu Anthropos. Je sestavena výhradně z artefaktů, které jsou v majetku Moravského zemského muzea, je to tedy nejucelenější a nejvíc zdokumentovaná kolekce, která vznikla jako výsledek vědecké práce sedmi členů výpravy, z nichž dva byli pracovníci našeho muzea,“ připomněl kurátor výstavy a vedoucí Pavilonu Anthropos Petr Kostrhun.

 

 

„Archeologická část výstavy, to jsou především kamenné nástroje, které jsme tam získali. Nejstarší kosterní nález z Austrálie je asi 60 tisíc let starý. Je zajímavé, že antropologové ho přisuzují druhu Homo Sapiens Sapiens, který se tam dostal zřejmě z Asie. V Evropě, včetně Moravy, v té době žili pouze neandrtálci. Zajímavé je, že oba druhy v téže době, měly naprosto stejné kamenné nástroje. Kmen, u kterého jsme výzkum prováděli, ještě před našima očima tyto nástroje vyráběl,“ přiblížil problematiku archeolog Karel Valoch.

 

 

„Ústav Anthropos se věnuje zejména starým loveckým kulturám. Mnohé vymřely, některé ještě přežívají do dnešních dob. Skupina australských domorodců kmene Rembarranga z oblasti Arnhemské země, začala ztrácet původní kulturu a její příslušníci se začali usazovat a přestávali být lovci. Program UNESCO umožnil provést výzkum u skupiny, která až do té doby žila tradičním způsobem života. Výsledkem byla tehdy v roce 1979 výstava, která putovala po tehdejších státech Evropy, a dnes se k ní vracíme. S jediným rozdílem, že dnes zde neuvidíme kultovní objekty a antropologický materiál, neboť si to dnešní domorodci nepřejí a my jejich právo ctíme,“ dodal autor výstavy a dlouholetý vedoucí Anthroposu Oldřich Neužil.

 

 

Účastníkem expedice byl etnolog Stanislav Novotný, někdejší pracovník Náprstkova muzea, který se také vernisáže zúčastnil. A co že je úkolem etnologa v takové expedici? „Etnolog sleduje a zapisuje, jak lidé v kmeni žijí, jaké mají zvyky, jak slaví svátky či jak vyrábí nějaké nástroje nebo jídlo. Jen nesmí moc okatě koukat, jaké mají hezké poprsí čtyři náčelníkovy manželky, i když chodí stále nahoře bez,“ směje se etnolog, dnes již v důchodu, ale stále plný elánu a nadšení.

 

 

A jak to dnes dopadá s původní domorodou kulturou? „Je to pryč, staří zemřeli a nová generace zcela přejala americko-evropský způsob života. Tři vnuci stařešiny Mandarga mají vysokou školu a žijí ve městě. Ale ke své historii mají živý vztah, nicméně přechod do 21. století byl pro jejich tradiční kulturu zcela devastující,“ prozradil neodvratný vývoj Stanislav Novotný.

 

 

Zájem o výsledky expedice je i ze strany australských orgánů. „Ještě před zahájením výstavy nás navštívila australská velvyslankyně, byla dojata a nadšena a byla překvapena hloubkou a šíří záběru vystavovaných artefaktů. Není vyloučeno, že z australské strany bude o výstavu zájem, kdo ví, je důležité, že se o nás v Austrálii ví,“ dodal autor výstavy Oldřich Neužil.  Výstava bude otevřena po celý příští rok 2012 a pro návštěvníka bude jistě zajímavé ji srovnat se stálou výstavou o životě pravěkých lidí u nás, která je instalována v ostatních prostorách Anthroposu.


Mohlo by se hodit


reklama