Úvod > Novinky > Obrazy mysli a Mysl v obrazech.

Obrazy mysli a Mysl v obrazech.

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv autorky a MG Brno
Obrazy mysli a Mysl v obrazech.

Otázka, je-li možné činnost mozku a její výsledky zobrazovat, asi v této souvislosti napadne každého. Napadla i autora nově otevřené výstavy v Moravské galerii v Brně Ladislava Kesnera. Výsledkem je unikátní kolekce výtvarných děl, která vznikla na toto téma za posledních víc jak 500 let. V Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici se tak můžete potkat s díly Leonarda da Vinciho, Rembranta a dalších velikánů, které toto téma rovněž fascinovalo.

 

 

„Mysl, to je nejen vědecký, ale především kulturní rozměr. V poslední době se rozmáhá počítačové zobrazování mozkové činnosti, ale když se nad tím zamyslíme, tak je vlastně celé výtvarné umění o tom, že zobrazuje emoce, vnímání, imaginaci, paměť a další formy činnosti lidského mozku. Fascinovala mne možnost vytvořit výstavu z těchto výsledků lidské činnosti,“ vyznal se autor výstavy.

 

 

Výstava sama je rozdělena do čtyř samostatných celků. První část, Universum mysli, je o vztahu mozku, tedy těla a mysli. Divák tu najde zobrazení anatomické struktury mozku renesančními umělci až po soudobé zobrazování nejnovějších technologií. Právě zde jsou umístěna díla Leonarda da Vinciho, pod sklem, za stálých klimatických podmínek a pod bdělou ostrahou.

 

 

Druhá část s názvem Já a mysl, hledá duši v portrétech a autoportrétech a snaží se zobrazit vztah mezi „psýché“ a výrazem tváře. Třetí část, Stavy mysli, zachycuje díla od 19. století, kdy se rozvíjí pozorování symptomů řeči těla. Převažují tři polohy – snící mysl, emocionální mysl a narušenou mysl. Poslední část výstavy má název Metafory mysli a je tu shromážděno celé spektrum zobrazovacích konvencí, od abstraktních schémat po umělecké ztvárnění alegorií psychiky. Metaforické ztvárnění alegorie určitého mentálního stavu se tu objevuje nejen v evropském kontextu, ale třeba i v čínském umění.

 

 

„Výstava v takové šíři přivítala partnera a tím pro nás bylo Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech. Zde byla výstava realizována od července do konce října tohoto roku a navštívilo ji 25 tisíc lidí. „Šťastné se ukázalo především spojení umění a vědy, to zřejmě nejvíc diváky přitahovalo. Naše muzeum je architektonicky ve stylu Bauhausu, tedy funkcionalistické a měli jsme pochopitelně jinou prostorovou dispozici. Tady v Brně má výstava ještě jednu dimenzi, panely, které rozdělují prostor, vytváří iluzi jakýchsi jeskyní, kde se pohybují stíny ostatních návštěvníků. Mimoděk se nám tu podsouvá představa Platonovy jeskyně a jeho ideí,“ prozrazuje kurátorka muzea v Drážďanech paní Colleen M. Schmitz,  která se účastnila nejen přípravy brněnské výstavy, ale i vernisáže, spolu s ředitelem Hygiene-Museum , panem Kurtem Vogelem.

 

 

Patronem výstavy se stal herec, psycholog a terapeut Pavel Kříž. „To téma mne fascinuje, kombinace umění a vědy je logická a kupodivu ojedinělá. Přitahují samozřejmě i díla autorů jako je Leonardo da Vinci, Rembrant,  Edvard Mund. Oskar Kokoschka, Toyen a dalších, které rovněž tato problematika inspirovala. Můj úkol je maximálně výstavu zviditelnit a říct o ní co největšímu počtu a spektru diváků,“ přiblížil svoji motivaci a roli na výstavě známý herec.

 

 

Vystavené exponáty jsou samozřejmě zapůjčeny z mnoha zahraničních muzeí a mají vysokou hodnotu. „Těžko je možné hodnotu vystavených děl vyčíslit, samozřejmě, že jsou exponáty pojištěné na vysokou sumu, ale raději ji nebudu zveřejňovat,“ usmíval se ředitel Moravské galerie Marek Pokorný. „Některá díla jsou z našich sbírek, jako je např. Rembrantova vlastní podobizna s perem, podobizna Martina Luthera od Lucase Cranacha či Šílenec od Jana Zrzavého. Něco zapůjčila Národní Galerie, Galerie hl. města Prahy či Západočeská galerie v Plzni. Vévodí však zápůjčky z Britské královské sbírky ve Winsdoru, École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži, Museum Boijmans Van Beuningen v Potterdamu či Instituto Cajal v Madridu nebo z vídeňské Albertiny.

 

 

Výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Moravské galerii je možné vidět až do 18. března roku 2012. Provází ji řada doprovodných akcí. Přednáškový cyklus na téma Umělci a kontexty, autorské, kurátorské a lektorské výklady, přehlídka hraných filmů na téma Filmový obraz mysli, kolokvium a panelová diskuse na téma Perspektivy a hranice zobrazování mozku a mysli. Veškeré aktivity je možné najít na www.moravska-galerie.cz.Mohlo by se hodit


reklama