Úvod > Novinky > Malíř Jakub Schikaneder se vrátil

Malíř Jakub Schikaneder se vrátil

Rubrika: Za kulturou...    Vyšlo:
Autor:    Foto: archiv NG a autora
Malíř Jakub Schikaneder se vrátil

Je tomu již čtrnáct let, co se ve Valdštejnské jízdárně v Praze po dlouhých letech uskutečnila výstava obrazů Jakuba Schikanedera. Mnozí z tehdejších návštěvníků o tomto umělci téměř nic nevěděli, ale stačil jediný pohled na pražská zákoutí 19. století, perfektně zvládnutou práci se světlem a stínem, nebo mistrně zvládnuté figurální postavy, aby je tento výjimečný malíř uchvátil na vždy…
 
Po této výstavě nebývale stoupnul zájem o malíře Schikanedera i v aukčních síních. V roce 2010 byl vydražen jeho secesní obraz Kontemplace (Mnich na pobřeží) za 8 milionů Kč

 


Kontemplace

 

Velký zájem o Schikanederovo dílo umožnil objevit mnoho dalších obrazů, které byly považovány za ztracené. Badatelům se podařilo blíže objasnit některé části soukromého i pedagogického života tohoto umělce.
 
Malíř Jakub Schikaneder se vrací
Současná výstava prací malíře Schikanedera předkládá výsledky bádání o jeho díle z hlediska techniky malby i soupisu díla. Oproti výstavě minulé je zde co do množství vystavených prací o čtyřicet procent více obrazů, zejména zapůjčených od soukromých sběratelů.

 


Valdštejnská jízdárna

 

Výstavu Jakub Schikaneder (1855 – 1924) připravila Národní galerie v Praze otevřena je od 20. dubna a potrvá do 21. října 2012.
 
Umělecká cesta
Jakub Schikaneder začal studovat na pražské výtvarné akademii v letech 1871 až 1878.  V roce 1878 pokračuje ve studiu na akademii v Mnichově. Později pobýval také v Paříži a v Berlíně, kde hledal vlastní osobitý umělecký projev. V jeho tvorbě se projevují znaky světelného symbolismu. Je ovlivněn tehdejším sociálním cítěním s výrazným teskným laděním, což se později projevuje v námětech jeho obrazů. K velkým inspiračním zdrojům patřila jeho cesta do Holandska, zejména pobyt u Severního moře.
 
V roce1890 Jakub Schikaneder dokončuje jeden ze svých přelomových obrazů ,,Vražda v domě", v němž se přihlásil realisticko-naturalistickému směru, který lze zařadit jako dokument nebo reportáž. Obraz získal ocenění na berlínské mezinárodní výstavě.

 


Vražda v domě

 

Na přelomu století se pak dostává ke krajinářství, motivům noční Prahy nebo k interiérovým námětům, ve kterých si pohrává se světlem a niternými náladami rozostřených maleb.

 


ulice navečer

 

Co říci na závěr…
Výstava bezpochyby nabízí vysoký umělecký zážitek. Velké množství vystavených obrazů nabízí možnost seznámit se s umělcovou celoživotní prací. Skrz jednotlivé obrazy umožňuje nahlédnout do života lidí, města na rozhraní 19. a 20. století. Zejména pražské motivy patří k těm nejvýznamnějším…

 


Výstavní sál Valdštejnské jízdárny

 

Případ kocoura Kuby
 Poprvé v rámci výstavy byla vytvořena počítačová hra pro děti. Hlavním hrdinou je angorský kocour Kuba, který se toulá po nocích, vstupuje do obrazů malíře Schikanedera a tam tropí neplechu, kterou hráči napravují. Děti řeší jednoduché úkoly zaměřené na vnímání obsahu i formy uměleckého díla.

 


Kocour Kuba

 

Deník Jakuba S.
Dětem rovněž můžete pořídit i speciální publikaci o díle a době Jakuba Schikanedera s řadou nápadů a her.
 
Vyšší komfort pro návštěvníky zajišťuje i elektronický průvodce v češtině, angličtině a také ve znakové řeči.


Mohlo by se hodit


reklama