Úvod > Novinky > Výstava v Mendelově muzeu odhalila vzácný rukopis

Výstava v Mendelově muzeu odhalila vzácný rukopis

Rubrika: Náš tip    Vyšlo:
Autor:    Foto archiv autorky
Výstava v Mendelově muzeu odhalila vzácný rukopis

Gregor Johann Mendel je světově nejslavnějším Brňanem. Alespoň to tvrdí ředitel Mendelova muzea, Ondřej Dostál. Přes 90 % návštěvníků muzea jsou údajně zahraniční hosté. A kdekoli na světě se zmíní o Mendelovi, nemusí dál nic vysvětlovat. Hned vědí nejen, kdo to byl, ale i to, že žil v Brně a kde tohle město leží. Jen v Česku lidé stále přesně nevědí, o koho jde. Jen snad to, že má v Brně náměstí…

 

 

I tohle je jeden z důvodů, proč byla ke 190. výročí Mendelova narození otevřena v muzeu výstava a názvem „Skvosty starobrněnského opatství“. Jsou tu doklady Mendelova působení v klášteře, kdy celebroval bohoslužby, křížil hrách, pěstoval včely a prováděl meteorologická pozorování. To vše s matematickou přesností a smyslem pro řád a systematizaci.

 

 

Největším lákadlem pro návštěvníky je rukopis jeho stěžejního díla, „Pokusy s rostlinnými hybridy“, které sepsal G. J. Mendel roku 1865 a jež bylo publikováno po celé Evropě a prokazuje, že je Mendel skutečným zakladatelem klasické genetiky. Po zrušení kláštera v roce 1950 potkal rukopis dobrodružný osud, než se mohl zase vrátit domů.

 

 

„ Vůbec jsem netušil, co rozpoutám, když jsem před asi jedenácti lety začal po rukopisu pátrat, abychom ho mohli vystavit. Původně jsme si ho chtěli jen zapůjčit, zpočátku nás vůbec ani nenapadlo, že bychom přitom mohli narazit na nějaký problém, natož že by si na rukopis mohl dělat někdo jiný nárok. Nedovedli jsme si vůbec představit, že by někdo mohl dokonce uvažovat o jeho prodeji. Takové věci se přece nedají prodat na normálním trhu, ani solidním sběratelům! Ne, to by si žádný nedovolil koupit, myslel jsem si naivně. Opak byl pravdou,“ prozrazoval osudy rukopisu současný starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.
 
Po válce se rukopis dostal do úschovy vikariátu augustiniánského řádu ve Vídni k opatrování. Logicky k augustiniánovi, který patří do vzdálené rodiny Mendelovy. Členy rodiny napadlo, že by si mohli vylepšit finanční situaci a podali návrh, že jde o německý kulturní statek, který nelze vyvézt ze země. Vždyť je to psáno německy a Mendel byl přece Němec! Po zásahu opata Martince a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se však rukopis dostal zpět do majetku augustiniánů.

 

 

Oč se vlastně jedná? Je to dvanáct dvojarchů, psaných krasopisným úhledným písmem. Používané vzorečky prozrazují, že Mendel studoval ve Vídni fyziku a matematiku, kterou aplikoval do biologie, jež byla až dosud vědou jen popisnou. Je pravda, že ve své době Mendel uznán nebyl. Musel čekat až do dnešních dnů, kdy se jeho teorie potvrzuje.
 
Rukopis je unikát, neexistuje kopie, jako například u spisu Kopernika, kterých je na světě 15 kusů. Jeden je vystaven spolu s Mendelovým rukopisem. Je to pro srovnání, neboť jedno paré Koperníkova spisu bylo vydraženo na aukci za 2,3 milionů euro…

 

 

Výstava je příležitostí i k otevření refektáře, tedy jídelny, ve které se Mendel scházel k jídlu a diskusím se svými jedenácti spolubratry. Vystavena jsou i mešní roucha a liturgické předměty, které Mendel používal. Organicky výstava navazuje i na stálou expozici muzea, kde vévodí model molekuly DNA a je tu také společný portrét jejích objevitelů, J. D. Watsona a F. H. C. Cricka.
 
Najdeme zde soupis všech jedenácti opatů augustiniánů. Gregor Johann Mendel byl šestým opatem. K jeho národnosti je třeba říct, že ji příliš neřešil. Považoval se za slezského Němce, žijícího na Moravě, mateřštinou mu byla němčina, ale již na gymnáziu v Olomouci studoval česky. A že češtinu v tehdejší obrozenecké době ovládal dobře, dokladuje jeho jmenování do funkce ředitele tehdejší Hypoteční banky v Brně. Opat Mendel byl společensky v Brně velmi uznávanou osobností, přestože tehdy nikdo netušil, co vlastně pro vědu objevil.

 

 

„Můj čas teprve přijde,“ říkával prý G. J. Mendel o svých objevech. A měl pravdu. Teprve nyní, kdy prožíváme raketový rozvoj DNA, si čím dál více uvědomujeme Mendelův přínos vědě a také městu Brnu.
Výstava potrvá pouze do 30. června 2012, bližší informace najdete na www.mendelmuseum.muni.cz.


Mohlo by se hodit


reklama